Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja aplikacji do zarządzania projektami www.e-sgh.pl Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja aplikacji do zarządzania projektami www.e-sgh.pl Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja aplikacji do zarządzania projektami www.e-sgh.pl Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl

2 Od października 2003 roku w systemie e-sgh dostępna jest internetowa aplikacja do zarządzania projektami i studiami przypadków. To kolejny, bardzo ważny etap w kreowaniu wirtualnych społeczności w ramach grup uczęszczających na zajęcia. Obok forum dyskusyjnego i czatu, które dają możliwość wymiany myśli, powstał system pozwalający na wspólną pracę w ramach zespołu pod okiem nauczyciela. Wprowadzenie

3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl Aplikacja dostępna jest dla zarejestrowanych użytkowników systemu e-sgh, których nauczyciele zdecydowali się korzystać z tej aplikacji. Na podstawie loginu system identyfikuje użytkownika wyświetlając jedną z dwóch wersji terminarza – dla nauczyciela i studenta. Zasadydziałania

4 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl Wersj a przeznaczona dla nauczyciela zawiera opcje niedostępne dla studentów. W gestii nauczyciela pozostaje tworzenie zespołów (w ramach grup), dzielenie pracy na etapy, przydzielanie zadań oraz kontrolowanie ich wykonania. Jaka jest specyfika tych pojęć – wyjaśnimy w dalszej części prezentacji. Po zalogowaniu do systemu (bądź przejściu bezpośrednio z poziomu platformy e-sgh) nauczyciel może zarządzać grupami, które są mu przypisane z racji prowadzonych zajęć. Członkowie każdej grupy mogą być podzieleni na zespoły - mniejsze grupy przeznaczone do wspólnego wykonania pewnej grupy zadań, wspólnej analizy przypadku etc. Zespoły mogą być równo- lub różnoliczne, członkowie grupy mogę należeć do jednej lub więcej grup – w tej materii gospodarz grupy (czyli nauczyciele) ma pełną dowolność. Także w trakcie trwania prac w składzie zespołu mogą zachodzić zmiany. Dlanauczyciela

5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl Kiedy zostaną już stworzone w ramach grup odpowiednie zespoły nadchodzi czas na przygotowanie szczegółowych zadań dla członków. By zachować chronologię i porządek pracy, została ona podzielona na odpowiednie etapy. Dopiero wykonanie jednego z etapów daje możliwość przejścia całego zespołu do kolejnego. Etap to najczęściej zbiór zadań przydzielanych indywidualnie dla członków zespołu. Załóżmy że zespół zajmuje się tematem zakładamy firmę. Pierwszym etapem może być więc np. wizyta w urzędzie skarbowym – załatwianie formalności. W ramach tego etapu jeden z użytkowników będzie miał za zadanie znalezienie opisu formularza NIP-1, inny - warunki które trzeba spełnić, aby być podmiotowo zwolnionym w podatku od towarów i usług. Dopiero gdy wszyscy wykonają swoje zadania zespół może przejść do następnego etapu – np. formalności w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Grupy

6 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl Jak zostało już zasygnalizowane, wykonanie poszczególnych zadań warunkuje przejście do kolejnych etapów projektu. O tym, czy dane zadanie można uznać za zaliczone decyduje cały zespół. Załóżmy (posługując się wykorzystanym już przykładem), że zadaniem jednego z członków zespołu było znalezienie informacji dotyczących formularza NIP-1. Jego rozwiązaniem będzie przesłanie za pomocą odpowiedniej strony informacji wraz z formularzem NIP-1 jako załącznikiem. W momencie gdy takie rozwiązanie znajdzie się w systemie, każdy z członków zespołu otrzyma prośbę o zatwierdzenie zadania. Każdy więc może zaakceptować lub odrzucić zadanie dodając od siebie komentarz. Projektując system zrezygnowaliśmy z demokracji – aby zadanie zostało zaliczone wymagana jest pełna zgodność członków zespołu i nauczyciela. Dopiero wtedy zespół może przejść do następnego etapu. Postępy pracy zespołu są prezentowane za pomocą procentowych wartości a także za pomocą graficznych wykresów. Zadania i etapy

7 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl Jak wspomniane zostało na początku tej prezentacji, aplikacja ta ma ułatwić współprac ę między członkami grupy. Mają oni do dyspozycji znane już narzędzia – forum dyskusyjne oraz czat, które bardzo ułatwiają pracę. Każda grupa ma dostęp do swojego czatu i forum za pomocą których mogą konsultować wykonywane właśnie zadania. Pozostałefunkcje

8 Dziękujemy, że poświęcili Państwo czas, aby zapoznać z nową aplikacją naszego systemu. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi bądź pytania - prosimy o kontakt: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Budynek G, pokój 150 tel.: (+48 22) 564 9723 e-mail: cren@sgh.waw.pl www.e-sgh.pl www.sgh.waw.pl/cren/ Dziękujemy


Pobierz ppt "Prezentacja aplikacji do zarządzania projektami www.e-sgh.pl Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, www.e-sgh.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google