Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

24 października 2014 Prognozy na rynku pracy Aglomeracji Wrocławskiej Dariusz Ostrowski Prezes Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "24 października 2014 Prognozy na rynku pracy Aglomeracji Wrocławskiej Dariusz Ostrowski Prezes Zarządu."— Zapis prezentacji:

1 24 października 2014 Prognozy na rynku pracy Aglomeracji Wrocławskiej Dariusz Ostrowski Prezes Zarządu

2 Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) to spółka akcyjna z większościowym udziałem Gminy Wrocław; Powstała w roku 2005 w wyniku porozumienia pomiędzy ośmioma gminami aglomeracji; W chwili obecnej akcjonariuszami ARAW jest 30 gmin; Kapitał Spółki: 43 mln zł ARAW

3 Plan prezentacji 1.Rozwój szkolnictwa zawodowego. 2.Boom na zawody. 3.Zainteresowanie branży produkcyjnej. 4.Doświadczenia ARAW w dokształcaniu nauczycieli. 5.Kompetencje miękkie jako istotny element przy zatrudnianiu pracowników.

4 Rozwój szkolnictwa zawodowego Oferta kształcenia ponadgimnazjalnego a rynek pracy – opinie dyrektorów szkół. Raport ARAW dla UM Wrocławia Analiza potrzeb pracowniczych wrocławskich przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów zagranicznych i ich wpływ na model kształcenia zawodowego uczniów oraz doskonalenie nauczycieli – grudzień 2013 r.

5 Szkolnictwo zawodowe SILNE STRONY: dążenie do dostosowania systemu kształcenia do potrzeb lokalnych przedsiębiorców (przykłady projektów realizowanych przez ARAW min. Nauczyciel przyszłości, Dolnośląski nauczyciel przyszłości), możliwość wpływu pracodawcy na kształcenie przyszłej kadry (projekty ARAW takie jak Od praktykanta do pracownika, Potrafię i mogę więcej) dofinansowanie z funduszy europejskich. SŁABE STRONY: dynamiczny i ciągle zmieniający się rynek pracy, praktyczne kwalifikacje nauczycieli i doradców, wyposażenie, obawa przedsiębiorców przed dodatkowymi kosztami związanymi z przyuczeniem pracownika szkolonego w ramach programów/projektów.

6 Boom na zawody na podstawie inwestycji zagranicznych napływających do Aglomeracji Wrocławskiej specjaliści IT programiści Java, C++, C#, inżynierowie oprogramowania, testerzy, konsultanci, administratorzy, analitycy, projektanci, kierownicy projektów IT specjaliści do spraw finansów i księgowości biegli w języku angielskim, pożądana znajomość innych języków obcych, biegła obsługa MS Excel inżynierowie pracownicy centrów badawczo–rozwojowych, zarządzanie i inżynieria produkcji

7 Boom na zawody Nazwa grupyNapływ Liczba ofert pracy na 1 bezrobotnego bezrobotnychofert pracy Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 33210,67 Programiści aplikacji 251556,2 Tynkarze i pokrewni 17935,47 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 522564,92 Kierownicy w gastronomii 6203,33 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 20613,05 Ranking deficytowych grup elementarnych z dodatnią liczbą bezrobotnych i ofert pracy w powiecie m. Wrocławiu w 2013 r.

8 Zainteresowanie branży produkcyjnej napływ nowych inwestycji w 2014 roku nazwa firmy branżaproduktnowe miejsca pracy 3 Mmedyczna, chemiczna produkty medyczne i chemiczne dla różnych branż280 Boschmotoryzacyjnakomponenty układu hamowania250 DFMEmaszynowa duże maszyny elektryczne, silniki, hydrogeneratory150 Fresenius Kabimedyczna strzykawki, kroplówki, płyny infuzyjne150 Hamilton Sunstrandlotnicza podzespoły instalowane w samolotach i helikopterach75 Satoprodukcja lekka etykiety i kody paskowe dla różnych branż60

9 Pożądane zawody – prognozy na przyszłość na podstawie planów inwestycyjnych korporacji zagranicznych przewidujemy zapotrzebowanie na specjalności: IT ( programiści, inżynierowie oprogramowania, testerzy, konsultanci, administratorzy, analitycy, projektanci, kierownicy projektów IT) Finansiści, księgowi, ekonomiści ze znajomością języków obcych Matematycy, analitycy, inżynierowie systemów Mechanicy precyzyjni Operatorzy obrabiarek numerycznych CNC Inżynierowie i pracownicy budowlani

10 Doświadczenia ARAW w dokształcaniu nauczycieli Projekt Nauczyciel przyszłości - podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach Działania 9.4 PO KL, był realizowany w okresie 1 sierpnia 2008 – 31 lipca 2009r. Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród 51 nauczycieli przedmiotów zawodowych w wybranych branżach: mechanicznej, mechatronicznej, elektrycznej i elektronicznej. Praktyki zawodowe odbywały się m.in. w takich firmach jak: LG Electronics Sp. z o.o., Robert Bosch Sp. z o.o., BIAP Sp. z o.o., FAT Haco Sp. z o.o. Wnioski z realizacji projektu: nauczyciele nie mają możliwości ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie nowych technologii należy zapewnić zwrot kosztów organizacji praktyk pracodawcom aby chętniej włączali się w proces podnoszenia jakości kształcenia zawodowego

11 Doświadczenia ARAW w dokształcaniu nauczycieli Projekt Dolnośląski nauczyciel przyszłości – realizowany w ramach Działania 3.4.3 PO KL w okresie 2 listopada 2010 - 31 grudnia 2012r. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród 54 nauczycieli przedmiotów zawodowych branż takich jak: mechanicznej, mechatronicznej, elektrycznej i elektronicznej, kluczowych z uwagi na rozwój gospodarczy kraju, w tym województwa dolnośląskiego. Wnioski z realizacji projektu: projekt osiągnął wszystkie zakładane cele, był też adekwatny do potrzeb uczestników konstrukcja kursów doskonalących zakładająca realizację części teoretycznej i praktycznej okazała się trafna. Pozwoliła nauczycielom na zdobycie, poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy kursy przeprowadzone w ramach projektu uatrakcyjnią prowadzone zajęcia i skutecznie podniosą jakość kształcenia uczniów szkół zawodowych

12 Doświadczenia ARAW w dokształcaniu nauczycieli Realizacja kampanii promocyjnej projektu System wspierania szkół i placówek oświatowych wdrażających kształcenie modułowe (KOWEZiU), w okresie 14 sierpnia 2012 – 31 grudnia 2012r. Celem podejmowanych przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. działań było przeprowadzenia kampanii informacyjno- promocyjnej projektu skierowanej do 4 grup docelowych: uczniowie gimnazjów, nauczyciele, pracodawcy, przedstawiciele JST. Wnioski z realizacji projektu: częste problemy z pomiarem rezultatów, zaplanowane działania były mało efektywne.

13 Kompetencje miękkie jako istotny element przy zatrudnianiu pracowników obszary wskazywane przez inwestorów zagranicznych jako kluczowe zdolności analityczne zdolności numeryczne znajomość języka angielskiego (w tym branżowego i biznesowego) umiejętność pracy w zespole umiejętności zarządzania projektami wiedza i umiejętności związane z działalnością firmy kompetencje społeczne (pracowitość, umiejętność budowania relacji, komunikatywność, dokładność)

14 Kompetencje miękkie jako istotny element przy zatrudnianiu pracowników obszary wskazywane przez inwestorów zagranicznych jako problematyczne brak doświadczenia w pracy projektowej nieumiejętność pracy w zespole nieumiejętność zarządzania czasem braki w fachowej terminologii w języku obcym nieznajomość rzeczywistości biznesowej brak umiejętności analitycznych trudności komunikacyjne

15 Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA pl. Solny 14 50-062 Wrocław tel. +48 71 783 53 10 fax +48 71 783 53 11 araw@araw.pl www.araw.pl www.invest-in-wroclaw.pl


Pobierz ppt "24 października 2014 Prognozy na rynku pracy Aglomeracji Wrocławskiej Dariusz Ostrowski Prezes Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google