Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej."— Zapis prezentacji:

1 Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej

2 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. 2014–2020 ERASMUS + Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1AKCJA 2AKCJA 3 Wyjazdy w celach edukacyjnych Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji oraz zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport

3 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Cele - Europa 2020 Zatrudnienie  75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę (w PL 71%) Badania i rozwój  na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii (w PL 1,7%) Edukacja  Ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10 proc. (w PL 4,5%);  co najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 lata powinno mieć wykształcenie wyższe (w PL 45%).

4 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Naturalna kontynuacja programu „Młodzież w działaniu” (2007-2013) Program zwraca szczególną uwagę na: uznawanie nabytych umiejętności i kwalifikacji, upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektów, otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów wyprodukowanych w programie, międzynarodowy wymiar, wielojęzyczność, międzysektorowość, równe szanse i włączenie (dostęp do programu wszelkich grup z mniejszymi możliwościami i wymagających szczególnego wsparcia); ochronę i bezpieczeństwo uczestników programu.

5 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Cele Programu Erasmus+ Cele dla Sektora Młodzieżowego Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności młodzieży, w tym również osób z mniejszymi szansami, promowanie uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy, aktywności obywatelskiej i dialogu międzykulturowego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promowanie solidarności społecznej, wzmocnienie powiązań sektora młodzieżowego z rynkiem pracy, poprzez zwiększenie możliwości uczestnictwa w mobilnościach edukacyjnych młodzieży, osób pracujących młodzieżą oraz osób działających w organizacjach młodzieżowym.

6 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Cele Programu Erasmus+ Cele dla Sektora Młodzieżowego Wzmocnienie międzynarodowego poziomu aktywności młodzieży oraz roli pracowników i organizacji młodzieżowych, jako struktur wsparcia dla młodych osób, w uzupełnieniu działań zewnętrznych UE, w szczególności poprzez promowanie mobilności i współpracy pomiędzy uczestnikami z Krajów Programu oraz Krajów Partnerskich i międzynarodowych organizacji oraz poprzez wzmacnianie potencjału organizacji w Krajach Partnerskich. (str. 28 Przewodnika po Programie)

7 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Przykłady działań wymiana młodzieżowa „Sport for changes” Organizator: Centrum Kultury i Turystki w Mrągowie Organizacje partnerskie: Youth4Youth (Włochy), MCAST Sports Department (Malta), Jarvenpaa City/Sports Departament (Finlandia), Brandenburgische Sportjugend (Niemcy) „Inspiracją dla projektu był Europejski Rok Wolontariatu. Celem było podkreślenie, że wolontariat sportowy to wolontariat jak każdy inny – potrzebne są do niego zaangażowanie i pozytywna energia.”

8 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Przykłady działań Poznanie innych form pracy z młodzieżą poprzez sport: Sandball z Malty, Floorball z Finlandii i Strassenfussball z Niemiec Nauka organizacji imprezy rekreacyjno-sportowej: uliczny turniej piłki nożnej Wolontariat sportowy w innych krajach Swobodne funkcjonowanie w wielokulturowej grupie Przybliżenie tradycji i zwyczajów Efekt długofalowy: powołanie do życia MSIS (Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych) Orlik jasnym punktem na społecznej i młodzieżowej mapie miasta

9 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Przykłady działań Inicjatywa młodzieżowa „Zagrajmy w Petanque” Organizator: Stowarzyszenie "Nasz Łąg - nasza wieś” Organizacja partnerska: A.T.E. Caltun Club UNESCO (Rumunia) „ W trakcie projektu poznamy zasady francuskiej gry w bule (petanka), zbudujemy 8 pól do gry w okolicach Łęga i Curtea de Arges w Rumunii”.

10 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Przykłady działań Inicjatywa młodzieżowa „Zagrajmy w Petanque” Lokalne turnieje Dwa turnieje międzynarodowe Budowa miejsc do gry Instruktaż gry nagrany na DVD i upowszechniany w szkołach Stworzenie halowej odmiany tej gry

11 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Przykłady działań Wolontariat Europejski: „Where the Baltic Sea breeze blows. Developing a new Centre for Integration and Education with disabled people and the local people community in Gdańsk” Organizacja: Fundacja Sprawni Inaczej Wolontariusze: Andra, Anna, Estelle, Ganna, Rachel, Rut, Malene Czas: 12 miesięcy Podczas projektu wolontariuszki asystowały w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadziły zajęcia taneczne, plastyczne, kulinarne a nawet ogrodnicze dla podopiecznych fundacji. „Wolontariuszki zdobyły duże doświadczenie w pracy z dziećmi, w pracy zespołowej oraz planowaniu i realizowaniu własnych aktywności.”

12 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Dla kogo jest program? Trzy główne grupy odbiorców projektów : 2. Osoby pracujące z młodzieżą 1.Młodzież 13- 30 lat 3. Organizacje i instytucje zajmujące się edukacją pozaformalną, społeczność lokalna, instytucje publiczne np. administracja

13 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. „Młodzież” w programie Erasmus+ Struktura sektora: Wymiany młodzieży Wolontariat Europejski Mobilność osób pracujących z młodzieżą (Akcja 1.) Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe Partnerstwa Strategiczne (Akcja 2.) Rozwój Polityki Młodzieżowej (Akcja 3.)

14 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Wspólne zaplanowane spotkanie młodzieży z rożnych krajów w celu poznania swoich kultur, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania ciekawych przedsięwzięć, oparte na założeniach edukacji pozaformalnej Czym nie jest wymiana młodzieży? wycieczką, wyjazdem akademickim wydarzeniem o charakterze rekreacyjnym festiwalem, działaniem nastawionym na zysk „Młodzież” w programie Erasmus+ Wymiany młodzieży

15 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Działania realizowane pomiędzy krajami programu i przy udziale partnerów z krajów partnerskich sąsiadujących z UE Min. 2 grupy młodzieży z różnych krajów Wymiana 5-21 dni (nie licząc dni podróży) 13-30 lat 16-60 uczestników (nie licząc liderów) min. 4 osoby w grupie wiek liderów – bez ograniczeń „Młodzież” w programie Erasmus+ Wymiany młodzieży

16 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Budżet Koszty podróżyStawka jednostkowaW linii prostej A-B Koszty organizacyjneStawka jednostkowa 34 EUR/os/dzień (PL) Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami Koszty rzeczywiste 100% Koszty związane ze specjalnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Dodatkowe koszty wynikające ze specyfiki projektu Koszty rzeczywiste 100% Wizy, udział młodzieży z m. szansami, wizyta przygotowawcza

17 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. „Młodzież” w programie Erasmus+ Wolontariat Europejski od 2 do 12 miesięcy oraz od 2 tygodni do 12 miesięcy w przypadku wolontariuszy z mniejszymi szansami do 30 wolontariuszy w projekcie od 17 do 30 roku życia praca na rzecz społeczności lokalnej w innym kraju partnerstwo: organizacja goszcząca – organizacja wysyłająca – (organizacja koordynująca) – wolontariusz Na Wolontariat Europejski można wyjechać tylko RAZ W ŻYCIU Wszystkie organizacje biorące udział w projektach EVS muszą mieć AKREDYTACJĘ

18 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. „Młodzież” w programie Erasmus+ Wolontariat Europejski - AKREDYTACJA Jest to procedura wsparcia organizacji, które chcą wziąć udział w projekcie EVS. Ma na celu zapewnienie jednolitego i wysokiego standardu projektów EVS Przyznawana na 3 lata 3 typy: Goszczenie, Wysyłanie, Koordynacja Jak wygląda proces Akredytacji? Wniosek o Akredytację → ocena → spotkanie z Akredytorem w siedzibie organizacji → decyzja → publikacja w BAZIE ORGANIZACJI Wolontariatu Europejskiego Ok. 2 miesiące

19 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. „Młodzież” w programie Erasmus+ Mobilność osób pracujących z młodzieżą CELE: Rozwój osób pracujących z młodzieżą wymiana doświadczeń nawiązywanie nowych partnerstw pomiędzy instytucjami

20 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. MOŻLIWE DZIAŁANIA: Seminaria (ang. Seminars) Kursy szkoleniowe (ang. Training Courses) Wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów (ang: Contact Making Activities) Wizyty studyjne (ang. Study Visitis) Staże typu podpatrywanie pracy (ang. job shadowing). „Młodzież” w programie Erasmus+ Mobilność osób pracujących z młodzieżą

21 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Czas trwania: 2 dni do 2 miesięcy (nie licząc dni podróży). Uczestnicy: 50 osób (w tym ewentualni eksperci, facylitatorzy, trenerzy etc. ) Nie ma ograniczeń wiekowych Partnerzy: Instytucje pracujące z młodzieżą, z Krajów Programu i Krajów Partnerskich „Młodzież” w programie Erasmus+ Mobilność osób pracujących z młodzieżą

22 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Budżet Koszty podróżyStawka jednostkowaW linii prostej A-B Koszty organizacyjneStawka jednostkowa 59 EUR/os/dzień (PL) Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami Koszty rzeczywiste 100% Koszty związane ze specjalnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Dodatkowe koszty wynikające ze specyfiki projektu Koszty rzeczywiste 100% Wizy, szczepienia, formalności związane z pobytem w danym kraju

23 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. „Młodzież” w programie Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne Dla kogo? Przez młodzież, dla młodzieży, z młodzieżą Organizacje, instytucje pracujące z młodzieżą osoby działające i pracujące w obszarze edukacji i szkoleń osoby pracujące z młodzieżą eksperci, specjaliści młodzi ludzie, studenci, uczniowie, wolontariusze (13-30 lat) Czas: Od 6 do 24 miesięcy Ile krajów: Wystarczą dwa kraje Ilu uczestników: Brak ograniczeń

24 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Partnerstwa Strategiczne Kluczowe słowa Strategia, czyli plan działania Partnerstwo, czyli równe traktowanie się stron Innowacje, czyli nowatorstwo

25 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Partnerstwa Strategiczne Wymiana metod pracy, dobrych praktyk. Współpraca międzysektorowa = szansa na nowe rozwiązania. Wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskich podejść, metod i sposobów pracy w sektorze młodzieżowym. Wymierne efekty. Aktualizacja, odświeżenie, modernizacja. Zmiany systemowe. Cel: Odpowiedź na wyzwania współczesnego świata (bezrobocie młodzieży, dążenie do stabilności i wzrostu ekonomicznego, dążenie do zwiększenia uczestnictwa młodych w życiu publicznym)

26 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Partnerstwa Strategiczne Rozwijanie tzw. kluczowych kompetencji młodzieży (przedsiębiorczości = umiejętność skutecznego działania, umiejętności językowych i kompetencji związanych z technologiami informacyjnymi ICT ang. Information and Communication Technologies) wypracowanie metod, narzędzi i materiałów które będą udostępniane na zasadach OER ang. Open Education Resources

27 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Partnerstwa Strategiczne Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe to projekt, który na tyle ile to możliwe samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje młodzież to możliwość sprawdzenia w praktyce swoich pomysłów to współpraca lokalnych inicjatyw realizowanych równolegle przez minimum 2 grupy młodzieży z minimum 2 różnych krajów

28 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. Partnerstwa Strategiczne Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe Czemu może służyć projekt? zwiększeniu aktywności obywatelskiej, odpowiedź na lokalne potrzeby działania podejmowane dla pożytku społeczności lokalnych (m.in. wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób starszych, niepełnosprawnych, migrantów, mniejszości społecznych) założeniu klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego organizowaniu wydarzeń kulturalnych i artystycznych

29 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. „Młodzież” w programie Erasmus+ Rozwój polityki młodzieżowej Dialog Usystematyzowany czyli spotkania, konsultacje między decydentami a młodymi ludźmi Możliwe działania: -Krajowe i międzynarodowe seminaria (debaty, spotkania, wymiana informacji) -Europejski Tydzień Młodzieży -Konsultacje dotyczące aktywnego uczestnictwa młodzieży w publicznym życiu demokratycznym -wydarzenia symulujące pracę instytucji demokratycznych -organizacja konferencji młodzieżowych w ramach prezydencji danego kraju w UE

30 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. „Młodzież” w programie Erasmus+ Rozwój polityki młodzieżowej Spotkanie krajowe – jedna organizacja z Polski Spotkania międzynarodowe – min. 2 organizacje z 2 różnych krajów Od 3 do24 miesięcy Od 13 do 30 roku życia Przynajmniej 30 uczestników

31 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. „Młodzież” w programie Erasmus+ Terminy, konkurs, wnioski 3 terminy konkursów: 1.02, 30.04, 1.10 wniosek– składamy elektronicznie. Tzw. e-form rejestrujemy się w bazie URF (my i partnerzy) więcej na www.erasmusplus.org.plwww.erasmusplus.org.pl

32 Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. „Młodzież” w programie Erasmus+ Kontakt z zespołem „Młodzież” tel: 22 463 10 80 yia@erasmusplus.org.pl www.erasmusplus.org.pl Przydatne linki: www.eurodesk.pl


Pobierz ppt "Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google