Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PATRON SZKOŁY NADANIE SZKOLE IMIENIA ZADANIA WYCHOWAWCZE I ORGANIZACYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PATRON SZKOŁY NADANIE SZKOLE IMIENIA ZADANIA WYCHOWAWCZE I ORGANIZACYJNE."— Zapis prezentacji:

1 PATRON SZKOŁY NADANIE SZKOLE IMIENIA ZADANIA WYCHOWAWCZE I ORGANIZACYJNE

2 ZNACZENIE PATRONA SZKOŁY W WYCHOWANIU Szkoła wychowuje przez wszystko, co stanowi jej istotę. Nie można zredukować roli wychowawczej szkoły wyłącznie do programów wychowawczych, profilaktycznych czy też różnego rodzaju akcji. Specyfiką pracy szkoły jest wytwarzanie dóbr duchowych, co wymaga odpowiedniej atmosfery. Wychowanie, które jest procesem ciągłym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej.

3 ZNACZENIE PATRONA SZKOŁY W WYCHOWANIU W procesie wychowania bardzo pomocne jest jego oparcie na wzorze osobowościowym patrona szkoły, co ma szczególne znaczenie w szkole znajdującej się na obczyźnie. W naszej szkole najważniejszym zadaniem staje się wychowanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu i propagowaniu języka polskiego.

4 ZNACZENIE PATRONA SZKOŁY W WYCHOWANIU 15 października 2015 r. SPK przy Ambasadzie RP w Dublinie będzie obchodzić dziesięciolecie istnienia. Z tej okazji, w celu utrwalenia pozytywnych wzorców dla uczącej się w szkole młodzieży, pragniemy dokonać wyboru patrona naszych działań.

5 ZNACZENIE PATRONA SZKOŁY W WYCHOWANIU Ceremoniał szkolny, zwyczaje związane z patronem szkoły oraz przyjęta koncepcja wychowania powodują, że szkoła ma swój niepowtarzalny charakter, a uczniowie, rodzice i nauczyciele się z nią identyfikują.

6 ZNACZENIE PATRONA SZKOŁY W WYCHOWANIU Patronem szkoły powinien być wzór osobowy: autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji. Działania zmierzające do wyboru patrona szkoły jednoczą wszystkie jej podmioty. Po osiągnięciu celu, tj. nadaniu szkole imienia, działania wychowawcze oparte na wzorcu, którym jest patron szkoły, stają się spójne.

7 KTO? Zgodny wybór przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski na patrona szkoły osoby, która będzie wzorem i autorytetem dla uczniów, rodziców, nauczycieli Patronem szkoły nie musi być osoba, może to być patron zbiorowy.

8 Do 30.09.2014 r.: spotkania wszystkich organów szkoły w celu zebrania propozycji patrona szkoły: 1) Rady Pedagogicznej; 2) Rady Rodziców; 3) Samorządu Uczniowskiego. TERMINARZ

9 Wszystkie podmioty mogą zgłosić najwyżej dwie propozycje wraz ze szczegółowym pisemnym uzasadnieniem. Propozycje bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

10 TERMINARZ Przekazanie pisemnych propozycji Kierownikowi SPK. Ogłoszenie propozycji patrona wraz z uzasadnieniami na stronie internetowej szkoły.

11 TERMINARZ Uwzględnienie zadań związanych z nadaniem szkole imienia w Planie Pracy Szkoły 2014/2015 oraz 2015/2016.

12 TERMINARZ Do 26.10.2014 r.: głosowanie nad propozycjami imienia szkoły. Głosowanie ma charakter powszechny. Wszystkie głosy będą rejestrowane i liczone przez powołane do tego celu komisje klasowe oraz komisję szkolną.

13 TERMINARZ Do 15.11.2014 r.: - ogłoszenie wyników głosowania, -poinformowanie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny o podjętych działaniach.

14 PRACA WYCHOWAWCZA, POZNANIE OSOBY, ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI PATRONA 1.Dokładne zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z życiem, osobą i działalnością patrona szkoły. 2.Nawiązanie kontaktu z osobami i instytucjami związanymi z patronem.

15 KROKI PRAWNE Do 30.11.2014 r.: -uchwała Rady Pedagogicznej o złożeniu wniosku o nadanie szkole imienia; -wykonanie postanowień Uchwały przez Kierownika SPK.

16 KROKI PRAWNE Wystąpienie kierownika szkoły szkoły do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie szkole imienia.

17 NASTĘPNE KROKI Po uzyskaniu akceptacji Ministra Edukacji Narodowej: -powołanie Komitetu Fundacji Sztandaru, którego głównym zadaniem będzie zgromadzenie środków finansowych na sztandar oraz -opiniowanie wyglądu sztandaru.

18 UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE IMIENIA 1.Powołanie Komitetu Organizacyjnego. 2. Opracowanie scenariusza uroczystości. 2. Zamówienie medali okolicznościowych. 3. Zamówienie sztandaru. 4. Opracowanie regulaminu wyboru pocztu sztandarowego uczniów. 5. Opracowanie ceremoniału uroczystości ze sztandarem. 6.Wyćwiczenie pocztu sztandarowego uczniów i rodziców. 7.Zaproszenie gości.

19 INNE ZADANIA DO REALIZACJI 1.Zmiany w Statucie. 2.Modyfikacja Planu Wychowawczego -uzupełnienie o priorytety w wychowaniu. 3. Zamówienie nowych pieczęci.


Pobierz ppt "PATRON SZKOŁY NADANIE SZKOLE IMIENIA ZADANIA WYCHOWAWCZE I ORGANIZACYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google