Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE"— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
Dr inż. Andrzej Kreft „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” Konferencja z okazji z okazji 20-lecia RZGW i 65-lecia ZZMiUW przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” SLAJD 1 – Miejsce RZGW w Szczecinie w podziale Polski na obszary dorzeczy i regiony wodne

3 SLAJD 2 – Obszar działania RZGW Szczecin
DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” SLAJD 2 – Obszar działania RZGW Szczecin

4 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” SLAJD 3 – Aktualny stan zabudowy regulacyjnej rzeki Odry na odcinku granicznym z Niemcami (Odcinek 1)

5 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” SLAJD 4 – Aktualny stan zabudowy regulacyjnej rzeki Odry na odcinku granicznym z Niemcami (Odcinek 2)

6 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” SLAJD 5 – Aktualny stan zabudowy regulacyjnej rzeki Odry na odcinku granicznym z Niemcami (Odcinek 3)

7 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” SLAJD 6 – Aktualny stan zabudowy regulacyjnej rzeki Odry na odcinku granicznym z Niemcami (Odcinek 4)

8 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” SLAJD 7 – Zadania interwencyjne zrealizowane przez RZGW Szczecin w latach na dolnym i granicznym odcinku rzeki Odry

9 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” SLAJD 8 – JAZ WIDUCHOWA

10 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” SLAJD 9 – PRZYKŁADY MAP OBSZARÓW NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

11 własne służby liniowe Nadzorów Wodnych.
DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie posiada zorganizowany system obserwacji oraz zbierania i systematyzowania danych, angażując w tym celu własne służby liniowe Nadzorów Wodnych. SLAJD 10 – ZORGANIZOWANY SYSTEM OBSERWACJI ORAZ ZBIERANIA I SYSTEMATYZOWANIA DANYCH

12 SLAJD 11 – TERENY NADRZECZNE
DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” Rozbudowa infrastruktury na terenach przyrzecznych Liczne zabudowania przy rzekach Spłycenie koryta rzecznego SLAJD 11 – TERENY NADRZECZNE

13 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” RZGW Wodowskaz Km. Stan alarmowy Stany Przepływy 1997 2010 WROCŁAW Racibórz Miedonia 55.5 600 1045 882 3120 Ujście Nysy 181 530 768 717 3540 Brzeg Dolny 285 630 1070 957 3200 Ścinawa 332 400 732 664 3000 Głogów 393 450 712 683 3040 Nowa Sól 430 681 652 Cigacice 471 682 648 3050 Połęcko 350 595 549  2190 SZCZECIN Słubice 584 370 637 574 2040 Gozdowice 645 410 659 615 3180 2520 Bielinek 673 460 699 - Widuchowa 702 620 759 730 Gryfino 719 570 649 640 Szczecin – Most Długi 36 580 559 SLAJD 12 – Tabela porównanie powodzi na rzece Odrze z lat 1997 i 2010 na podstawie stanów wód

14 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” SLAJD 13 – Brak odpływu lodu z jeziora Dąbie do Zalewu Szczecińskiego z uwagi na trudną sytuację lodową na wewnętrznych wodach morskich

15 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” SLAJD 14– Liczne stanowiska sieciowe pozostawione w lodach na Jeziorze Dąbie.

16 SLAJD 15 – Niskie mosty i filary w nurcie rzeki Regalicy
DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” SLAJD 15 – Niskie mosty i filary w nurcie rzeki Regalicy

17 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” ELEKTROWNIA DOLNA ODRA Źródło: SLAJD 16 – Utrudnione odprowadzanie lodu na Odrze Wschodniej i Regalicy w Szczecinie

18 SLAJD 17 Bardzo wysokie stany wód w trakcie zimy 2010/2011
DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” SLAJD 17 Bardzo wysokie stany wód w trakcie zimy 2010/2011 Zrzut lodu ze stopnia wodnego w Brzegu Dolnym (dnia r.) Odczyt stanów wód codziennie o godz. 07:00 Praca lodołamaczy na dolnym i granicznym odcinku rzeki Odry

19 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” Sezon SLAJD 18 schemat łączności służb współpracujących podczas akcji lodołamania na rzece Odrze granicznej

20 WNIOSKI: SLAJD 19 – WNIOSKI
DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” WNIOSKI: 1. Podstawowym zabiegiem profilaktycznym w ochronie przeciwlodowej na rzekach są prace regulacyjne, które ujednolicając warunki przepływu ograniczają w ten sposób możliwość wystąpienia zatoru lodowego, tworzącego się w pierwszej kolejności tam, gdzie te warunki zostają zachwiane. 2. Konieczność podpisania umowy polsko –niemieckiej celem wspólnej poprawy sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko - niemieckim. Podpisanie tej umowy jest bardzo ważnym elementem, pozwalającym na podjęcie kompleksowych działań w zakresie poprawy warunków przepływu na rzece Odrze wraz z pogłębieniem jeziora Dąbie, dla poprawy sytuacji przeciwpowodziowej. 3. Z chwilą kiedy zatory lodowe już się utworzą, jedynym narzędziem zdolnym skutecznie przeciwdziałać tym zagrożeniom na głównych rzekach kraju, staje się lodołamacz, pod warunkiem, że parametry drogi wodnej pozwolą mu na dotarcie do zatoru lodowego. 4.Należy podjąć strategiczną decyzję co do zimowej ochrony przeciwpowodziowej w zakresie budowy flotylli lodołamaczy dla Wisły i Odry, co zapewni możliwość sprawnego prowadzenia akcji przeciwlodowej na głównych rzekach Polski oraz w przyszłości zmniejszy koszty ponoszone na zimową ochronę. 5.Lodołamacze świadczące „usługi wyższej użyteczności publicznej” muszą być własnością Skarbu Państwa w dyspozycji Ministerstwa Środowiska, który odpowiada za zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwlodowej głównych rzek Polski, dlatego należy kontynuować uruchomiony już „Program budowy lodołamaczy”. 6.Administracja odcinka wewnętrznych wód morskich winna być prawnie zobowiązana do prowadzenia osłony przeciwlodowej wraz z administracją śródlądowych dróg wodnych. 7.Z powodu niskich uposażeń pracowników zbyt mała jest ilość wykwalifikowanych fachowców, do nałożonych na RZGW zadań zarówno w zarządzaniu jak i w eksploatacji. Ponadto uczelnie kształcą przede wszystkim specjalistów ochrony środowiska, natomiast sporadycznie kształcą hydrotechników. SLAJD 19 – WNIOSKI

21 WNIOSKI: SLAJD 20 – WNIOSKI
DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” WNIOSKI: 8.Należy bezwzględnie stworzyć w budżecie Ministra Środowiska/Prezesa KZGW fundusz (rezerwę) uruchamiany niezwłocznie po zaistnieniu zjawiska na usuwanie zniszczeń i szkód powodziowych, przeznaczany na wszelkie działania naprawcze, modernizacyjne w korytach rzek oraz na obiektach. 9.Utworzyć finansową rezerwę powodziową, do dyspozycji Prezesa KZGW, w celu pokrycia zwiększonych kosztów udziału RZGW w akcjach przeciwpowodziowych i lodołamania (paliwo, telefony, żywność, odzież ochronna, wyposażenie, koszty dodatkowych godzin pracy itp.) oraz zniszczonego sprzętu używanego w akcji przeciwpowodziowej. 10.Włączyć podmioty korzystające z ochrony urządzeń przeciwpowodziowych do współodpowiedzialności (także finansowej) w utrzymaniu tych urządzeń. 11.Ustanowić przepisy, umożliwiające szybkie uprawomocnienie się stref zalewowych, określone w studiach ochrony przeciwpowodziowej, jako obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią. Obecnie, aby w strefach tych obowiązywały zakazy zabudowy konieczne jest wprowadzenie ich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 12.Wprowadzić obowiązek (odpowiednimi przepisami) uwzględnienia przez samorządy obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w dokumentach planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, co nie zawsze dotychczas jest respektowane. 13.Wprowadzić ułatwienia proceduralne dla wykonywania prac inwestycyjnych i utrzymaniowych w korytach rzek i międzywalu a także obiektach gospodarki wodnej służących ochronie przeciwpowodziowej. SLAJD 20 – WNIOSKI

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google