Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE Dr inż. Andrzej Kreft „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE Dr inż. Andrzej Kreft „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”"— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE Dr inż. Andrzej Kreft „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” Konferencja z okazji z okazji 20-lecia RZGW i 65-lecia ZZMiUW przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2 SLAJD 1 – Miejsce RZGW w Szczecinie w podziale Polski na obszary dorzeczy i regiony wodne DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

3 SLAJD 2 – Obszar działania RZGW Szczecin DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

4 SLAJD 3 – Aktualny stan zabudowy regulacyjnej rzeki Odry na odcinku granicznym z Niemcami (Odcinek 1) DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

5 SLAJD 4 – Aktualny stan zabudowy regulacyjnej rzeki Odry na odcinku granicznym z Niemcami (Odcinek 2) DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

6 SLAJD 5 – Aktualny stan zabudowy regulacyjnej rzeki Odry na odcinku granicznym z Niemcami (Odcinek 3) DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

7 SLAJD 6 – Aktualny stan zabudowy regulacyjnej rzeki Odry na odcinku granicznym z Niemcami (Odcinek 4) DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

8 SLAJD 7 – Zadania interwencyjne zrealizowane przez RZGW Szczecin w latach 2001- 2010 na dolnym i granicznym odcinku rzeki Odry DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

9 SLAJD 8 – JAZ WIDUCHOWA DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

10 SLAJD 9 – PRZYKŁADY MAP OBSZARÓW NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

11 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie posiada zorganizowany system obserwacji oraz zbierania i systematyzowania danych, angażując w tym celu własne służby liniowe Nadzorów Wodnych. SLAJD 10 – ZORGANIZOWANY SYSTEM OBSERWACJI ORAZ ZBIERANIA I SYSTEMATYZOWANIA DANYCH DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

12 Spłycenie koryta rzecznego Liczne zabudowania przy rzekach Rozbudowa infrastruktury na terenach przyrzecznych TERENY NADRZECZNE SLAJD 11 – TERENY NADRZECZNE DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

13 RZGWWodowskazKm.Stan alarmowy StanyPrzepływy 1997201019972010 WROCŁAW Racibórz Miedonia55.560010458823120 Ujście Nysy1815307687173540 Brzeg Dolny28563010709573200 Ścinawa3324007326643000 Głogów3934507126833040 Nowa Sól4304006816523040 Cigacice4714006826483050 Połęcko5303505955493200 2190 SZCZECIN Słubice58437063757430002040 Gozdowice64541065961531802520 Bielinek673460712699-- Widuchowa702620759730 - - Gryfino719570649640 - - Szczecin – Most Długi 36580559584 - - Tabela porównanie powodzi na rzece Odrze z lat 1997 i 2010 na podstawie stanów wód SLAJD 12 – Tabela porównanie powodzi na rzece Odrze z lat 1997 i 2010 na podstawie stanów wód DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

14 SLAJD 13 – Brak odpływu lodu z jeziora Dąbie do Zalewu Szczecińskiego z uwagi na trudną sytuację lodową na wewnętrznych wodach morskich DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

15 SLAJD 14– Liczne stanowiska sieciowe pozostawione w lodach na Jeziorze Dąbie. DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

16 SLAJD 15 – Niskie mosty i filary w nurcie rzeki Regalicy DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

17 SLAJD 16 – Utrudnione odprowadzanie lodu na Odrze Wschodniej i Regalicy w Szczecinie ELEKTROWNIA DOLNA ODRA Źródło: www.marcisz.net DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

18 Praca lodołamaczy na dolnym i granicznym odcinku rzeki Odry Zrzut lodu ze stopnia wodnego w Brzegu Dolnym (dnia 31.12.2010 r.) Odczyt stanów wód codziennie o godz. 07:00 SLAJD 17 Bardzo wysokie stany wód w trakcie zimy 2010/2011 DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

19 Sezon 2010-2011 SLAJD 18 schemat łączności służb współpracujących podczas akcji lodołamania na rzece Odrze granicznej DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”

20 SLAJD 19 – WNIOSKI DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” 1. Podstawowym zabiegiem profilaktycznym w ochronie przeciwlodowej na rzekach są prace regulacyjne, które ujednolicając warunki przepływu ograniczają w ten sposób możliwość wystąpienia zatoru lodowego, tworzącego się w pierwszej kolejności tam, gdzie te warunki zostają zachwiane. 2. Konieczność podpisania umowy polsko –niemieckiej celem wspólnej poprawy sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko - niemieckim. Podpisanie tej umowy jest bardzo ważnym elementem, pozwalającym na podjęcie kompleksowych działań w zakresie poprawy warunków przepływu na rzece Odrze wraz z pogłębieniem jeziora Dąbie, dla poprawy sytuacji przeciwpowodziowej. 3. Z chwilą kiedy zatory lodowe już się utworzą, jedynym narzędziem zdolnym skutecznie przeciwdziałać tym zagrożeniom na głównych rzekach kraju, staje się lodołamacz, pod warunkiem, że parametry drogi wodnej pozwolą mu na dotarcie do zatoru lodowego. 4.Należy podjąć strategiczną decyzję co do zimowej ochrony przeciwpowodziowej w zakresie budowy flotylli lodołamaczy dla Wisły i Odry, co zapewni możliwość sprawnego prowadzenia akcji przeciwlodowej na głównych rzekach Polski oraz w przyszłości zmniejszy koszty ponoszone na zimową ochronę. 5.Lodołamacze świadczące „usługi wyższej użyteczności publicznej” muszą być własnością Skarbu Państwa w dyspozycji Ministerstwa Środowiska, który odpowiada za zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwlodowej głównych rzek Polski, dlatego należy kontynuować uruchomiony już „Program budowy lodołamaczy”. 6.Administracja odcinka wewnętrznych wód morskich winna być prawnie zobowiązana do prowadzenia osłony przeciwlodowej wraz z administracją śródlądowych dróg wodnych. 7.Z powodu niskich uposażeń pracowników zbyt mała jest ilość wykwalifikowanych fachowców, do nałożonych na RZGW zadań zarówno w zarządzaniu jak i w eksploatacji. Ponadto uczelnie kształcą przede wszystkim specjalistów ochrony środowiska, natomiast sporadycznie kształcą hydrotechników. WNIOSKI:

21 SLAJD 20 – WNIOSKI DR INŻ. ANDRZEJ KREFT – „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej” 8.Należy bezwzględnie stworzyć w budżecie Ministra Środowiska/Prezesa KZGW fundusz (rezerwę) uruchamiany niezwłocznie po zaistnieniu zjawiska na usuwanie zniszczeń i szkód powodziowych, przeznaczany na wszelkie działania naprawcze, modernizacyjne w korytach rzek oraz na obiektach. 9.Utworzyć finansową rezerwę powodziową, do dyspozycji Prezesa KZGW, w celu pokrycia zwiększonych kosztów udziału RZGW w akcjach przeciwpowodziowych i lodołamania (paliwo, telefony, żywność, odzież ochronna, wyposażenie, koszty dodatkowych godzin pracy itp.) oraz zniszczonego sprzętu używanego w akcji przeciwpowodziowej. 10.Włączyć podmioty korzystające z ochrony urządzeń przeciwpowodziowych do współodpowiedzialności (także finansowej) w utrzymaniu tych urządzeń. 11.Ustanowić przepisy, umożliwiające szybkie uprawomocnienie się stref zalewowych, określone w studiach ochrony przeciwpowodziowej, jako obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią. Obecnie, aby w strefach tych obowiązywały zakazy zabudowy konieczne jest wprowadzenie ich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 12.Wprowadzić obowiązek (odpowiednimi przepisami) uwzględnienia przez samorządy obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w dokumentach planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, co nie zawsze dotychczas jest respektowane. 13.Wprowadzić ułatwienia proceduralne dla wykonywania prac inwestycyjnych i utrzymaniowych w korytach rzek i międzywalu a także obiektach gospodarki wodnej służących ochronie przeciwpowodziowej. WNIOSKI:

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE Dr inż. Andrzej Kreft „Działalność RZGW w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google