Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży w województwie Warmińsko-Mazurskim Zastępca Przewodniczącego Sejmowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży w województwie Warmińsko-Mazurskim Zastępca Przewodniczącego Sejmowej."— Zapis prezentacji:

1 Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży w województwie Warmińsko-Mazurskim Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Poseł Beata Bublewicz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży dr Jarosław Klimczak

2 Agresja i patologie wśród dzieci i młodzieży w świetle aktualnych wyników badań

3 co dziesiąty uczeń był ofiarą agresji ze strony kolegów 18% chłopców i 12% dziewcząt kończących gimnazjum stwierdziło, że dość systematycznie bierze narkotyki w szkołach ponadgimnazjalnych takich uczniów jest już około 30% 60% 15-latków przyznaje się do picia alkoholu w ciągu ostatniego roku 40% 15-latków i 20% 13-latków przyznaje, że piło alkohol w ciągu ostatniego miesiąca „Szkoła bez przemocy” prof. Janusz Czapiński raport z badań przeprowadzonych w latach

4 Agresja między uczniami a nauczycielami z 14% do 19 % wzrosła grupa nauczycieli przyznających, że byli przez uczniów prowokowani do wybuchu gniewu z 20% do 29 % wzrosła liczba nauczycieli wskazujących, że uczniowie ignorują ich polecenia z 49% do 39% spadła grupa uczniów, którzy lubią chodzić do szkoły

5 Akty przemocy wobec nauczycieli

6 Przemoc wobec uczniów

7 Odsetek nieletnich wśród podejrzanych o poszczególne rodzaje przestępstw*

8 Prezentacja założeń programu pilotażowego na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu 11 stycznia 2007 r. - Komisja KFiS poparła założenia programu pilotażowego i wyraziła opinię, że program ten po wdrożeniu w województwie warmińsko – mazurskim powinien swoim zasięgiem objąć całą Polskę

9 Podpisanie listu intencyjnego 18 czerwca 2007 r. - podpisano list intencyjny w sprawie wdrażania programu pilotażowego w województwie Warmińsko - Mazurskim Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego objął program patronatem honorowym Wojewoda Warmińsko - Mazurski umożliwił współpracę między zespołem koordynującym działania programu pilotażowego a podległymi mu jednostkami przy realizacji założeń programu ze szczególnym uwzględnieniem synergii działań z rządowym programem ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań,,Razem bezpieczniej” Dyrektor Ośrodka TVP 3 w Olsztynie objął program patronatem medialnym powołano zespół koordynujący działania regionalne

10 Cele programu zmniejszenie poziomu agresji oraz patologii wśród nieletnich podniesienie poziomu sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży promocja pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei fair play oraz kształtowanie postaw poszanowania prawa

11 Obszary działań działania edukacyjne uprzedzające powstawanie zjawiska agresji, skierowane do rodziców, dzieci i młodzieży oraz trenerów i instruktorów sportowych działania pedagogiczne w tym zajęcia sportowe, powstrzymujące negatywny wpływ środowiska i otoczenia, skierowane do dzieci i młodzieży działania interwencyjne i resocjalizacyjne skierowane do dzieci i młodzieży popełniającej czyny karalne

12 Rezultaty wdrażania programu pilotażowego podczas wakacji zorganizowano obozy sportowo - resocjalizacyjne dla ponad 300 dzieci i młodzieży z województwa Warmińsko – Mazurskiego zakupiono komplety sprzętu sportowego dla 53 uczniowskich klubów sportowych biorących udział w programie

13 Rezultaty wdrażania programu pilotażowego pozyskano środki finansowe z Unii Europejskiej na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych na kwotę tys. zł dla ponad dzieci i młodzieży biorących udział w programie uruchomiono studia podyplomowe dla 150 nauczycieli wychowania fizycznego z całego województwa prowadzących zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne według założeń programu

14 OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży” rok akademicki 2008/2009

15

16 Finansowanie programu z poziomu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX 9.1– dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych – 22,6 mln zł 9.4 – dofinansowanie szkolenia nauczycieli, trenerów i instruktorów – 4,5 mln zł 9.5 – dofinansowanie szkolenia sportowego – 3,5 mln zł

17 Badania naukowe zebranie wiedzy na temat wpływu programów „Moje Boisko Orlik ” i „Blisko Boisko” na rozwój kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży uruchomienie projektu badawczego na temat: „Opracowanie modelu przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez Kulturę Fizyczną i Sport”

18 Wnioski upowszechnienie przyjętych rozwiązań organizacyjnych oraz rezultatów programu pilotażowego podpisanie porozumienia między zainteresowanymi resortami powołanie zespołu międzyresortowego do koordynacji i nadzoru wdrażania programu ogólnopolskiego

19 Zalecenia WHO Światowa Organizacja Zdrowia zaleca przynajmniej 60 minut dziennie umiarkowanej aktywności fizycznej (w tym zajęć sportowych) dla dzieci władze publiczne i prywatne organizacje państw członkowskich powinny przyczyniać się do osiągnięcia tego celu

20 Zalecenia Komisji Europejskiej Komisja zaleca wzmacnianie współpracy między sektorem zdrowia, wychowania i sportu na szczeblu ministerialnym państw członkowskich, w celu zdefiniowania i zrealizowania spójnych strategii mających na celu zmniejszenie nadwagi, otyłości i innych zagrożeń dla zdrowia. Komisja zachęca państwa członkowskie do zbadania, w jaki sposób propagować pojęcie aktywnego życia poprzez system edukacji narodowej i system szkoleń, włącznie ze szkoleniem nauczycieli. BIAŁA KSIĘGA NA TEMAT SPORTU 2. SPOŁECZNA ROLA SPORTU Poprawa zdrowia publicznego poprzez aktywność fizyczną

21 Dziękujemy za uwagę poseł Beata Bublewicz dr Jarosław Klimczak


Pobierz ppt "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży w województwie Warmińsko-Mazurskim Zastępca Przewodniczącego Sejmowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google