Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży w województwie Warmińsko-Mazurskim Zastępca Przewodniczącego Sejmowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży w województwie Warmińsko-Mazurskim Zastępca Przewodniczącego Sejmowej."— Zapis prezentacji:

1 Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży w województwie Warmińsko-Mazurskim Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Poseł Beata Bublewicz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży dr Jarosław Klimczak

2 Agresja i patologie wśród dzieci i młodzieży w świetle aktualnych wyników badań

3 co dziesiąty uczeń był ofiarą agresji ze strony kolegów 18% chłopców i 12% dziewcząt kończących gimnazjum stwierdziło, że dość systematycznie bierze narkotyki w szkołach ponadgimnazjalnych takich uczniów jest już około 30% 60% 15-latków przyznaje się do picia alkoholu w ciągu ostatniego roku 40% 15-latków i 20% 13-latków przyznaje, że piło alkohol w ciągu ostatniego miesiąca „Szkoła bez przemocy” prof. Janusz Czapiński raport z badań przeprowadzonych w latach 2006-2007

4 Agresja między uczniami a nauczycielami z 14% do 19 % wzrosła grupa nauczycieli przyznających, że byli przez uczniów prowokowani do wybuchu gniewu z 20% do 29 % wzrosła liczba nauczycieli wskazujących, że uczniowie ignorują ich polecenia z 49% do 39% spadła grupa uczniów, którzy lubią chodzić do szkoły

5 Akty przemocy wobec nauczycieli

6 Przemoc wobec uczniów

7 Odsetek nieletnich wśród podejrzanych o poszczególne rodzaje przestępstw*

8 Prezentacja założeń programu pilotażowego na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu 11 stycznia 2007 r. - Komisja KFiS poparła założenia programu pilotażowego i wyraziła opinię, że program ten po wdrożeniu w województwie warmińsko – mazurskim powinien swoim zasięgiem objąć całą Polskę

9 Podpisanie listu intencyjnego 18 czerwca 2007 r. - podpisano list intencyjny w sprawie wdrażania programu pilotażowego w województwie Warmińsko - Mazurskim Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego objął program patronatem honorowym Wojewoda Warmińsko - Mazurski umożliwił współpracę między zespołem koordynującym działania programu pilotażowego a podległymi mu jednostkami przy realizacji założeń programu ze szczególnym uwzględnieniem synergii działań z rządowym programem ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań,,Razem bezpieczniej” Dyrektor Ośrodka TVP 3 w Olsztynie objął program patronatem medialnym powołano zespół koordynujący działania regionalne

10 Cele programu zmniejszenie poziomu agresji oraz patologii wśród nieletnich podniesienie poziomu sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży promocja pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei fair play oraz kształtowanie postaw poszanowania prawa

11 Obszary działań działania edukacyjne uprzedzające powstawanie zjawiska agresji, skierowane do rodziców, dzieci i młodzieży oraz trenerów i instruktorów sportowych działania pedagogiczne w tym zajęcia sportowe, powstrzymujące negatywny wpływ środowiska i otoczenia, skierowane do dzieci i młodzieży działania interwencyjne i resocjalizacyjne skierowane do dzieci i młodzieży popełniającej czyny karalne

12 Rezultaty wdrażania programu pilotażowego podczas wakacji zorganizowano obozy sportowo - resocjalizacyjne dla ponad 300 dzieci i młodzieży z województwa Warmińsko – Mazurskiego zakupiono komplety sprzętu sportowego dla 53 uczniowskich klubów sportowych biorących udział w programie

13 Rezultaty wdrażania programu pilotażowego pozyskano środki finansowe z Unii Europejskiej na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych na kwotę 1 300 tys. zł dla ponad 1 500 dzieci i młodzieży biorących udział w programie uruchomiono studia podyplomowe dla 150 nauczycieli wychowania fizycznego z całego województwa prowadzących zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne według założeń programu

14 OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży” rok akademicki 2008/2009

15

16 Finansowanie programu z poziomu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX 9.1– dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych – 22,6 mln zł 9.4 – dofinansowanie szkolenia nauczycieli, trenerów i instruktorów – 4,5 mln zł 9.5 – dofinansowanie szkolenia sportowego – 3,5 mln zł

17 Badania naukowe zebranie wiedzy na temat wpływu programów „Moje Boisko Orlik - 2012” i „Blisko Boisko” na rozwój kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży uruchomienie projektu badawczego na temat: „Opracowanie modelu przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez Kulturę Fizyczną i Sport”

18 Wnioski upowszechnienie przyjętych rozwiązań organizacyjnych oraz rezultatów programu pilotażowego podpisanie porozumienia między zainteresowanymi resortami powołanie zespołu międzyresortowego do koordynacji i nadzoru wdrażania programu ogólnopolskiego

19 Zalecenia WHO Światowa Organizacja Zdrowia zaleca przynajmniej 60 minut dziennie umiarkowanej aktywności fizycznej (w tym zajęć sportowych) dla dzieci władze publiczne i prywatne organizacje państw członkowskich powinny przyczyniać się do osiągnięcia tego celu

20 Zalecenia Komisji Europejskiej Komisja zaleca wzmacnianie współpracy między sektorem zdrowia, wychowania i sportu na szczeblu ministerialnym państw członkowskich, w celu zdefiniowania i zrealizowania spójnych strategii mających na celu zmniejszenie nadwagi, otyłości i innych zagrożeń dla zdrowia. Komisja zachęca państwa członkowskie do zbadania, w jaki sposób propagować pojęcie aktywnego życia poprzez system edukacji narodowej i system szkoleń, włącznie ze szkoleniem nauczycieli. BIAŁA KSIĘGA NA TEMAT SPORTU 2. SPOŁECZNA ROLA SPORTU - 2.1 Poprawa zdrowia publicznego poprzez aktywność fizyczną

21 Dziękujemy za uwagę poseł Beata Bublewicz e-mail: beata.bublewicz@sejm.pl@sejm.pl dr Jarosław Klimczak e-mail: klimczakwmrot@op.plklimczakwmrot@op.pl


Pobierz ppt "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży w województwie Warmińsko-Mazurskim Zastępca Przewodniczącego Sejmowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google