Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język francuski na świecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język francuski na świecie"— Zapis prezentacji:

1

2 Język francuski na świecie
175 mln użytkowników 63 kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Frankofonii Język urzędowy w blisko 30 państwach Instytut Romanistyki UW

3 Międzynarodowa Organizacja Frankofonii

4 Francuski – język instytucji międzynarodowych
Język dyplomacji i wielu międzynarodowych dokumentów prawnych Jeden z 6 oficjalnych języków ONZ Jeden z języków roboczych instytucji Unii Europejskiej Instytut Romanistyki UW

5 Instytut Romanistyki UW
Romanistyka UW Instytut Romanistyki UW

6 Instytut Romanistyki UW
Studia na Romanistyce Studia I stopnia stacjonarne Francuski zaawansowany – 50 miejsc Francuski od podstaw – 50 miejsc Studia II stopnia Stacjonarne – 50 miejsc Zaoczne – 50 miejsc Instytut Romanistyki UW

7 Instytut Romanistyki UW

8 Instytut Romanistyki UW
Specjalizacje Literatura i kultura Francji oraz krajów francuskojęzycznych Językoznawstwo (przekład, socjolingwistyka, językoznawstwo komputerowe) Glottodydaktyka (dydaktyka języka francuskiego, wielojęzyczność) Instytut Romanistyki UW

9 Wysoki poziom nauczania
Certyfikaty jakości kształcenia : Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2011) Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2007) Instytut Romanistyki UW

10 Dlaczego warto studiować na Romanistyce?
Biegła znajomość języka francuskiego na poziomie C1 (I stopień) i C2 (II stopień): 780 godzin ćwiczeń praktycznych w grupie „Francuski zaawansowany” 1200 godzin w grupie „Francuski od podstaw” 180 godzin na studiach II stopnia Zajęcia z lektorami z Francji i Belgii Instytut Romanistyki UW

11 Język francuski zaawansowany i od podstaw
Instytut Romanistyki UW

12 Instytut Romanistyki UW
Francja i kraje frankofońskie Znajomość kultury, historii i literatury Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanady oraz krajów Afryki Północnej Instytut Romanistyki UW

13 Instytut Romanistyki UW
Literatura i kultura Instytut Romanistyki UW

14 Instytut Romanistyki UW
Przekład Moduł przekładowy na studiach II stopnia: Umiejętność tłumaczenia z francuskiego i na francuski tekstów publicystycznych, literackich, ekonomicznych oraz filmowych. Warsztaty tłumaczeniowe oraz seminarium z teorii przekładu (330 godzin). Instytut Romanistyki UW

15 Instytut Romanistyki UW
Glottodydaktyka Moduł metodyczny na studiach I i II stopnia: Znajomość najnowszych metod nauczania języka obcego Uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej – studia I stopnia Uprawnienia do pracy we wszystkich typach szkół – studia II stopnia Instytut Romanistyki UW

16 Instytut Romanistyki UW
Glottodydaktyka Instytut Romanistyki UW

17 Instytut Romanistyki UW
Wiedza o języku Instytut Romanistyki UW

18 Instytut Romanistyki UW
Wielokulturowość Instytut Romanistyki UW

19 Romanista – poszukiwany profesjonalista
Absolwent studiów II stopnia posiada: Umiejętności przydatne w pracy w wydawnictwach i redakcjach czasopism, mediach, instytucjach kulturalnych i badawczych, administracji publicznej i sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka francuskiego Kompetencje konieczne w zawodzie tłumacza Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego.

20 Współpraca międzynarodowa
Wykłady wybitnych profesorów literatury, językoznawstwa i glottodydaktyki z zagranicznych uczelni partnerskich Międzynarodowe konferencje naukowe Spotkania z francuskojęzycznymi pisarzami Instytut Romanistyki UW

21 Międzynarodowa konferencja naukowa Konferencja z okazji 90-lecia Romanistyki UW

22 Instytut Romanistyki UW
Program Erasmus Wyjazdy na stypendia zagraniczne od drugiego roku studiów: Paryż, Montpellier, Bordeaux, Poitiers, Barcelona, …. Instytut Romanistyki UW

23 Polsko-francuski dyplom magistra
Instytut Romanistyki uczestniczy, we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers, w polsko-francuskim programie wspólnych magisteriów, umożliwiającym uzyskanie podwójnego dyplomu magistra Instytut Romanistyki UW

24 Instytut Romanistyki UW
Nie tylko nauka Koło naukowe Sekcja filmowa Sekcja przekładu literackiego Sekcja komparatystyki Neonalia Tydzień Frankofonii Instytut Romanistyki UW

25 Instytut Romanistyki UW

26 Instytut Romanistyki UW
Rekrutacja 2013 Studia I stopnia stacjonarne Francuski zaawansowany Francuski od podstaw Studia II stopnia Stacjonarne Zaoczne Instytut Romanistyki UW

27 Kandydaci z „nową maturą”
Waga punktów uzyskanych na maturze z poniższych przedmiotów: Język polski (poziom rozszerzony x 1 ; poziom podstawowy x 0,6) – 15% Matematyka (poziom rozszerzony x 1; poziom podstawowy x 0,6; matura : 0 pkt.) – 5 % Język francuski (poziom rozszerzony) dla kandydatów do grupy „Francuski zaawansowany” – 80 % Język obcy nowożytny (poziom rozszerzony) dla kandydatów do grupy „Francuski od podstaw” – 80 %

28 Kandydaci z „maturą dwujęzyczną”
Wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego przelicza się na wynik arkusza poziomu rozszerzonego według przelicznika 4/3. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Instytut Romanistyki UW

29 Studia I stopnia Kandydaci ze starą maturą
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób: Matura do 1991 roku 5 – 100% 4 – 85% 3 – 30% Matura po 1991 roku 6 – 100% 5 – 90% 4 – 75% 3 – 50% Instytut Romanistyki UW

30 Zapraszamy Dyrekcja, wykładowcy i studenci IR

31 Instytut Romanistyki UW

32 Instytut Romanistyki UW

33 Instytut Romanistyki UW

34 Instytut Romanistyki UW
Nie tylko Francja Znajomość kultury, historii i literatury Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanady oraz krajów Afryki Północnej. Wiedza o języku – zajęcia z językoznawstwa i socjolingwistyki. Znajomość problemów społecznych i politycznych współczesnej Francji Filozofia i socjologia Instytut Romanistyki UW

35 Język francuski zaawansowany i od podstaw
Instytut Romanistyki UW

36 Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 90-lecia Romanistyki UW
Instytut Romanistyki UW

37 Instytut Romanistyki UW
Okno na frankofonię Instytut Romanistyki UW


Pobierz ppt "Język francuski na świecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google