Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu"— Zapis prezentacji:

1 III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu
3 Gimnazjum w Zabrzu klasy dwujęzyczne z językiem niemieckim

2 Klasa dwujęzyczna – dlaczego warto ?
Możliwość zdobycia dyplomu DSD (Deutsches Sprachdiplom) potwierdzającego biegłą znajomość języka niemieckiego bez ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych Gimnazjum – dyplom DSD A2/B1 – potwierdzający dobrą znajomość języka niemieckiego Liceum - dyplom DSD B2/C1- uprawniający do studiowania w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego i potwierdzający bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego Możliwość zdawania matury na poziomie dwujęzycznym

3 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
Przygotowany przez Radę Europy Określający umiejętności językowe na poszczególnych poziomach Poziom Opis Egzaminy Biegły Biegła znajomość języka Großes Deutsches Sprachdiplom Zaawansowany C2 Kompetentna znajomość języka Kleines Deutsches Sprachdiplom C1 DSD B2/C1, Matura dwujęzyczna, ang. CAE Średniozaawansowany B2 Samodzielność w posługiwaniu się językiem Matura rozszerzona, ang. FCE B1 DSD A2/B1, Matura podstawowa Podstawowy A2 Elementarna znajomość języka A1

4 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
Uczeń: rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów zna ukryte znaczenia, wyrażone pośrednio potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i zawodowych jasno formułuje szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne Matura dwujęzyczna Deutsches Sprachdiplom B2/C1

5 Deutsches Sprachdiplom B2/C1 Dyplom językowy z języka niemieckiego, poziom B2/C1
Jest to dyplom z języka niemieckiego wydawany przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec w Bonn. Dyplom DSD B2/C1 zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech. Egzamin potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do egzaminu KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) organizowanego przez Instytut Goethego. Egzamin odpowiada poziomowi C1 w europejskiej skali oceny poziomu znajomości języka. Posiadanie dyplomu DSD B2/C1 zwiększa Twoje szanse na rynku pracy. Dla uczniów klas dwujęzycznych jest bezpłatny. Część pisemna zdawana w grudniu, część ustna zdawana w styczniu. Szkoła nadzorowana i wspierana merytorycznie przez Wydział Szkolnictwa Zagranicznego Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec

6 Deutsches Sprachdiplom Dyplom językowy z języka niemieckiego
Gdańsk • Koszalin • Olsztyn Mikołajki Ełk • • Szczecin Bydgoszcz • Toruń Gorzów • Poznań • Warszawa Leszno Kalisz • Łódź • • Radom Złotoryja • Wrocław Legnica • Olesno Dobrzeń W. Opole • Strzelce Opolskie Krapkowice • Zabrze Kędzierzyn Koźle • Gliwice Racibórz • Kraków

7 Deutsches Sprachdiplom Dyplom językowy z języka niemieckiego, poziom
Nasza Szkoła Gdańsk • Koszalin • Nr 1 na Śląsku ! Olsztyn Mikołajki Ełk • • Szczecin Bydgoszcz • Toruń Gorzów • Poznań • Warszawa Leszno Kalisz • Łódź • • Radom Złotoryja • Wrocław Legnica • Olesno Dobrzeń W. Opole • Strzelce Opolskie Krapkowice • Zabrze Kędzierzyn Koźle • Gliwice Racibórz • Kraków

8 Klasa dwujęzyczna Nauka języka niemieckiego
3 lata gimnazjum – 6 godzin języka niemieckiego w tygodniu = 18 godzin języka niemieckiego w całym gimnazjum 3 lata liceum – 6 godzin języka niemieckiego w tygodniu = 18 godzin języka niemieckiego w całym liceum Nauka o krajach niemieckojęzycznych Przedmioty nauczane dodatkowo w języku niemieckim (fachowy zakres słownictwa) Fizyka Biologia Historia (historia powszechna) Wybrane zajęcia prowadzone przez praktykantów z Niemiec Możliwość sprawdzenia praktycznej znajomości języka – liczne wymiany młodzieżowe z Niemcami Udział w międzynarodowych projektach o szerokiej tematyce wykwalifikowani nauczyciele (egzamin Zentrale Mittelstufeprüfung) przygotowani do nauczania przedmiotu w języku niemieckim

9 Matura dwujęzyczna Uczeń zdaje egzamin
z języka niemieckiego (arkusz poziomu dwujęzycznego) z wybranego przedmiotu nauczanego dodatkowo w języku niemieckim na wybranym poziomie (arkusz podstawowy lub rozszerzony) oraz dodatkowy arkusz w języku niemieckim Egzamin ustny i pisemny - termin zgodny z harmonogramem matur ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Arkusz w języku niemieckim Oceniana jest poprawność merytoryczna wypowiedzi Oceniana jest poprawność językowa – komunikatywność !!!

10 Klasa dwujęzyczna w naszej Szkole – naprawdę warto!
Możliwość uzyskania biegłej znajomości języka niemieckiego bez ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych poświadczonej dyplomem DSD A2/B1 w gimnazjum i DSD B2/C1 w liceum oraz maturą dwujęzyczną Możliwość kształcenia się w systemie dwujęzycznym – jednej z najnowocześniejszych form edukacyjnych Możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe (przelicznik: wynik maturalny x 4/3) Nauczanie dwujęzyczne ważnym elementem przetargowym przy poszukiwaniu pracy (znajomość języka powszedniego, fachowego, realiów krajów niemieckojęzycznych)

11 Klasy dwujęzyczne - nauczyciele
Opiekun klas dwujęzycznych Nauczyciele klas dwujęzycznych

12 Statystyki Mamy powód do dumy !
Zdawalność DSD B2/C1 – 100% Zdawalność matury dwujęzycznej – 100% wyniki Egzamin DSD B2/C1 78,20% 3 LO w Zabrzu

13 Informacje dodatkowe Informator maturalny dla klas dwujęzycznych 1)
Biuletyn maturalny – język niemiecki dla klas dwujęzycznych 1) Centralna Komisja Egzaminacyjna - 1) Wydawnictwo Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

14 Prezentacja przygotowana przez:
Imię i Nazwisko: Katarzyna Szydłowska Stanowisko: Nauczyciel Języka Niemieckiego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google