Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu 3 Gimnazjum w Zabrzu klasy dwujęzyczne z językiem niemieckim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu 3 Gimnazjum w Zabrzu klasy dwujęzyczne z językiem niemieckim."— Zapis prezentacji:

1 1 III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu 3 Gimnazjum w Zabrzu klasy dwujęzyczne z językiem niemieckim

2 2 Klasa dwujęzyczna – dlaczego warto ? Możliwość zdobycia dyplomu DSD (Deutsches Sprachdiplom) potwierdzającego biegłą znajomość języka niemieckiego bez ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych Gimnazjum – dyplom DSD A2/B1 – potwierdzający dobrą znajomość języka niemieckiego Liceum - dyplom DSD B2/C1- uprawniający do studiowania w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego i potwierdzający bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego Możliwość zdawania matury na poziomie dwujęzycznym

3 3 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Przygotowany przez Radę Europy Określający umiejętności językowe na poszczególnych poziomach PoziomOpisEgzaminy BiegłyBiegła znajomość językaGroßes Deutsches Sprachdiplom ZaawansowanyC2Kompetentna znajomość języka Kleines Deutsches Sprachdiplom C1DSD B2/C1, Matura dwujęzyczna, ang. CAE ŚredniozaawansowanyB2Samodzielność w posługiwaniu się językiem Matura rozszerzona, ang. FCE B1DSD A2/B1, Matura podstawowa PodstawowyA2Elementarna znajomość języka A1

4 4 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Uczeń: rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów zna ukryte znaczenia, wyrażone pośrednio potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i zawodowych jasno formułuje szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne Matura dwujęzyczna Deutsches Sprachdiplom B2/C1

5 5 Jest to dyplom z języka niemieckiego wydawany przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec w Bonn. Dyplom DSD B2/C1 zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech. Egzamin potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do egzaminu KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) organizowanego przez Instytut Goethego. Egzamin odpowiada poziomowi C1 w europejskiej skali oceny poziomu znajomości języka. Posiadanie dyplomu DSD B2/C1 zwiększa Twoje szanse na rynku pracy. Dla uczniów klas dwujęzycznych jest bezpłatny. Część pisemna zdawana w grudniu, część ustna zdawana w styczniu. Szkoła nadzorowana i wspierana merytorycznie przez Wydział Szkolnictwa Zagranicznego Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec Deutsches Sprachdiplom B2/C1 Dyplom językowy z języka niemieckiego, poziom B2/C1

6 6 Deutsches Sprachdiplom Dyplom językowy z języka niemieckiego Wrocław Olsztyn Bydgoszcz Gdańsk Ełk Gliwice Legnica Dobrzeń W. Strzelce Opolskie Zabrze Kalisz Kędzierzyn Koźle Koszalin Mikołajki Krapkowice Opole Racibórz Kraków Poznań Olesno Łódź Radom Szczecin Toruń Warszawa Gorzów Złotoryja Leszno

7 7 Wrocław Olsztyn Bydgoszcz Gdańsk Ełk Gliwice Legnica Dobrzeń W. Strzelce Opolskie Zabrze Kalisz Kędzierzyn Koźle Koszalin Mikołajki Krapkowice Opole Racibórz Kraków Poznań Olesno Łódź Radom Szczecin Toruń Warszawa Gorzów Złotoryja Leszno Deutsches Sprachdiplom Dyplom językowy z języka niemieckiego, poziom Nasza Szkoła Nr 1 na Śląsku !

8 8 Nauka języka niemieckiego 3 lata gimnazjum – 6 godzin języka niemieckiego w tygodniu = 18 godzin języka niemieckiego w całym gimnazjum 3 lata liceum – 6 godzin języka niemieckiego w tygodniu = 18 godzin języka niemieckiego w całym liceum Nauka o krajach niemieckojęzycznych Przedmioty nauczane dodatkowo w języku niemieckim (fachowy zakres słownictwa) Fizyka Biologia Historia (historia powszechna) Wybrane zajęcia prowadzone przez praktykantów z Niemiec Możliwość sprawdzenia praktycznej znajomości języka – liczne wymiany młodzieżowe z Niemcami Udział w międzynarodowych projektach o szerokiej tematyce Klasa dwujęzyczna wykwalifikowani nauczyciele (egzamin Zentrale Mittelstufeprüfung) przygotowani do nauczania przedmiotu w języku niemieckim

9 9 Uczeń zdaje egzamin z języka niemieckiego (arkusz poziomu dwujęzycznego) z wybranego przedmiotu nauczanego dodatkowo w języku niemieckim na wybranym poziomie (arkusz podstawowy lub rozszerzony) oraz dodatkowy arkusz w języku niemieckim Matura dwujęzyczna Arkusz w języku niemieckim Oceniana jest poprawność merytoryczna wypowiedzi Oceniana jest poprawność językowa – komunikatywność !!! Egzamin ustny i pisemny - termin zgodny z harmonogramem matur ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

10 10 Możliwość uzyskania biegłej znajomości języka niemieckiego bez ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych poświadczonej dyplomem DSD A2/B1 w gimnazjum i DSD B2/C1 w liceum oraz maturą dwujęzyczną Możliwość kształcenia się w systemie dwujęzycznym – jednej z najnowocześniejszych form edukacyjnych Możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe (przelicznik: wynik maturalny x 4/3) Nauczanie dwujęzyczne ważnym elementem przetargowym przy poszukiwaniu pracy (znajomość języka powszedniego, fachowego, realiów krajów niemieckojęzycznych) Klasa dwujęzyczna w naszej Szkole – naprawdę warto!

11 11 Klasy dwujęzyczne - nauczyciele Opiekun klas dwujęzycznych Nauczyciele klas dwujęzycznych

12 12 Zdawalność DSD B2/C1 – 100% Zdawalność matury dwujęzycznej – 100% Statystyki Mamy powód do dumy ! wyniki Egzamin DSD B2/C1 78,20% 3 LO w Zabrzu

13 13 Informator maturalny dla klas dwujęzycznych 1) Biuletyn maturalny – język niemiecki dla klas dwujęzycznych 1) Centralna Komisja Egzaminacyjna - www.cke.edu.plwww.cke.edu.pl http://www.auslandsschulwesen.de 1) Wydawnictwo Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Informacje dodatkowe

14 14 Imię i Nazwisko:Katarzyna Szydłowska Stanowisko:Nauczyciel Języka Niemieckiego Dziękuję za uwagę Prezentacja przygotowana przez:


Pobierz ppt "1 III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu 3 Gimnazjum w Zabrzu klasy dwujęzyczne z językiem niemieckim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google