Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jesteśmy dumni z nauczycieli naszej Szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jesteśmy dumni z nauczycieli naszej Szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone."— Zapis prezentacji:

1 Jesteśmy dumni z nauczycieli naszej Szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

2 W sekcji dwujęzycznej, od początku jej istnienia (od roku 1991), pracowali i pracują wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy nieustannie podnoszą poziom umiejętności zawodowych. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

3 Nasi nauczyciele codzienną pracą i ogromnym zaangażowaniem udowadniają, że zasługują na miano DOBRYCH NAUCZYCIELI, wspaniałych specjalistów i przyjaciół młodzieży. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

4 Wymieńmy teraz kilka osiągnięć, o których na co dzień niewiele osób wie, ponieważ SKROMNOŚĆ jest jedną z licznych zalet naszego Grona Pedagogicznego. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

5 Nasi nauczyciele zostali uhonorowani Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

6 oraz prestiżowym francuskim odznaczeniem oraz prestiżowym francuskim odznaczeniem Palmy Akademickie nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej Francji (język francuski) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

7 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

8 oraz licznymi nagrodami Prezydenta Miasta Krakowa Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

9 Są współautorami programów nauczania przedmiotów dla klas dwujęzycznych (język francuski dwujęzyczny, matematyka, fizyka, geografia) (język francuski dwujęzyczny, matematyka, fizyka, geografia) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

10 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

11 Są autorami podręczników: Maths III -matematyka dla klasy III dwujęzycznej LO Maths III -matematyka dla klasy III dwujęzycznej LO Wybór tekstów źródłowych z historii Wybór tekstów źródłowych z historii dla uczniów LO Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

12 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

13 Współpracują z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie w zakresie języków obcych w zakresie języków obcych i przedmiotów nauczanych dwujęzycznie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

14 Są egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

15 Biorą udział w pracach Komisji Europejskiej w Brukseli dotyczących egzaminu maturalnego (matematyka) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

16 Są oddelegowani przez MEN do pracy w Szkole Europejskiej EEB w Brukseli (fizyka) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

17 Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

18 Nauczyciele przedmiotów nauczanych w systemie dwujęzycznym posiadają dyplomy potwierdzające znajomość języka francuskiego drugi fakultet – filologia romańska, drugi fakultet – filologia romańska, egzamin państwowy, egzamin państwowy, egzaminy DALF egzaminy DALF Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

19 nauczyciel języka włoskiego posiada dyplom wydany przez Uniwersytet w Perugii (Włochy), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

20 doktorat z metodyki nauczania języka francuskiego, doktorat z metodyki nauczania języka francuskiego, doktorat w przygotowaniu na temat europejskich szlaków kulturowych, doktorat w przygotowaniu na temat europejskich szlaków kulturowych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

21 Wielu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe: Podyplomowe Studia Doskonalące dla Nauczycieli w zakresie nauczania języka francuskiego (UP), Podyplomowe Studia Doskonalące dla Nauczycieli w zakresie nauczania języka francuskiego (UP), Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego (UJ) Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego (UJ) Podyplomowe studia zagraniczne: Nauki Polityczne w Belgii, Podyplomowe studia zagraniczne: Nauki Polityczne w Belgii, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

22 Studia podyplomowe dla tłumaczy tekstów specjalistycznych Studia podyplomowe dla tłumaczy tekstów specjalistycznych w Katedrze UNESCO UJ, Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (UP), Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (UP), Studia podyplomowe z informatyki (AGH), Studia podyplomowe z informatyki (AGH), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

23 Nauczyciele również stale podnoszą umiejętności wychowawcze i opiekuńcze uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz warsztatach psychologicznych. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

24 Są tłumaczami literatury pięknej i specjalistycznej: tłum. na j. francuski: Cracovie légendaire. Contes connus et inconnus, tłum. na j. francuski: Cracovie légendaire. Contes connus et inconnus, tłum. z j. francuskiego: Włochy faszystowskie, tłum. z j. francuskiego: Włochy faszystowskie, Chopin i muzyka romantyczna, Chopin i muzyka romantyczna, Życie – pojedynek czy prezent, Życie – pojedynek czy prezent, Powołanie, Powołanie, Moja Pieśń do Maryi, Moja Pieśń do Maryi, Śmierć oczami dziecka, Śmierć oczami dziecka, Jak osiągnąć prawdziwy sukces Jak osiągnąć prawdziwy sukces Pojednać się z samym sobą, Pojednać się z samym sobą, Ufność czyni cuda. Ufność czyni cuda. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

25 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

26 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

27 Są autorami reportaży o tematyce podróżniczej oraz artykułów w prasie, Internecie i wydawnictwach książkowych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

28 Mają uprawnienia przewodników turystycznych po Krakowie w języku francuskim Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone

29 Cieszymy się, że u nas pracują Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone


Pobierz ppt "Jesteśmy dumni z nauczycieli naszej Szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Section Bilingue Francophone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google