Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wynagradzania i nagradzania Urząd Miasta Dzierżoniowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wynagradzania i nagradzania Urząd Miasta Dzierżoniowa"— Zapis prezentacji:

1 wynagradzania i nagradzania Urząd Miasta Dzierżoniowa
Partycypacja w zarządzaniu Urzędem - uczestnictwo pracowników w opracowaniu zasad wynagradzania i nagradzania Urząd Miasta Dzierżoniowa 1

2 Adekwatność – w oparciu o wyniki badań satysfakcji pracowników lata 2009 - 2010

3 Opis zgłaszanego rozwiązania
Projekt doskonalący – przegląd i aktualizacja Regulaminu wynagradzania pracowników UMD z udziałem pracowników. Akceptacja Burmistrza. Powołanie zespołu – nabór otwarty (17 osób). Wyznaczenie sponsora projektu – głos pracodawcy. Członkowie zespołu „ambasadorzy” opracowanych rozwiązań. Metodyka pracy zespołu (diagnoza zagadnienia – ankieta) – poznanie pracowniczej teorii systemu wynagrodzeń. Podzespoły. Propozycja zespołu do konsultacji w wydziałach – rola ambasadorów. Uzgodniony z pracownikami projekt Regulaminu zaprezentowany Najwyższemu Kierownictwu i Burmistrzowi do akceptacji. Przedłożenie projektu Związkom Zawodowym. Przyjęcie projektu przez Burmistrza. Prezentacja regulaminu pracownikom na spotkaniach tzw. pionów. Adekwatność zgłaszanego rozwiązania: Uczestnictwo pracowników zmniejszyło roszczenia i urealniło oczekiwania pracowników wobec Burmistrza jako pracodawcy Przyjęte rozwiązania wzmocniły rolę kierowników wydziałów w procesie wynagradzania i nagradzania. Pracownicy „sprzedają” opracowane rozwiązanie współpracownikom – więc nic nie jest narzucone. Wypracowany dokument stanowi konsensus pomiędzy możliwościami prawnymi i oczekiwaniami pracowników i pracodawcy. Uczestnictwo w zespołach wspomaga zmianę typowej mentalności pracowniczej tj. skupianiu się tylko na wycinku własnej pracy. System wynagradzania i nagradzania był budowany równolegle do procesu nabywania wiedzy eksperckiej pracowników - wiedza o organizacji jest kluczem do porozumienia i poprawy komunikacji. 3

4 Skuteczność zgłaszanego rozwiązania
4

5 Skuteczność zgłaszanego rozwiązania
5

6 Kluczowe wartości UMD 4 x P
Replikowalność i trwałość Replikowalność Techniczna – pełna (12 punktów - opis). Faktyczna - zaufanie i partnerstwo. Kluczowe wartości UMD 4 x P Partycypacja, Praca zespołowa, Partnerstwo i Profesjonalizm Trwałość regulamin wdrożony Zarządzeniem Burmistrza 6 6

7 Przejrzystość - procesu wdrożenia
Na każdym etapie: Otwartość na wszystkich partnerów – pracownicy, kierownicy, związki zawodowe Jawność ustaleń zespołu 7 7

8 Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu
organizacją – kultura organizacyjna Kultura organizacyjna ma wpływ na efektywność zarządzania. System wynagradzania był budowany równolegle do procesu nabywania wiedzy eksperckiej pracowników - wiedza o organizacji jest kluczem do współodpowiedzialności i efektywności. Przykład: Inwestycje prowadzone wg metodyki PRINCE2 przez pracowników zamiast inżyniera kontraktu inspektor wydziału rozwoju gospodarczego kierownikiem projektu pn. „Remont zabytkowego Ratusza”. Pracownicy biorą udział w dialogu strategicznym. Doskonalenie projektują sami pracownicy. 8

9 Dziękuję za uwagę Anna Grochowina Sekretarz Miasta
Warszawa, 11 kwietnia 2014 9


Pobierz ppt "wynagradzania i nagradzania Urząd Miasta Dzierżoniowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google