Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partycypacja w zarządzaniu Urzędem - uczestnictwo pracowników w opracowaniu zasad wynagradzania i nagradzania Urząd Miasta Dzierżoniowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partycypacja w zarządzaniu Urzędem - uczestnictwo pracowników w opracowaniu zasad wynagradzania i nagradzania Urząd Miasta Dzierżoniowa."— Zapis prezentacji:

1 Partycypacja w zarządzaniu Urzędem - uczestnictwo pracowników w opracowaniu zasad wynagradzania i nagradzania Urząd Miasta Dzierżoniowa

2 Adekwatność – w oparciu o wyniki badań satysfakcji pracowników lata 2009 - 2010

3 Opis zgłaszanego rozwiązania 1.Projekt doskonalący – przegląd i aktualizacja Regulaminu wynagradzania pracowników UMD z udziałem pracowników. 2.Akceptacja Burmistrza. 3.Powołanie zespołu – nabór otwarty (17 osób). 4.Wyznaczenie sponsora projektu – głos pracodawcy. 5.Członkowie zespołu „ambasadorzy” opracowanych rozwiązań. 6.Metodyka pracy zespołu (diagnoza zagadnienia – ankieta) – poznanie pracowniczej teorii systemu wynagrodzeń. 7.Podzespoły. 8.Propozycja zespołu do konsultacji w wydziałach – rola ambasadorów. 9.Uzgodniony z pracownikami projekt Regulaminu zaprezentowany Najwyższemu Kierownictwu i Burmistrzowi do akceptacji. 10.Przedłożenie projektu Związkom Zawodowym. 11.Przyjęcie projektu przez Burmistrza. 12.Prezentacja regulaminu pracownikom na spotkaniach tzw. pionów.

4 Skuteczność zgłaszanego rozwiązania

5

6 Replikowalność i trwałość Replikowalność  Techniczna – pełna (12 punktów - opis).  Faktyczna - zaufanie i partnerstwo. Kluczowe wartości UMD 4 x P Partycypacja, Praca zespołowa, Partnerstwo i Profesjonalizm Trwałość  regulamin wdrożony Zarządzeniem Burmistrza

7 Przejrzystość - procesu wdrożenia Na każdym etapie: Otwartość na wszystkich partnerów – pracownicy, kierownicy, związki zawodowe Jawność ustaleń zespołu

8 Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu organizacją – kultura organizacyjna Kultura organizacyjna ma wpływ na efektywność zarządzania. System wynagradzania był budowany równolegle do procesu nabywania wiedzy eksperckiej pracowników - wiedza o organizacji jest kluczem do współodpowiedzialności i efektywności. Przykład: Inwestycje prowadzone wg metodyki PRINCE2 przez pracowników zamiast inżyniera kontraktu -inspektor wydziału rozwoju gospodarczego kierownikiem projektu pn. „Remont zabytkowego Ratusza”. Pracownicy biorą udział w dialogu strategicznym. Doskonalenie projektują sami pracownicy.

9 Dziękuję za uwagę Anna Grochowina Sekretarz Miasta Warszawa, 11 kwietnia 2014


Pobierz ppt "Partycypacja w zarządzaniu Urzędem - uczestnictwo pracowników w opracowaniu zasad wynagradzania i nagradzania Urząd Miasta Dzierżoniowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google