Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej"— Zapis prezentacji:

1 I Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej
Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej Jacek Cichosz PGE EJ 1 Sp. z o.o. I Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

2 Przygotowanie, realizacja budowy i bezpieczna eksploatacja elektrowni jądrowej wymaga koordynacji działań wielu instytucji i podmiotów (100+) oraz kompetentnych kadr dla realizacji ich zadań własnych NEPIO Państwowa Agencja Atomistyki PGE Inwestorzy/ partnerzy Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Szkoły i uczelnie Partner strategiczny ABW Instytuty naukowe i badawcze Operator EJ Ministerstwa TSO Odbiorcy energii el. Inni interesariusze Administracja publiczna Odbiorcy zużytego paliwa i odpadów prom. Dostawca technologii i głównych komponentów PROJEKT EJ Organizacje międzynarodowe Główny wykonawca Instytucje UE Dostawca paliwa Społeczeństwo Agencje Kredytów Eksportowych UDT Samorządy lokalne Dostawcy usług Banki komercyjne Komitety normalizacyjne Władze samorządowe i wojewódzkie Dostawcy komponentów Instytucje opiniujące Instytucje Finansowe Banki państwowe Podwykonawcy PSE Międzynarodowe instytucje finansowe Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej

3 Proces przygotowania kadr powinien być spójny z głównymi fazami realizacji projektu budowy EJ
Źródło: IAEA NG-G-3.1 Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power Krótkookresowa Opracowanie wstępnego planu HR Długookresowa Budowa i rozwój kompetencji dla bezpiecznej eksploatacji Średniookresowa Przygotowanie i wdrożenie planu dla budowy i eksploatacji Zdefiniowane środowisko prawne Wstępne studium wykonalności Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę technologii Rozruch Typowy okres 12 – 15 lat 60+ lat FAZA II FAZA III FAZA IV FAZA I Działania przedwstępne Prace analityczne, proceduralne, przygotowawcze Przygotowanie do rozpoczęcia budowy i budowa Eksploatacja elektrowni jądrowej Strategia edukacyjna Strategia edukacyjna jest punktem, w którym spotykają się interesy, potrzeby i zasoby kluczowych interesariuszy. Jej zadaniem jest zapewnić stały dopływ wysokiej jakości specjalistów na rynek polski Działania PGE EJ 1 w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej

4 Wybrane obszary kompetencji z punktu widzenia inwestora oraz przyszłego operatora EJ
Regulacje i przepisy, ochrona środowiska, badania lokalizacyjne, bezpieczeństwo Zarządzanie projektami, zarządzanie kontraktami, zintegrowane systemy zarządcze Technologie jądrowe, modelowanie finansowe i inwestycyjne, rynek energii Wybór lokalizacji, wybór technologii i kluczowych partnerów Przygotowanie do realizacji kontraktu, projektowanie i licencjonowanie Technologia (wyspa jądrowa, wyspa konwencjonalna), inżynieria Licencjonowanie (pozwolenia, zezwolenia) Zarzadzanie projektami, zarządzanie kontraktami, Infrastruktura lokalizacji, infrastruktura budowy Budowa, produkcja kluczowych komponentów Nadzór budowy i realizacji prac GRI Nadzór budowy i realizacji prac – infrastruktura w gestii inwestora Inspekcje i kontrola jakości – łańcuch dostaw Bezpieczeństwo Testy i rozruch Testowanie (wyspa jądrowa, wyspa konwencjonalna) Prowadzenie ruchu (symulator) Obsługa paliwa Bieżąca eksploatacja Prowadzenie ruchu EJ Eksploatacja i remonty Gospodarka paliwowa (kontraktowanie, konfiguracja, wymiana, składowanie) Przywództwo Bezpieczeństwo jądrowe, zarządzanie jakością Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej

5 Kompetencje i rozwój pracowników podstawą efektywnego działania i wdrożenia kultury bezpieczeństwa jądrowego Kultura Bezpieczeństwa Jądrowego Kultura bezpieczeństwa jądrowego jako nadrzędna wartość w zadaniach w PGE EJ 1 Zespół cech i postaw przejawianych przez pracowników, który zakłada jako nadrzędny priorytet, że kwestie dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa jądrowego będą traktowane z należytą uwagą, zagwarantowaną przez ich doniosłość. Zasada: „bezpieczeństwo przede wszystkim” (ang. safety first) Skuteczny Kierownik Kierowanie pracą zespołu Współpraca i relacje z pracownikami Komunikacja Kompetencje specjalistyczne Zarządzanie i weryfikacja Dbałość o rozwój (osobisty i firmy) Skuteczność i efektywność Przewodzenie ludźmi Świadomy lider Kultura Bezpieczeństwa Jądrowego Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej

6 Podejście do Systemu Szkoleń i rozwoju kadr przyszłego operatora EJ
*Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi szkolenie kadr w projekcie jądrowym odbywać się będą zgodnie z metodologią SAT (Systematic Approach to Training) SZKOLENIA PODSTAWOWE BIURA PROJEKTU I TRENERÓW UAKTUALNIENIE PROGRAMU SZKOLEŃ O SZKOLENIA W ZAKRESIE WYBRANEJ TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH PLAN OWANIE ZASOBÓW & LICENCJONOWANIE BUDOWA LICENCJONOWANIE I ROZRUCH ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 TRENERZY I INFRASTRUKTURA PRZYGOTOWANIE PROGRAMÓW SZKOLEŃ, STANDARDÓW, STRATEGII HR PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH WERYFIKACJA PROCEDUR I MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH OPIS TECHNOLOGII PRODUKCJA SYMULATORA WYBÓR PIERWSZYCH TRENERÓW PRZETARG NA DOSTAWĘ TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PROCESU LICENCJONOWANIA ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ LICENCJONOWANYCH SZKOLENIA NA SYMULATORZE EGZAMINY / LICENCJONOWANIE OPERATORÓW PRZYGOTOWANIE MODELU SAT* INSTRUKCJA OBSŁUGI SYMULATORA, UDZIAŁ TRENERÓW W TWORZENIU PROGRAMÓW SZKOLEŃ SZKOLENIA NA SYMULATORZE W LOKALIZACJI WERYFIKACJA MODELU SAT TESTY ZAŁADUNEK PALIWA ROZRUCH URUCHOMIENIE WEWNĘTRZNEGO CENTRUM SZKOLENIOWEGO AKADEMIA JĄDROWA PGE Ocena i licencjonowanie specjalistycznych materiałów szkoleniowych Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej

7 Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej
Wybrane obszary współpracy z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi 1/2 Umowa Ramowa o współpracy z Politechniką Warszawską PGE EJ 1 partnerem studiów podyplomowych Energetyka Jądrowa staże zagraniczne dla studentów wyjazdy studyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych PGE EJ 1 partnerem biznesowym Politechniki Warszawskiej w projekcie dofinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich – Nuclear and sustainable power engineering” Umowa Ramowa z Narodowym Centrum Badań Jądrowych 4. Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przedstawicielstwo w pracach Komitetu Sterującego projektu badawczego „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej” 5. Stała współpraca z konsorcjum uczelni (Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Narodowym Centrum Badań Jądrowych) w celu wypracowania zintegrowanego programu nauczania na kierunku energetyka jądrowa oraz współpraca w zakresie badań naukowych Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej

8 Wybrane obszary współpracy z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi 2/2
Szkolenia Podstawy technologii i bezpieczeństwa jądrowego dla całej kadry w projekcie Program szkolenia trenerów w zakresie ochrony radiologicznej w ramach projektu Europejskiego ENTRAP III Program współpracy z uczelniami wyższymi „Atom dla nauki” Inauguracja programu w 2013 r. Główny cel to kształtowanie w środowisku studentów i kadry naukowej wiedzy o energetyce jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej. Cykl wykładów uznanych ekspertów na uczelniach wyższych w Polsce Konkurs dla kadry naukowej na najlepszą publikację naukową związaną z energetyką jądrową Konkurs dla studentów na rozwiązanie zadania problemowego związanego z energetyką jądrową PGE EJ 1 parterem konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Nukleoniczne na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką Działania PGE EJ 1 w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej

9 Wybrane działania edukacyjno – informacyjne
Portal edukacyjny Cykl wykładów dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego Działania edukacyjno – informacyjne prowadzone przez pracowników – wykłady nt. energetyki jądrowej w Grupie PGE Warsztaty dla nauczycieli z gmin lokalizacyjnych w celu opracowania koncepcji lekcji na temat badań środowiskowych i lokalizacyjnych Opracowanie treści do produkcji materiałów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli Organizacja warsztatów w świetlicach gminnych (z terenu lokalizacji) podczas wakacji PGE partnerem Międzynarodowej Szkoły Energetyki Jądrowej PGE partnerem Atomowego Autobusu Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej

10 Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej
Skuteczne programy edukacyjne - możliwości współpracy (od szkół podstawowych po studia wyższe i ośrodki badawczo-naukowe) Oczekiwania z perspektywy operatora Nawiązanie współpracy przyszłego operatora z polskimi uniwersytetami/politechnikami, technikami i szkołami zawodowymi w celu oceny możliwości kształcenia i zatrudniania absolwentów o umiejętnościach odpowiadających potrzebom związanym z konkretną technologią Ocena zdolności ośrodków naukowych i badawczych do stworzenia oferty odpowiednich szkoleń Ocena dostępności szkoleń specjalistycznych w Polsce, regionie i za granicą Analiza programów edukacji i programów naukowych w zakresie energetyki jądrowej w Polsce i w innych krajach Staże dla studentów szkół wyższych ze specjalizacji energetyki jądrowej połączone z programami stypendialnymi Współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym, a lokalnym przemysłem, które ma na celu stworzenie możliwości rozwoju wiedzy niezbędnej do wsparcia energetyki jądrowej Współpraca z krajowymi i zagranicznymi laboratoriami oraz narodowymi instytutami badawczo – technicznymi Wprowadzenie wstępu do energetyki jądrowej i technologii jądrowych do szkół ponadgimnazjalnych - podstawy wiedzy o energetyce jądrowej. Program uzupełniony o seminaria i publikacje internetowe nt. energetyki jądrowej i możliwości kariery w zaawansowanej technologicznie branży. Prezentacje i wytyczne w zakresie wprowadzenia uczniów szkół podstawowych w zagadnienia bezpiecznego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni jądrowej – rozbudzenie zainteresowania tym obszarem i budowanie świadomości najmłodszych. Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej

11 Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej
Dziękuję za uwagę Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej


Pobierz ppt "I Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google