Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uchybienia formalne i merytoryczne w wydanych orzeczeniach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uchybienia formalne i merytoryczne w wydanych orzeczeniach"— Zapis prezentacji:

1 Uchybienia formalne i merytoryczne w wydanych orzeczeniach
Narada dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych Wrocław 24 stycznia 2014r

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych pora- dniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)

3 Uchybienia merytoryczne:
Nieprawidłowa kwalifikacja do kształcenia specjalnego (niezgodna z rozporządzeniem) - §2 ust. 1 pkt 1 Nieprawidłowe określenie okresu (czasu) kształcenia specjalnego, nauczania indywi- dualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowaw- czych - §9 ust Ustalenie warunków nauczania indywidual- nego niezgodne ze wskazaniem lekarza w zaświadczeniu o stanie zdrowia - §9 ust. 1

4 Uchybienia merytoryczne:
Ustalenie czasu nauczania indywidualnego niezgodnie ze wskazaniem lekarza w za- świadczeniu o stanie zdrowia (skrócenie) - §9 ust. 4 Niepełne uzasadnienie orzeczenia (bez wska- zania faktów na których zespół orzekający się oparł, brak podstawy prawnej) – §8 ust Brak wskazania wszystkich najkorzyst- niejszych form kształcenia – §8 ust. 2

5 Uchybienia formalne: Brak zarządzenia dyrektora poradni powo- łującego skład zespołu orzekającego – §4 ust. 1 Nieprawodłowy skład zespołu orzekającego – §4 ust. 2 Pełnienie przez pracownika funkcji przewo- dniczącego zespołu bez pisemnego upo- ważnienia przez dyrektora poradni – §4 ust. 2 pkt 1 Niewypełnione protokoły – brak informacji o odmiennym stanowisku - §7 ust. 3

6 Uchybienia formalne: Pełnienie podwójnej roli przez dyrektora poradni jako przewodniczący i jako członek zespołu (np. pedagog, psycholog) – §4 ust. 2 pkt 1 Inny skład zespołu wpisany w protokole, a inny na wydanym orzeczeniu - §4 ust. 1 -2 Brak pieczątki na wniosku złożonym przez rodziców do poradni lub na wniesionym odwołaniu od wydanego orzeczenia

7 Uchybienia formalne: Brak potwierdzenia daty doręczenia orze- czenia rodzicom – §16 ust. 1 Niezachowanie terminu postępowania orzekającego w procedurze odwoławczej - §17 ust Nieprawidłowe wzory orzeczeń – (wydane na nieaktualnych drukach) – §10 ust. 1

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uchybienia formalne i merytoryczne w wydanych orzeczeniach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google