Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?"— Zapis prezentacji:

1 Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?

2 Co to jest aktywność społeczna ? Aktywność społeczna jest pojęciem zaczerpniętym z socjologii i jest on stosunkowo nowym zjawiskiem, które dopiero od niedawna zyskuje rozgłos. Aktywność społeczna polega na ożywieniu i aktywizacji działalności różnych jednostek, grup społecznych i organizacji w ramach zaspokajania potrzeb indywidualnych wypływających z naturalnego zapotrzebowania. Przykładem aktywności społecznej mogą być różnego rodzaju kampanie, programy i wiece, organizowanie różnego rodzaju inicjatyw, które cechuje otwartość i pomysłowość. To całkiem nowe zjawisko, które dopiero się krystalizuje w społeczeństwie. Coraz więcej osób stara się brać czynny udział w jakiejś inicjatywie społecznej.

3 Młodzieżowa Rada Miasta Częstochowy Celem działania Młodzieżowej Rady Miasta jest: reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych, współpraca z Samorządami Uczniowskimi, działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia, promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do niej adresowanej, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,

4 Młodzieżowa Rada Miasta realizuje swoje cele poprzez: inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu, opiniowanie projektów niektórych uchwał Rady Miasta Częstochowy regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu i ochrony środowiska, udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i swobód obywatelskich, nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących cele Rady, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,

5 Organizacje pozarządowe zrzeszające młodych częstochowian

6 Fundacja „Oczami Brata” Fundacja OCZAMI BRATA jest dedykowana Karolowi Bilskiemu, zmarłemu bratu z Zespołem Downa – prezesa organizacji. Fundacja powstała na gruncie działań Wolontariatu Młodzieżowego, który działał w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy AGAPE w Częstochowie – do chwili rejestracji fundacji. Wolontariat powstał 2010 roku, po tragicznych wydarzeniach na Haiti. Jego działalność spowodowała wdrożenie wielu ciekawych inicjatyw, projektów, które mają na celu m.in. promować twórczość osób niepełnosprawnych oraz organizować konkretne wsparcie dla osób wykluczonych społecznie.

7 Stowarzyszenie CZ-ART Organizacja powołana do życia przez obecnego prezesa Jana Brożyńskiego w maju 2010 roku. Od czterech lat organizuje paradę, która obywa w ramach Festiwalu Frytka OFF. Jest również współorganizatorem Nocy Kulturalnej, ale jej głównym celem jest prowadzenie Wolontariatu Europejskiego (EVS).

8 Związek Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie Związek Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie powstał w 1919 roku i od tamtej chwili, choć wielokrotnie zmieniał nazwę i profil działalności, jest jedną z największych organizacji w mieście. Od 2009 roku wydaje „Wici” – biuletyn dotyczący planów i osiągnięć ZMW. Najważniejsze obszary aktywności liderów ZMW m.in.. edukacja, przedsiębiorczość, samorząd, nowoczesne rolnictwo czy współpraca międzynarodowa. To w tych obszarach realizuje wiele projektów z udziałem młodych ludzi i dla młodych ludzi. We wszystkich inicjatywach udział wzięło kilka tysięcy chętnych.

9 W jakim stopniu młodzi mają wpływ na demokrację w naszym państwie ? Czy interesujesz się losami polskiej demokracji ? Ankieta przeprowadzona wśród uczniów naszej szkoły.

10 Quiz


Pobierz ppt "Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google