Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie organizacyjne Gimnazjum nr 22 w Bydgoszczy Gimnazjum nr 22 w Bydgoszczy 13 listopada 2012r. Honorowy Patronat Organizatorzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie organizacyjne Gimnazjum nr 22 w Bydgoszczy Gimnazjum nr 22 w Bydgoszczy 13 listopada 2012r. Honorowy Patronat Organizatorzy."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie organizacyjne Gimnazjum nr 22 w Bydgoszczy Gimnazjum nr 22 w Bydgoszczy 13 listopada 2012r. Honorowy Patronat Organizatorzy

2 OSTATECZNY TERMIN WYKONANIA ZADANIA WYDARZENIE / ZADANIE 04.09.2011 inauguracja programu w „Gazecie Wyborczej” 18.06.2012 – 22.10.2012 rejestracja szkół 18.06.2012 – 22.10.2012 rejestracja nauczycieli na platformie "Szkoły z klasą 2.0” 01.09.2011 – 28.02.2013 rejestracja uczniów na platformie blogów CEO październik/listopad 2012 Konferencje otwierające dla dyrektorów i szkolnych koordynatorów 01.10.2012 – 31.01.2013 Zadania Zespołu 2.0 w I semestrze do 26.10.2012 uzupełnienie profili przez dyrektorów, szkolnych koordynatorów i nauczycieli na platformie internetowej programu zapoznanie się nauczycieli z Bazą 2.0, czyli biblioteką materiałów edukacyjnych do 31.10.2012 szkolny koordynator i dyrektor prowadzą Spotkanie otwierające Zespołu 2.0, w którym biorą udział wszyscy nauczyciele uczestniczący w Programie podczas spotkania dyrektor wybiera (po konsultacji z Zespołem 2.0) jedno z zadań z listy podanej przez organizatorów do wprowadzenia w szkole w I semestrze szkolny koordynator zamieszcza opis Spotkania otwierającego na wizytówce szkoły w programie do 16.11.2012 nauczyciele przeprowadzają z uczniami Zadanie TIK, mające na celu zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z nowych technologii i zastosowanie metod motywujących uczniów do samodzielnej nauki (zajęcia mogą mieć formę "Uczymy innych" lub odwróconej lekcji); oraz zamieszczają opis Zadania TIK na swoich wizytówkach w programie. zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO do 10.12.2012 Zespół 2.0 pod kierownictwem szkolnego koordynatora organizuje debatę szkolną na temat: Kodeks 2.0 w całej szkole. Co już wiemy i umiemy oraz jak to pokażemy innym? szkolny koordynator zamieszcza opis i wnioski z debaty szkolnej na wizytówce szkoły w programie zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO dyrektor wprowadza do szkoły wybrane wcześniej zadanie z listy podanej przez organizatorów oraz zamieszcza opis zadania swojej wizytówce w programie do 10.01.2013 nauczyciele przeprowadzają z uczniami zadanie "Sprawdzamy i tworzymy materiały" na podstawie wybranych i/lub stworzonych przez siebie materiałów (zajęcia mogą mieć formę "Uczymy innych" lub odwróconej lekcji); oraz zamieszczają opis zadania "Sprawdzamy i tworzymy materiały" na swoich wizytówkach w programie; szkolny koordynator zamieszcza/aktualizuje Kodeks 2.0 na wizytówce szkoły w programie zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO

3 10.01.2012-10.06.2012Zadania Zespołu 2.0 w II semestrze do 03.03.2013 dyrektor wybiera (po konsultacji z Zespołem 2.0) kolejne z zadań z listy podanej przez organizatorów do wprowadzenia w szkole w II semestrze. nauczyciele wspólnie z uczniami wybierają temat projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK i planują jego przebieg oraz zamieszczają opis planowania projektu edukacyjnego na swoich wizytówce w programie marzec/kwiecień 2013Konferencje podsumowujące pierwszy semestr programu do 12.05.2013 nauczyciele nadzorują realizację przez uczniów projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK (realizacja projektu powinna zakończyć się do 12 maja) oraz zamieszczają opis realizacji projektu edukacyjnego na swojej wizytówce w programie zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO dyrektor wprowadza do szkoły wybrane wcześniej zadanie z listy podanej przez organizatorów oraz zamieszcza opis swojej wizytówce w programie Dla chętnych: po konsultacji z całym Zespołem 2.0 dyrektor lub szkolny koordynator wybierają i zgłaszają jeden z realizowanych w szkole projektów do reprezentowania szkoły na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów 2.0 do 10.06 2013 nauczyciele wspierają uczniów w przygotowaniu i przeprowadzeniu prezentacji projektu edukacyjnego oraz zamieszczają opis prezentacji projektu edukacyjnego na swojej wizytówce w programie Zespół 2.0 pod kierownictwem szkolnego koordynatora organizuje Szkolny Festiwal 2.0 szkolny koordynator zamieszcza opis Szkolnego Festiwalu 2.0 na wizytówce szkoły w programie zespoły uczniowskie prowadzące blogi zamieszczają opisy swoich zadań w ramach programu na platformie blogowej CEO

4 Dyrektor/ka wspiera zespół nauczycieli wprowadza zmiany, które pomogą szkole lepiej wykorzystać dostępne zasoby, rozwijać infrastrukturę i poszerzyć kompetencje zespołu nauczycieli. Zadania Dyrektora (do wyboru): 1.Nasz pomysł na e-szkołę – wdrożenie projektu e-nauczania; 2.Nasi e-nauczyciele – wsparcie dla nauczycieli; 3.Szkoła z wi-fi – zainstalowanie ogólnodostępnego wi-fi; 4.Szkoła w sieci – rozwinięcie szkolnej strony internetowej; 5.Szkoła na platformie – wprowadzenie platformy edukacyjnej; 6.Szkoła z e-dziennikiem – wprowadzenie w szkole e-dziennika; 7.Komputery po lekcjach – udostępnienie uczniom sprzętu na przerwach i po lekcjach; 8. Zapraszamy inne szkoły – spotkania z innymi szkołami, służące wymianie doświadczeń.

5 Koordynator/ka wspiera nauczycieli z Zespołu 2.0 w nauczaniu z wykorzystaniem TIK; czuwa nad grafikiem pracy zespołu; organizuje wydarzenia ogólnoszkolne. Koordynator organizuje i opisuje następujące wydarzenia: 1.Spotkanie otwierające – dla nauczycieli z Zespołu 2.0; 2.Debata szkolna – tworzenie bądź modyfikacja Kodeksu 2.0 (zasad korzystania z TIK w edukacji). Szkoły doświadczone – plan wykorzystania dostępnych zasobów; 3.Szkolny Festiwal – zaprezentowanie efektów całorocznej pracy – projektów, kodeksu, zadań i innych prac uczniów; 4.Spotkanie podsumowujące – podsumowanie programu, ewaluacja przebiegu, mocnych i słabych stron.

6 Nauczyciele/lki: realizują zadania wraz z uczniami i zachęcają ich do samodzielnej pracy; prowadzą zajęcia z wykorzystaniem Kodeksu 2.0; wspierają uczniów w prowadzeniu blogów; tworzą i testują własne materiały edukacyjne oraz dzielą się nimi; kontaktują się z nauczycielami z innych szkół w pracowniach przedmiotowych; regularnie spotykają się z całym Zespołem 2.0. Zadania nauczyciela: 1.Zadanie TIK – polega na zastosowaniu zasad Kodeksu 2.0 na lekcji konkretnego przedmiotu; 2.Sprawdzamy, polecamy i tworzymy materiały – testowanie i polecanie materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzenie zadania na podstawie wybranego lub stworzonego przez siebie materiału; Oba zadania mogą przybrać formę: Uczymy innych; Odwrócona lekcja. 3.Projekt edukacyjny – pod opieką nauczycieli uczniowie planują, realizują, prezentują projekt, a następnie omawiają efekty swej pracy; 4.Prezentacja projektu na Festiwalu Szkolnym.

7 Uczniowie/uczennice: realizują Zadania TIK oraz projekty edukacyjne pod okiem nauczycieli; uczestniczą w tworzeniu i modyfikowaniu Kodeksu 2.0; opisują swoje działania na blogach. Dlaczego warto, żeby uczniowie prowadzili blogi? blogi rozwijają kompetencje TIK – informacyjne oraz komputerowe; rozwijają kompetencje językowe i komunikacyjne; mogą pełnić funkcję platformy e-learningowej i bazy przydatnych linków; wyzwalają kreatywność; motywują uczniów do aktywności edukacyjnej i społecznej; służą jako platforma wymiany pomysłów i doświadczeń w uczeniu się; ułatwiają komunikację uczeń-nauczyciel i uczeń-uczeń.

8 1. Uważnie słuchamy każdej osoby; 2. Wracamy do tematu, kiedy tylko ktoś spostrzeże, że grupa od niego odbiega; 3. Jeśli ktoś się z kimś nie zgadza, wyraża to uprzejmie; 4. Wspieramy się wzajemnie i pomagamy w realizacji zadań TIK; 5. Dbamy, aby wszyscy byli zaangażowani w pracę; 6. Gdy komuś coś się uda, nie kryjemy uznania; 7. W ramach akcji dbamy, by każdy w grupie czuł się ważny; 8. Uwagi krytyczne formułujemy w sposób przyjacielski i konstruktywny (co można byłoby zrobić inaczej); 9. Wykorzystujemy dostępne narzędzia TIK do komunikacji. 10. Uczymy się, by uczyć innych.

9 I. ZASOBY SZKOŁY Cel: Dobra organizacja pracy, zapewniająca efektywne wykorzystanie zasobów. II. LISTA PYTAŃ I PROBLEMÓW III. PLAN DZIAŁAŃ

10 Bądźmy w kontakcie… Wspólnie damy radę…


Pobierz ppt "Spotkanie organizacyjne Gimnazjum nr 22 w Bydgoszczy Gimnazjum nr 22 w Bydgoszczy 13 listopada 2012r. Honorowy Patronat Organizatorzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google