Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od edukacji o środowisku naturalnym do kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od edukacji o środowisku naturalnym do kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Od edukacji o środowisku naturalnym do kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju

2 sustainability – historia i tło zrównoważonego rozwoju Klub Rzymski: „Granice wzrostu“ (1972): „Poszukujemy modelu wyjściowego reprezentującego system światowy który jest: 1. Zrównoważony i niezagrożony nagłym i niekontrolowanym załamaniem; i 2. Jest zdolny zaspokoić podstawowe potrzeby wszystkich swoich mieszkańców“. (Meadows et al. 1972, 158) Raport Brundtland z 1997 – zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia w sposób nie zagrażający potrzebom przyszłych pokoleń

3 Czym jest zrównoważony rozwój?  pojęciem pochodzącym z leśnictwa XVIII wieku w Niemczech  wizją Narodów Zjednoczonych zapewnienia potrzeb dla przyszłych pokoleń oraz wizją niemieckiej i europejskiej polityki (uchwaloną w trakcie konferencji ONZ poświęconych środowisku naturalnemu i rozwojowi 1992 /2002/2012) Sfera społeczna Ekologia Ekonomia

4 Edukacja o środowisku naturalnym jako podstawowa wiedza: dzieci poznają piękno oraz funkcje i różnorodność przyrody 18.10.13hilla metzner gdansk

5 Ekonomia Przestawienie na energie odnawialne Wzrost wydajności Skład produktów Stałość produkcji Uczciwy handel Presja innowacyjna: Innowacja, technologia Obieg produkcyjny Mniejszy wzrost Ekologia Redukcja emisji CO2 Zachowanie różnorodności biologicznej i różnorodności gatunków Redukcja substancji szkodliwych dla środowiska Zachowanie bogactw naturalnych Presja innowacyjna: redukcja i ochrona Wyzwania dla zrównoważonego rozwoju Sfera spo ł eczna Narodowa i globalna sprawiedliwość oraz partycypacja Ucieczka, migracja a integracja? Zachowanie wielokulturowości Presja innowacyjna: Sprawiedliwość a styl życia

6 Global Abholzung der Regenwälder Überfischung der Meere Industrielle Landwirtschaft Klimawandel Lokal Zerschneidung von Lebensräumen, Flächenversiegelung Intensivierung u. Nutzungsänderung in der Land- u. Forstwirtschaft Wasserbauliche Maßnahmen Invasive gebietsfremde Arten Przyroda jest nie tylko piękna: Monokultura i uprzemysłowione rolnictwo zabierają ludziom przestrzeń do życia

7 Podstawa: Edukacja o środowisku naturalnym = pozytywne zmysłowe doświadczenie w przyrodzie Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju pobudza do działania społecznego, ekologicznego i ekonomicznego 2. Uczniowie powinni przejmować odpowiedzialność za społeczne otoczenie 3. Uczniowie powinni umieć dokonać zmiany perspektywy 1. Wiedza powinna być przekazywana poprzez kontekst

8 Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju umożliwia jednostce.. … branie aktywnego udziału w analizie i ocenie procesów niekierujących się zasadą zrównoważonego rozwoju, … wprowadzanie procesów rozwojowych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju wspólnie z innymi zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym, … kierowanie się we własnym życiu kryteriami zrównoważonego rozwoju. Feedback: info@transfer-21.de

9 Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju... … to nie szkolny przedmiot, lecz obszar działania, na który składa się wiedza z poszczególnych przedmiotów, … nie może zastąpić przedmiotów, lecz w różnej formie nawiązuje do pozyskanej już wiedzy. Feedback: info@transfer-21.de

10 Cząstkowe umiejętności kompetencji twórczej Klasyczne pojęcie umiejętności Kategorie umiejętności wg OECD (2005) Cząstkowe umiejętności kompetencji twórczej Umiejętność w zakresie wiedzy i metody Interaktywne używanie mediów i narzędzi T.1 Rozwój wiedzy i otwarcie na świat przy włączeniu nowych perspektyw Feedback: info@transfer-21.de

11 Cząstkowe umiejętności kompetencji twórczej T.2 Myśleć i działać perspektywicznie Feedback: info@transfer-21.de

12 Cząstkowe umiejętności kompetencji twórczej E.3 Umieć okazać empatię oraz solidarność dla upośledzonych i prześladowanych Feedback: info@transfer-21.de

13 Cząstkowe umiejętności kompetencji twórczej T.3 Pozyskiwać i działać w oparciu o wiadomości interdyscyplinarne Feedback: info@transfer-21.de

14 Cząstkowe umiejętności kompetencji twórczej E.1 Umieć przemyśleć poglądy własne oraz innych Feedback: info@transfer-21.de

15 Cząstkowe umiejętności kompetencji twórczej G.1 Umieć planować i działać wspólnie Feedback: info@transfer-21.de

16 Metody i pomysły projektów: Jak kompetencję twórczą można przełożyć metodycznie w praktyce edukacyjnej? Praca interdyscyplinarna – np. energia, przyroda i technika i konsumpcja Wiedza przedmiotowa np. z biologii, geografii i fizyki Nowe pytania: Skąd się bierze nasze jedzenie? Skąd się bierze nasza energia? Skąd się biorą nasze surowce? Nowe działanie: Co możemy zmienić? Kogo możemy zmotywować?

17 Metody i pomysły projektów: Jak kompetencję twórczą można przełożyć metodycznie w praktyce edukacyjnej?. Planować i działać – wspólnie i dla dobra ogółu Projekty w całej szkole: Wprowadzenie Dnia Klimatu Mierzenie i oszczędzanie energii Ogród szkolny i zielone otoczenie szkoły Zazielenić podwórko szkolne Zaplanować ścieżki rowerowe Sprawować opiekę nad wybranym drzewem Wystawić sztuki teatralne o żywności i klimacie Wymiana książek Wystawy o wizjach przyszłości Opracować gry dydaktyczne i komputerowe, quizy – bawić się z dziećmi 18.10.13hilla metzner gdansk

18 Jak kompetencję twórczą można przełożyć metodycznie w praktyce edukacyjnej? Być zmotywowanym i umieć motywować Zorganizować giełdę staroci z młodszymi i starszymi ludźmi oraz pokaz mody używanej odzieży, sprzedaż rzeczy wykonanych samodzielnie, wykonanie książek kucharskich Refleksja na temat stylu życia i poglądów Praca biograficzna: Jak żyli moi dziadkowie?, Porównanie i analiza reklamy oraz własnego odcisku stopy CO2, Rozwijanie kontaktów międzykulturowych, Wizyta w supermarkecie, co potrzebujemy naprawdę, co ludzie potrzebowali we wcześniejszych czasach, co potrzebują dzisiaj? 18.10.13hilla metzner gdansk

19 Zrównoważony rozwój w szkole Pokazać praktycznie zużycie energii Wyżywienie – produkty regionalne pozyskiwane w uczciwym handlu, zdrowe i wykonywane samodzielnie Poszukać partnerów do realizacji zrównoważonego rozwoju Zarządzanie i ewaluacja w sferze społecznej i ekologicznej Partycypacja i kultura oparta na wzajemnym szacunku dla wszystkich uczestników Samodzielne doświadczenie działania dla studentów Uwidocznić różnorodność kultur Doświadczenie bezpośredniego kontaktu z przyrodą

20 Nowa kultura uczenia się i nauczania 1 Zmiana roli nauczyciela Moderowanie zamiast pouczania Praca w zespole Indywidualne wspieranie i doradztwo Oddanie kompetencji kierujących uczniom Opracowywanie treści przedmiotowych w strukturze wzajemnych powiązań Oddanie uczniowi kompetencji oceniania

21 Nowa kultura uczenia się i nauczania 2 Zmiana roli ucznia Wzmocnienie własnej odpowiedzialności Praca w grupie Indywidualne tempo uczenia się Rozwój kompetencji kierujących Przejęcie działań pośredniczących / przekazujących Rozwój kompetencji oceniających: Portfolio, dziennik uczenia się, kontrakt itd.

22 Las tropikalny i kakao – edukacja globalna

23 Pytania uczniów o uczciwy handel Co my możemy zrobić?

24 „Uczniowie gimnazjum im. Winkelrieda penetrują przy użyciu GPSu swoją dzielnicę w poszukiwaniu technologii przyszłości 18.10.13hilla metzner gdansk

25 18.10.13hilla metzner gdansk Analiza przejść i przejazdów w szkole Budowa stojaków na rowery Akcje dla rodziców i uczniów

26 Projekt przedmiotowy: Katanga na Łużycach – rabunkowe niszczenie krajobrazu – w Niemczech 11. klasa gimnazjum Język niemiecki Analiza różnych rodzajów tekstów WOS Historia i problemy regionu, migracje, bezrobocie itd. Biologia Gleba, wegetacja Podstawy przedsiębiorczości Wskaźniki gospodarcze, rozwój regionu ChemiaAnaliza wody FizykaRodzaje produkcji prądu oraz zakres ich działania Informatyka Zastosowanie programów Excel i Word Język angielskiPorównanie Consett/Walia - Łużyce Matematyka Równanie wektorowe; zastosowanie fizykalne

27 Projekt w szkole podstawowej: Opracowujemy makietę miasta przyszłości 18.10.13hilla metzner gdansk

28 Gimnazjum im. Bettiny-von-Arnim – objawy zmian globalnych – strefa Sahelu 18.10.13hilla metzner gdansk

29 Syndrom Katangi, wydobycie węgla brunatnego w Niemczech / Brandenburgia 18.10.13hilla metzner gdansk

30 Dzień Klimatu: Energetyczna inspekcja w gimnazjum im. Fichtenberga 18.10.13hilla metzner gdansk

31 Gra dotycząca ochrony klimatu klasa 9 dla klasy 7 John-Lennon - Gymnasium

32 „ Od kartki do kartki” – analiza papieru

33 „Od kartki do kartki” Od drzewa do papieru – projekt artystyczny szkoły średniej w Berlinie Neukölln

34 Temat pracy kontrolnej „Zmiany klimatu“: polecenie Zadanie 1: Wykonajcie w swojej grupie scenariusz przyszłości na rok 2050 odnoszący się do zmian klimatycznych, polityki klimatycznej oraz ochrony klimatu. Feedback: info@transfer-21.de

35 Firma uczniowska: Warsztat rowerowy 18.10.13hilla metzner gdansk

36 Firma uczniowska: Artykuły biurowe wykonane oczywiście z makulatury 18.10.13hilla metzner gdansk

37 Wychowanie do mobilności w szkole podstawowej – rowerem lub na piechotę do szkoły 18.10.13hilla metzner gdansk

38 Uroczystość w ogrodzie - tropikalny czarnoziem: Podstawowym materiałem tropikalnego czarnoziemu jest biologicznie czysty węgiel drzewny. Do tego dochodzą zielone odpady ogrodowe i kompost. To składniki odżywcze, które czynią ten czarnoziem tak wartościowym. 18.10.13hilla metzner gdansk

39 Przedstawienie teatralne: Dzieci czynią czary w lesie tropikalnym 18.10.13hilla metzner gdansk


Pobierz ppt "Od edukacji o środowisku naturalnym do kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google