Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik żywienia i usług gastronomicznych"— Zapis prezentacji:

1 Technik żywienia i usług gastronomicznych
W zgodzie z naturą Zdrowa żywność Technik żywienia i usług gastronomicznych Olecko czerwiec 2014 r.

2 Źródło: Wprost 27/2009

3 Zasady rolnictwa ekologicznego
TAK!!! NIE!!! Zróżnicowana produkcja roślinna + zwierzęca Nawozy sztuczne Syntetyczne środki ochrony roślin Żyzna, zdrowa, płodna gleba leki dla zwierząt, hormony wzrostu, antybiotyki Dobrostan zwierząt organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) Szeroka wiedza i doświadczenie rolników Nowoczesna nauka, innowacyjne technologie pasze przemysłowe promienie jonizujące Certyfikacja

4 Co to jest żywność ekologiczna ?
Żywność ekologiczna to pełnowartościowe produkty przetwarzane i przechowywane wyłącznie w naturalny sposób. Jest produkowana przy użyciu naturalnych środków produkcji - nie zawiera szkodliwych dodatków chemicznych oraz konserwantów Nie zawiera zanieczyszczeń chemicznych, Jest wytwarzana zgodnie z zasadą zrównoważonego użytkowania zasobów odnawialnych oraz dbania o jakość środowiska oraz o utrzymanie różnorodności genetycznej roślin i zwierząt.

5 żywność ekologiczna „Zdrowa żywność” „zdrowa”, „bezpieczna”
„z terenów ekologicznie czystych” „z ekologicznych płuc Polski” „ze wsi” „z naszej zagrody” żywność ekologiczna

6 Wymogi dla ekologicznego mięsa i jego przetworów
Zwierzętom nie podaje się leków weterynaryjnych, hormonów wzrostu i antybiotyków. Należy zapewnić zwierzętom humanitarne warunki bytowania – dostęp do wolnej przestrzeni, świeżego powietrza, wody, paszy i naturalnego światła. Przetwórstwo mięsa musi spełniać określone wymogi, a przetwórnie są poddawane systematycznym kontrolom.

7 Ekologiczna żywność przetworzona
niski stopień przetworzenia odmienne technologie produkcji zakazane są metody radiacyjne, sterylizacja w wysokiej temperaturze; preferuje się biologiczne i fizyczne utrwalanie żywności, ograniczone jest stosowanie substancji dodatkowych.

8 Certyfikacja produktów ekologicznych
W Polsce system certyfikacji w rolnictwie ekologicznym tworzą: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inspekcja Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych, jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

9 Atesty jakości produktów ekologicznych
W rolnictwie ekologicznym kontroli poddaje się: stan środowiska na obszarze, którego znajduje się gospodarstwo metody produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa. Kontrolowany jest proces wytwarzania, a nie kontrola produktu. Celem jest sprawdzenie czy cały proces wytwarzania i przygotowania produktu - od producenta do konsumenta - spełnia kryteria ekologicznej produkcji żywności.

10 Jak odróżnić produkty ekologiczne od konwencjonalnych
Kupując produkt ekologiczny należy zwracać szczególną uwagę na jego oznakowanie. Nie wystarczy umieszczone na etykiecie zapewnienie producenta, że jest on „naturalny”, „zdrowy” czy „ekologiczny”. Produkt rolnictwa ekologicznego powinien posiadać na etykiecie numer certyfikatu zgodności oraz numer i nazwę jednostki certyfikującej. Jeśli produkt nie zawiera tych informacji, to nie jest on produktem ekologicznym.

11 Znakowanie produktów ekologicznych
W państwach należących do Unii Europejskiej dla oznakowania żywności ekologicznej można stosować logo Unii Europejskiej. Obecnie w Polsce na żywności ekologicznej można znaleźć logo organizacji rolników ekologicznych: oraz logo jednostek certyfikujących :

12 Nowe logo dla rolnictwa ekologicznego
Zwycięski projekt o nazwie: „ Europejski Liść” symbolizuje Unię Europejską w kształcie liścia na zielonym tle. Od 1 lipca 2010 roku logo dla rolnictwa ekologicznego obowiązkowe dla wszystkich produktów rolnictwa ekologicznego, produkowanych w każdym z krajów Unii Europejskiej.

13 Gdzie można nabyć żywność ekologiczną?
bezpośrednio w gospodarstwie ekologicznym. w wyspecjalizowanych sklepach detalicznych z żywnością ekologiczną. w sklepach konwencjonalnych i supermarketach na specjalnie wyznaczonych półkach dla produktów ekologicznych.

14 GMO – żywność modyfikowana genetycznie
zwana też żywnością transgeniczną, to żywność wyprodukowana z organizmów przetworzonych przez naukowców drogą przenoszenia genów z jednego gatunku do drugiego.

15 Zastosowanie GMO w produkcji żywności
Modyfikacje żywności polegają głównie na: poprawie składu kwasów tłuszczowych oraz aminokwasów białek, zwiększeniu zawartości suchej masy, zmianie zawartości węglowodanów, karotenoidów i witamin, usunięciu składników antyżywieniowych, zwiększając np. zawartość nutraceutyków, czyli substancji niezbędnych dla zdrowia,

16 Ciekawe zastosowania żywności GM
Pomidory dłużej zachowujące twardość, nie miękną... Pomidory, które można zamrażać i rozmrażać, a nie zmienią się przez to... Winogrona bez pestek... Ryż o zwiększonej zawartości ß-karotenu... Rośliny, które mogą być uprawiane w warunkach pustynnych lub w bardzo zimnym klimacie... Krowy produkujące mleko o składzie identycznym jak mleko kobiece?

17 Zastosowanie GMO w produkcji żywności
Na świecie najczęściej modyfikowanymi roślinami są: kukurydza, pomidory, soja, ziemniaki, bawełna, melony, tytoń W Europie najczęściej modyfikowanymi roślinami są: kukurydza, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki,

18 Zagrożenia Zagrożenia związane z żywnością GM dotyczą różnych aspektów: medycznych - szkodliwość żywności transgeniczej dla zdrowia konsumenta ekologicznych - zakłócenie naturalnych relacji w środowisku, możliwość przeniesienia w sposób niekontrolowany transgenów z GMO do naturalnych ekosystemów, powstanie „superchwastów”, szkodzenie gatunkom nie będącym celem modyfikacji etycznych - czy nie przekracza się granic przeznaczonych dla natury

19 Żywność w przyszłości Eko czy GMO Wybór należy do Ciebie


Pobierz ppt "Technik żywienia i usług gastronomicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google