Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakładane cele : Jednolity kanał udostępniania elektronicznych usług publicznych przez administrację publiczną (ESP) Platforma współkorzystania z wypracowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakładane cele : Jednolity kanał udostępniania elektronicznych usług publicznych przez administrację publiczną (ESP) Platforma współkorzystania z wypracowanych."— Zapis prezentacji:

1 Integracja działań administracji samorządowej z kierunkiem zmian ePUAP i Profilu Zaufanego

2 Zakładane cele : Jednolity kanał udostępniania elektronicznych usług publicznych przez administrację publiczną (ESP) Platforma współkorzystania z wypracowanych standardów dokumentów elektronicznych (CRD) Obniżenie kosztów komunikacji z administracją publiczną Wcześniej istniały rozwiązania wyspowe lub regionalne, nie było standardu krajowego. Brak standardu uniemożliwiał określenie zasad współpracy tych rozwiązań na poziomie krajowym. Koszty bezpośrednie administracji, koszty pośrednie klienta.

3 Sieć bilateralna – bardzo duża liczba kanałów komunikacji
ePUAP Obywatel Urząd 1 Urząd 3 Urząd 2 Przedsiębiorca Sieć bilateralna – bardzo duża liczba kanałów komunikacji Sieci multilateralna – uproszczony model komunikacji

4 Efekty : Sukces techniczny poprzez udostępnienie rozwiązania
Wdrożenie pierwszych usług elektronicznych Ustanowienie standardu i zmiany legislacyjne „Konkurencja” platform regionalnych i komercyjnych Brak alternatywy dla podpisu kwalifikowanego Zbyt mały wzrost poziomu wykorzystania e-usług L1 i L2 Platforma funkcjonuje i można z niej korzystać L3 Dokumentacja techniczna dla integratorów R1 Nie znaleziono miejsca dla istniejących na rynku rozwiązań R2 Nie przewidziano miejsca dla rozwiązań pośrednich pomiędzy ePUAP a urzędem R3 Drogi podpis elektroniczny, który nie jest powszechny R4 2009Q2 15 2010Q1 36 2010Q2 59 2010Q4 139

5 Zidentyfikowane problemy:
Problem ogólnego wrażenia nieprzyjazności, złożoności i niezrozumiałości administracji z perspektywy jej klientów Problem niezadowalającego zakresu i poziomu udostępnienia usług w kanałach elektronicznych Główny kontekst dla projektu ePUAP 2 stanowią dwa ogólne problemy: [P1] Problem ogólnego wrażenia nieprzyjazności, złożoności i niezrozumiałości administracji z perspektywy jej klientów oraz idących za tym szeroko rozumianych kosztów ponoszonych przez klientów administracji (np. związanych z koniecznością noszenia zaświadczeń pomiędzy urzędami) [P2] Problem niezadowalającego zakresu i poziomu udostępnienia usług w kanałach elektronicznych. Wymienione powyżej problemy są wynikiem analizy problemów, której szczegółowa zawartość (m.in. dekompozycja wymienionych powyżej problemów na podproblemy oraz identyfikacja ich przyczyn) przedstawiona została w dokumentach Studium Wykonalności ePUAP2 oraz Linia Współpracy – dokument koncepcyjno-metodologiczny.

6 Upraszczanie i opisanie procesów obsługi (KUP)
Kierunki rozwoju : Upraszczanie i opisanie procesów obsługi (KUP) Zwiększenie atrakcyjności dostępnych e-usług Profil Zaufany jako alternatywa dla KPE Zwiększenie liczby podmiotów korzystających z e-usług Ujednolicanie formularzy, ujednolicenie słowników. W tym celu na poziomie krajowym, jako składniki ePUAP utworzone zostaną Katalog Administracji Publicznej (KAP), zawierający aktualizowaną listę podmiotów publicznych oraz Katalog Usług Publicznych (KUP), udostępniający katalog interaktywnych e-usług publicznych. Wbudowane mechanizmy weryfikacyjne oparte na zbiorach referencyjnych (rejestrach) Zwiększenie zestawu e-usług wynika m.in. z możliwości wykorzystania rejestrów centralnych Włączenie w koncepcję istniejących rozwiązań regionalnych i komercyjnych

7 Centralne Repozytorium Dokumentów (CRD) Profil Zaufany
ePUAP dla JST : ESP Centralne Repozytorium Dokumentów (CRD) Profil Zaufany Wymiana dokumentów Urząd-Urząd (tryb przedłożenia) Integracja usług (jedno okienko) Usługi walidacyjne dla podpisów i poświadczeń elektronicznych Bariery prawne – większość istotnych usług ma w szczegółowych regulacjach dotyczących sposobu ich realizacji, wpisane pewne czynności, których realizacja wyklucza stosowanie elektronicznej formy kontaktu. Model biznesowy funkcjonowania ePUAP, w którym ePUAP jest wyłącznie narzędziem dla podmiotu - usługodawcy usługi. W tym modelu niezależnie od możliwości technicznych, usługa nie pojawi się, jeżeli podmiot, który ją świadczy, nie podejmie działań zmierzających do jej udostępnienia. Brak ogólnopolskiego usługodawcy – większość istotnych usług realizowana jest przez setki podmiotów o ściśle określonej właściwości terytorialnej, a zapewnienie dostępu elektronicznego do usługi (w tym również np. formularza) traktowane jest jako nieodłączna część kompetencji podmiotów związanej z realizacją konkretnej usługi. Nie istnieje zatem podmiot, którego kompetencją byłoby udostępnienie (niekoniecznie realizacja) w skali całego kraju jakiejś usługi.

8 Czym jest ESP ? Środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej. Bariery prawne – większość istotnych usług ma w szczegółowych regulacjach dotyczących sposobu ich realizacji, wpisane pewne czynności, których realizacja wyklucza stosowanie elektronicznej formy kontaktu. Model biznesowy funkcjonowania ePUAP, w którym ePUAP jest wyłącznie narzędziem dla podmiotu - usługodawcy usługi. W tym modelu niezależnie od możliwości technicznych, usługa nie pojawi się, jeżeli podmiot, który ją świadczy, nie podejmie działań zmierzających do jej udostępnienia. Brak ogólnopolskiego usługodawcy – większość istotnych usług realizowana jest przez setki podmiotów o ściśle określonej właściwości terytorialnej, a zapewnienie dostępu elektronicznego do usługi (w tym również np. formularza) traktowane jest jako nieodłączna część kompetencji podmiotów związanej z realizacją konkretnej usługi. Nie istnieje zatem podmiot, którego kompetencją byłoby udostępnienie (niekoniecznie realizacja) w skali całego kraju jakiejś usługi.

9 Czym jest CRD ? Baza skupiającą w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze pism. Bariery prawne – większość istotnych usług ma w szczegółowych regulacjach dotyczących sposobu ich realizacji, wpisane pewne czynności, których realizacja wyklucza stosowanie elektronicznej formy kontaktu. Model biznesowy funkcjonowania ePUAP, w którym ePUAP jest wyłącznie narzędziem dla podmiotu - usługodawcy usługi. W tym modelu niezależnie od możliwości technicznych, usługa nie pojawi się, jeżeli podmiot, który ją świadczy, nie podejmie działań zmierzających do jej udostępnienia. Brak ogólnopolskiego usługodawcy – większość istotnych usług realizowana jest przez setki podmiotów o ściśle określonej właściwości terytorialnej, a zapewnienie dostępu elektronicznego do usługi (w tym również np. formularza) traktowane jest jako nieodłączna część kompetencji podmiotów związanej z realizacją konkretnej usługi. Nie istnieje zatem podmiot, którego kompetencją byłoby udostępnienie (niekoniecznie realizacja) w skali całego kraju jakiejś usługi.

10 Czym jest Profil Zaufany
Czym jest Profil Zaufany? Zestaw danych w postaci elektronicznej podpisanych przez osobę potwierdzającą, oraz jednoznacznie identyfikujących osobę posiadającą konto na ePUAP. Bariery prawne – większość istotnych usług ma w szczegółowych regulacjach dotyczących sposobu ich realizacji, wpisane pewne czynności, których realizacja wyklucza stosowanie elektronicznej formy kontaktu. Model biznesowy funkcjonowania ePUAP, w którym ePUAP jest wyłącznie narzędziem dla podmiotu - usługodawcy usługi. W tym modelu niezależnie od możliwości technicznych, usługa nie pojawi się, jeżeli podmiot, który ją świadczy, nie podejmie działań zmierzających do jej udostępnienia. Brak ogólnopolskiego usługodawcy – większość istotnych usług realizowana jest przez setki podmiotów o ściśle określonej właściwości terytorialnej, a zapewnienie dostępu elektronicznego do usługi (w tym również np. formularza) traktowane jest jako nieodłączna część kompetencji podmiotów związanej z realizacją konkretnej usługi. Nie istnieje zatem podmiot, którego kompetencją byłoby udostępnienie (niekoniecznie realizacja) w skali całego kraju jakiejś usługi.

11 Bariery prawne – większość istotnych usług ma w szczegółowych regulacjach dotyczących sposobu ich realizacji, wpisane pewne czynności, których realizacja wyklucza stosowanie elektronicznej formy kontaktu. Model biznesowy funkcjonowania ePUAP, w którym ePUAP jest wyłącznie narzędziem dla podmiotu - usługodawcy usługi. W tym modelu niezależnie od możliwości technicznych, usługa nie pojawi się, jeżeli podmiot, który ją świadczy, nie podejmie działań zmierzających do jej udostępnienia. Brak ogólnopolskiego usługodawcy – większość istotnych usług realizowana jest przez setki podmiotów o ściśle określonej właściwości terytorialnej, a zapewnienie dostępu elektronicznego do usługi (w tym również np. formularza) traktowane jest jako nieodłączna część kompetencji podmiotów związanej z realizacją konkretnej usługi. Nie istnieje zatem podmiot, którego kompetencją byłoby udostępnienie (niekoniecznie realizacja) w skali całego kraju jakiejś usługi.

12 Jednostka publiczna może wspierać zakładania Profilu Zaufanego od samego początku, a nie jedynie pełnić rolę punku potwierdzania. Bariery prawne – większość istotnych usług ma w szczegółowych regulacjach dotyczących sposobu ich realizacji, wpisane pewne czynności, których realizacja wyklucza stosowanie elektronicznej formy kontaktu. Model biznesowy funkcjonowania ePUAP, w którym ePUAP jest wyłącznie narzędziem dla podmiotu - usługodawcy usługi. W tym modelu niezależnie od możliwości technicznych, usługa nie pojawi się, jeżeli podmiot, który ją świadczy, nie podejmie działań zmierzających do jej udostępnienia. Brak ogólnopolskiego usługodawcy – większość istotnych usług realizowana jest przez setki podmiotów o ściśle określonej właściwości terytorialnej, a zapewnienie dostępu elektronicznego do usługi (w tym również np. formularza) traktowane jest jako nieodłączna część kompetencji podmiotów związanej z realizacją konkretnej usługi. Nie istnieje zatem podmiot, którego kompetencją byłoby udostępnienie (niekoniecznie realizacja) w skali całego kraju jakiejś usługi.


Pobierz ppt "Zakładane cele : Jednolity kanał udostępniania elektronicznych usług publicznych przez administrację publiczną (ESP) Platforma współkorzystania z wypracowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google