Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona dróg powiatowych przed degradacją. Część I Możliwości badawcze Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Ochrona dróg powiatowych przed degradacją. Część.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona dróg powiatowych przed degradacją. Część I Możliwości badawcze Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Ochrona dróg powiatowych przed degradacją. Część."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona dróg powiatowych przed degradacją. Część I Możliwości badawcze Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Ochrona dróg powiatowych przed degradacją. Część I Możliwości badawcze Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prof. dr hab. inż. Janusz Rymsza XV Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych Bełchatów, 3-6 czerwca 2014 r. Bełchatów, 3-6 czerwca 2014 r.

2 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące budowy, remontu i utrzymania obiektów komunikacyjnych. Zagadnienia materiałowe, technologiczne i ekonomiczne. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ZATRUDNIENIE: ponad 200 osób, w tym 40 pracowników naukowych 9 Zakładów Naukowych 13 Laboratoriów Akredytowanych ZATRUDNIENIE: ponad 200 osób, w tym 40 pracowników naukowych 9 Zakładów Naukowych 13 Laboratoriów Akredytowanych 2

3 ZAKŁADY NAUKOWE Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Betonu Zakład Diagnostyki Nawierzchni Zakład Ekonomiki Zakład Geotechniki i Fundamentowania Zakład Mostów Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki Zakład Technologii Nawierzchni Ośrodek Badań Mostów Filia „Kielce” Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Filia „Wroclaw” Siedziby Instytutu Badawczego Dróg i Mostów: Warszawa ul. Instytutowa 1 - siedziba główna - „Soczewka” Kielce ul. Studencka 1, filia „Kielce” Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, Filia „Wroclaw” Siedziby Instytutu Badawczego Dróg i Mostów: Warszawa ul. Instytutowa 1 - siedziba główna - „Soczewka” Kielce ul. Studencka 1, filia „Kielce” Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, Filia „Wroclaw” 3

4 AKREDYTACJE 13 laboratoriów zatwierdzonych przez Polskie Centrum Akredytacji : Laboratorium Betonu (beton, prefabrykaty betonowe) Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni Laboratorium Geotechniki (grunty, kruszywa) Polowe Laboratorium Badań Pali Pracownia Lepiszczy Bitumicznych Pracownia Technologii Nawierzchni (m. mineralno-asfaltowe) Pracownia Chemii i Ochrony Środowiska (oznakowanie, emulsje) Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów Zespół Testów Zderzeniowych i Meteorologii Drogowej Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających Pracownia Betonów i Kruszyw Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów Instytut Badawczy Dróg i Mostów 4

5 ZAKŁAD BETONU Instytut Badawczy Dróg i Mostów 5 Beton do konstrukcji i nawierzchni Betonowe prefabrykaty drogowe (kostka brukowa, płyty, krawężniki, elementy odwodnienia) Domieszki i dodatki do betonu Materiały do naprawy konstrukcji i nawierzchni (impregnaty, zaprawy naprawcze)

6 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI Instytut Badawczy Dróg i Mostów Generowanie odcinków utrzymaniowych klasy pilności WYMIAROWANIE NAWIERZCHNI dróg, ulic i lotnisk OCENA STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI dróg, ulic, lotnisk Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni Ocena równości podłużnej i poprzecznej (kolein) nawierzchni Ocena nośności nawierzchni Identyfikacja warstw konstrukcyjnych nawierzchni Systemy oceny stanu technicznego nawierzchni Systemy zarządzania nawierzchniami Serwis urządzeń pomiarowych (SRT 3, FWD) Ocena konstrukcji nawierzchni

7 Najnowocześniejsza aparatura badawcza Zaawansowane badania infrastruktury drogowej Innowacyjne metody badań nieniszczących Wykonywanie badań bez zakłócania ruchu Instytut Badawczy Dróg i Mostów 7 PRZYKŁADY PROJEKTÓW SPID – SYSTEM POMIARU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ SPID- System Pomiaru Infrastruktury Drogowej

8 ZAKŁAD EKONOMIKI Instytut Badawczy Dróg i Mostów 8 Wycena kosztów wypadków Wycena infrastruktury drogowej Wycena inwestycji drogowych i mostowych Ewidencja sieci drogowej

9 ZAKŁAD GEOTECHNIKI I FUNDAMENTOWANIA 9 Fundamenty obiektów mostowych (pale, ściany szczelinowe) Obudowy głębokich wykopów Podbudowy drogowe Podłoże nasypów drogowych Podłoże nawierzchni drogowych i lotniskowych Konstrukcje nasypów drogowych (m.in. z materiałami odpadowymi, geosyntetykami) Materiały do fundamentów, podbudów, podłoża i nasypów Instytut Badawczy Dróg i Mostów

10 ZAKŁAD MOSTÓW 10 Próbne obciążenia drogowych i kolejowych obiektów mostowych Monitoring konstrukcji inżynierskich pod obciążeniem eksploatacyjnym Ocena stanu technicznego obiektów mostowych Badania elementów wyposażenia obiektów mostowych, takich jak: urządzenia dylatacyjne, łożyska, hydroizolacje, bariery, barieroporęcze i balustrady Badania ekranów przeciwhałasowych Zabezpieczenia antykorozyjne drogowych i kolejowych obiektów mostowych Opracowywanie projektów przepisów techniczno- prawnych dotyczących drogownictwa Instytut Badawczy Dróg i Mostów

11 ZAKŁAD MOSTÓW Historyczne obiekty mostowe Instytut Badawczy Dróg i Mostów Most pod Cytadelą (1905-1908) Most Kierbedzia (1859-1864) Most im ks. Józefa Poniatowskiego (1904-1914)

12 Instytut Badawczy Dróg i Mostów 12 PRZYKŁADY PROJEKTÓW Projektowanie i budowa obiektów mostowych o rozpiętości przęseł do 80 m z wykorzystaniem systemów prefabrykacji. Zalety: skrócenie czasu budowy obiektu, obniżenie kosztów budowy obiektu, zmniejszenie zakłóceń w ruchu drogowym, zwiększenie trwałości obiektu, uproszczenie procedur kontroli jakości, zmniejszenie zagrożenia dla środowiska naturalnego. 9 wniosków patentowych Dotychczas oddano do użytku 16 inwestycji M3M – Most w 3 miesiące

13 ZAKŁAD SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I TELEMATYKI Instytut Badawczy Dróg i Mostów 13 TELEMATYKA TRANSPORTU Identyfikacja pojazdów Ważenie pojazdów w ruchu Systemy łączności TESTY ZDERZENIOWE (bariery ochronne, konstrukcje wsporcze) BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

14 AIBDIM – Diodowe Znaki Drogowe Charakterystyka innowacyjnej konstrukcji: aktywne dostosowanie poziomu absorpcji energii uderzenia do masy pojazdów, zmniejszenie negatywnych skutków zderzenia pojazdu z barierą, zwiększenie bezpieczeństwa osób znajdujących się w pojeździe, skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych, zmniejszenie kosztów wypadków. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 14 AIBDIM – AKTYWNE INTELIGENTNE BARIERY DROGOWE I MOSTOWE PRZYKŁADY PROJEKTÓW

15 ZAKŁAD TECHNOLOGII NAWIERZCHNI NAWIERZCHNIE PODATNE I PÓŁSZTYWNE Mieszanki mineralno–asfaltowe Lepiszcza asfaltowe, w tym modyfikowane Materiały wtórne (np. guma z opon, włókna) Oznakowanie poziome i pionowe 15 Instytut Badawczy Dróg i Mostów

16 OŚRODEK BADAŃ MOSTÓW, FILIA "KIELCE" Instytut Badawczy Dróg i Mostów 16 Prefabrykaty sprężone Elementy konstrukcji i wyposażenia obiektów mostowych Badanie obiektów mostowych Sprężanie konstrukcji mostowych Badania zmęczeniowe urządzeń dylatacyjnych

17 OŚRODEK BADAŃ MOSTÓW, BETONÓW I KRUSZYW, FILIA "WROCŁAW" 17 Beton do konstrukcji i nawierzchni Betonowe prefabrykaty drogowe (studnie kanalizacyjne, elementy odwodnienia) Kruszywa do betonu Domieszki i dodatki do betonu Materiały do napraw betonowych konstrukcji i nawierzchni Instytut Badawczy Dróg i Mostów

18 Stanowisko Badań Mostów STEND Badania w skali naturalnej przepustów i innych elementów wielkogabarytowych Badania połączeń na śruby sprężające Badania materiałów do iniekcji OŚRODEK BADAŃ MOSTÓW, BETONÓW I KRUSZYW, FILIA "WROCŁAW"

19 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA FEHRL - Forum of European National Highway Research Laboratories OECD/ ITF – Joint Transport Research Centre FERSI - Forum of European Road Safety Research Institutes AIPCR/PIARC - World Road Association IABSE - International Association of Bridge Structure Engineering ECS/CEN - European Committee for Standardisation RILEM - Réunion Internationale des Laboratoires d'Essais et de Recherches sur les Matériaux et les Constructions / The International Union of Testing and Research Laboratories ISSMFE - International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering 19 Instytut Badawczy Dróg i Mostów

20 UDZIAŁ W PROJEKTACH EUROPEJSKICH FP5 6 PROJEKTÓW FP6 12 PROJEKTÓW FP7 6 PROJEKTÓW COST 24 PROJEKTY EUREKA 5 PROJEKTÓW FEHRL 5 PROJEKTÓW 20 Instytut Badawczy Dróg i Mostów

21 Instytut Badawczy Dróg i Mostów 21 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Od 2012 r. kwartalnik „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY”: czasopismo dwujęzyczne polsko – angielskie

22 Instytut Badawczy Dróg i Mostów 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa IBDiM wydaje następujące serie zeszytów: "Seria I" - Informacje instrukcje "Seria S" - Studia i materiały

23 23 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zapraszamy do współpracy Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ochrona dróg powiatowych przed degradacją. Część I Możliwości badawcze Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Ochrona dróg powiatowych przed degradacją. Część."

Podobne prezentacje


Reklamy Google