Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona dróg powiatowych przed degradacją. Część I Możliwości badawcze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona dróg powiatowych przed degradacją. Część I Możliwości badawcze"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona dróg powiatowych przed degradacją. Część I Możliwości badawcze
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prof. dr hab. inż. Janusz Rymsza XV Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych Bełchatów, 3-6 czerwca 2014 r. 

2 Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące budowy, remontu i utrzymania obiektów komunikacyjnych. Zagadnienia materiałowe, technologiczne i ekonomiczne. ZATRUDNIENIE: ponad 200 osób, w tym 40 pracowników naukowych 9 Zakładów Naukowych 13 Laboratoriów Akredytowanych Instytut Badawczy Dróg i Mostów

3 ZAKŁADY NAUKOWE Zakład Betonu Zakład Diagnostyki Nawierzchni
Zakład Ekonomiki Zakład Geotechniki i Fundamentowania Zakład Mostów Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki Zakład Technologii Nawierzchni Ośrodek Badań Mostów Filia „Kielce” Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Filia „Wroclaw” Siedziby Instytutu Badawczego Dróg i Mostów: Warszawa ul. Instytutowa 1  -  siedziba główna  - „Soczewka” Kielce ul. Studencka 1, filia  „Kielce” Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, Filia „Wroclaw” Instytut Badawczy Dróg i Mostów

4 AKREDYTACJE 13 laboratoriów zatwierdzonych
przez Polskie Centrum Akredytacji : Laboratorium Betonu (beton, prefabrykaty betonowe) Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni Laboratorium Geotechniki (grunty, kruszywa) Polowe Laboratorium Badań Pali Pracownia Lepiszczy Bitumicznych Pracownia Technologii Nawierzchni (m. mineralno-asfaltowe) Pracownia Chemii i Ochrony Środowiska (oznakowanie, emulsje) Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów Zespół Testów Zderzeniowych i Meteorologii Drogowej Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających   Pracownia Betonów i Kruszyw Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów Instytut Badawczy Dróg i Mostów

5 ZAKŁAD BETONU Beton do konstrukcji i nawierzchni
Betonowe prefabrykaty drogowe (kostka brukowa, płyty, krawężniki, elementy odwodnienia) Domieszki i dodatki do betonu Materiały do naprawy konstrukcji i nawierzchni (impregnaty, zaprawy naprawcze) Instytut Badawczy Dróg i Mostów

6 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI
WYMIAROWANIE NAWIERZCHNI dróg, ulic i lotnisk OCENA STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI dróg, ulic, lotnisk Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni Ocena równości podłużnej i poprzecznej (kolein) nawierzchni Ocena nośności nawierzchni Identyfikacja warstw konstrukcyjnych nawierzchni Systemy oceny stanu technicznego nawierzchni Systemy zarządzania nawierzchniami Serwis urządzeń pomiarowych (SRT 3, FWD) Ocena konstrukcji nawierzchni Instytut Badawczy Dróg i Mostów

7 PRZYKŁADY PROJEKTÓW SPID – SYSTEM POMIARU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Najnowocześniejsza aparatura badawcza Zaawansowane badania infrastruktury drogowej Innowacyjne metody badań nieniszczących Wykonywanie badań bez zakłócania ruchu Instytut Badawczy Dróg i Mostów

8 ZAKŁAD EKONOMIKI Wycena kosztów wypadków
Wycena infrastruktury drogowej Wycena inwestycji drogowych i mostowych Ewidencja sieci drogowej Instytut Badawczy Dróg i Mostów

9 ZAKŁAD GEOTECHNIKI I FUNDAMENTOWANIA
Fundamenty obiektów mostowych (pale, ściany szczelinowe) Obudowy głębokich wykopów Podbudowy drogowe Podłoże nasypów drogowych Podłoże nawierzchni drogowych i lotniskowych Konstrukcje nasypów drogowych (m.in. z materiałami odpadowymi, geosyntetykami) Materiały do fundamentów, podbudów, podłoża i nasypów Instytut Badawczy Dróg i Mostów

10 ZAKŁAD MOSTÓW Próbne obciążenia drogowych i kolejowych obiektów mostowych Monitoring konstrukcji inżynierskich pod obciążeniem eksploatacyjnym Ocena stanu technicznego obiektów mostowych Badania elementów wyposażenia obiektów mostowych, takich jak: urządzenia dylatacyjne, łożyska, hydroizolacje, bariery, barieroporęcze i balustrady Badania ekranów przeciwhałasowych Zabezpieczenia antykorozyjne drogowych i kolejowych obiektów mostowych Opracowywanie projektów przepisów techniczno-prawnych dotyczących drogownictwa Instytut Badawczy Dróg i Mostów

11 Most im ks. Józefa Poniatowskiego (1904-1914)
ZAKŁAD MOSTÓW Historyczne obiekty mostowe Most Kierbedzia ( ) Most im ks. Józefa Poniatowskiego ( ) Most pod Cytadelą ( ) Instytut Badawczy Dróg i Mostów

12 M3M – Most w 3 miesiące PRZYKŁADY PROJEKTÓW
Projektowanie i budowa obiektów mostowych o rozpiętości przęseł do 80 m z wykorzystaniem systemów prefabrykacji. Zalety: • skrócenie czasu budowy obiektu, • obniżenie kosztów budowy obiektu, • zmniejszenie zakłóceń w ruchu drogowym, • zwiększenie trwałości obiektu, • uproszczenie procedur kontroli jakości, • zmniejszenie zagrożenia dla środowiska naturalnego. 9 wniosków patentowych Dotychczas oddano do użytku 16 inwestycji Instytut Badawczy Dróg i Mostów

13 ZAKŁAD SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I TELEMATYKI
TELEMATYKA TRANSPORTU Identyfikacja pojazdów Ważenie pojazdów w ruchu Systemy łączności TESTY ZDERZENIOWE (bariery ochronne, konstrukcje wsporcze) BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO Instytut Badawczy Dróg i Mostów

14 AIBDIM – Diodowe Znaki Drogowe
PRZYKŁADY PROJEKTÓW AIBDIM – AKTYWNE INTELIGENTNE BARIERY DROGOWE I MOSTOWE Charakterystyka innowacyjnej konstrukcji: aktywne dostosowanie poziomu absorpcji energii uderzenia do masy pojazdów, zmniejszenie negatywnych skutków zderzenia pojazdu z barierą, zwiększenie bezpieczeństwa osób znajdujących się w pojeździe, skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych, zmniejszenie kosztów wypadków. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

15 ZAKŁAD TECHNOLOGII NAWIERZCHNI
NAWIERZCHNIE PODATNE I PÓŁSZTYWNE Mieszanki mineralno–asfaltowe Lepiszcza asfaltowe, w tym modyfikowane Materiały wtórne (np. guma z opon, włókna) Oznakowanie poziome i pionowe Instytut Badawczy Dróg i Mostów

16 OŚRODEK BADAŃ MOSTÓW, FILIA "KIELCE"
Prefabrykaty sprężone Elementy konstrukcji i wyposażenia obiektów mostowych Badanie obiektów mostowych Sprężanie konstrukcji mostowych Badania zmęczeniowe urządzeń dylatacyjnych Instytut Badawczy Dróg i Mostów

17 OŚRODEK BADAŃ MOSTÓW, BETONÓW I KRUSZYW, FILIA "WROCŁAW"
Beton do konstrukcji i nawierzchni Betonowe prefabrykaty drogowe (studnie kanalizacyjne, elementy odwodnienia) Kruszywa do betonu Domieszki i dodatki do betonu Materiały do napraw betonowych konstrukcji i nawierzchni Instytut Badawczy Dróg i Mostów

18 Stanowisko Badań Mostów STEND
OŚRODEK BADAŃ MOSTÓW, BETONÓW I KRUSZYW, FILIA "WROCŁAW" Stanowisko Badań Mostów STEND Badania w skali naturalnej przepustów i innych elementów wielkogabarytowych Badania połączeń na śruby sprężające Badania materiałów do iniekcji

19 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
              FEHRL  - Forum of European National Highway      Research Laboratories OECD/ ITF – Joint Transport Research Centre FERSI  - Forum of European Road Safety      Research Institutes AIPCR/PIARC - World Road Association        IABSE - International Association of Bridge      Structure Engineering         ECS/CEN - European Committee for       Standardisation       RILEM - Réunion Internationale des Laboratoires      d'Essais et de Recherches sur les        Matériaux et les Constructions / The International      Union of Testing and Research Laboratories   ISSMFE - International Society for Soil Mechanics      and Foundation Engineering Instytut Badawczy Dróg i Mostów

20 UDZIAŁ W PROJEKTACH EUROPEJSKICH
COST PROJEKTY EUREKA PROJEKTÓW FEHRL PROJEKTÓW FP PROJEKTÓW FP PROJEKTÓW FP PROJEKTÓW Instytut Badawczy Dróg i Mostów

21 „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY”:
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Od 2012 r. kwartalnik „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY”: czasopismo dwujęzyczne polsko – angielskie Instytut Badawczy Dróg i Mostów

22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa IBDiM wydaje następujące serie zeszytów: "Seria I" - Informacje instrukcje "Seria S" - Studia i materiały Instytut Badawczy Dróg i Mostów

23 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zapraszamy do współpracy
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ochrona dróg powiatowych przed degradacją. Część I Możliwości badawcze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google