Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY LUBUSKI FUNDUSZ PO Ż YCZKOWY 11 lipca 2014r. Gorzów Wlkp. 11 lipca 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY LUBUSKI FUNDUSZ PO Ż YCZKOWY 11 lipca 2014r. Gorzów Wlkp. 11 lipca 2014r."— Zapis prezentacji:

1 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY LUBUSKI FUNDUSZ PO Ż YCZKOWY 11 lipca 2014r. Gorzów Wlkp. 11 lipca 2014r.

2 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY kapitał 3,7 mln kapitał 3,7 mln 2005 rok pierwsze pożyczki 2005 rok pierwsze pożyczki 2014 rok kapitał 30 mln wsparcie dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w naszym regionie wsparcie dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w naszym regionie Lubuski Fundusz Pożyczkowy Lubuski Fundusz Pożyczkowy

3 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Źródła pozyskania kapitału do 2008 roku  Sektorowy Programy Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw,  Kwota dokapitalizowania – 5,0 mln zł,  Trwałość projektu została zakończona w sierpniu 2010 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Źródła pozyskania kapitału w 2009 roku  Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu,  Kwota dokapitalizowania – 10 mln PLN,  Realizacja projektu do 31.12.2014 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego…

5 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Źródła pozyskania kapitału w 2009 roku  Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na uruchomienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców z powiatu nowosolskiego,  Kwota: 1,99 mln zł z PARP i 10 tys. zł z Powiatu Nowosolskiego.  Projekt zakończono we wrześniu 2012 roku. Udzielane przez Fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia MŚP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MŚP. Instrument wsparcia jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. Pomoc została udzielona przez PARP w wysokości 1.987.924 zł oraz przez Powiat Nowosolski za pośrednictwem Województwa Lubuskiego w kwocie 10.000 zł.

6 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Źródła pozyskania kapitału w 2013 roku  Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu,  Kwota dokapitalizowania – 4,5 mln PLN,  Realizacja projektu do 30.06.2015 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego…

7 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Źródła pozyskania kapitału w 2013 roku Projekt 6.2 PO KL Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej „Dodaj pieniądze do pomysłu”  Wsparcie szkoleniowo-doradcze; przed i po udzieleniu pożyczki w okresie 12 m-cy.  Udzielanie pożyczek w trybie ciągłym 2,2 miliony PLN.  Realizacja projektu 30 grudnia 2015 roku. Projekt realizowany w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

8 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Pożyczki w ramach Projektów SPO-WKP POWIAT NOWOSOLSKI LRPO 120 tys. zł 5 lat 120 tys. zł 5 lat 400 tys. zł 7 lat 400 tys. zł 7 lat 400 tys. zł 7 lat 400 tys. zł 7 lat łącznie wypłacono 455 pożyczek na kwotę 38 mln zł POKL 6.2 50 tys. zł 5 lat

9 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Dla kogo? województwo lubuskie mikro małe dla osób zamierzających rozpocząć działalność Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) (tylko ZUS) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) (tylko ZUS) średnie

10 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Cel pożyczki Inwestycyjny Zakup nieruchomości Remont, budowa lub przebudowa nieruchomości Zakup maszyn urządzeń wyposażenia Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem Obrotowy Zakup towarów materiałów surowców Wykluczenie: zakupy konsumpcyjne oraz finansowanie projektów z dotacją

11 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Jak długo? Pożyczka inwestycyjna Pożyczka obrotowa Maksymalnie 400 tys. PLN do 7 lat Maksymalnie 120 tys. PLN na 3 lata Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy Dla rozpoczynających działalność gospodarczą maksymalnie 50 tys. PLN, spłata do 5 lat, karencja w spłacie kapitału do 12 mies.

12 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Koszty pożyczki oprocentowanie Prowizja firmy poniżej roku firmy powyżej roku rozpatrzenie wniosku od 1,0 % do 2,0% kwoty przyznanej pożyczki dla osób rozpoczynających 0% od 1,0 % do 2,0% kwoty przyznanej pożyczki dla osób rozpoczynających 0% 100 zł dla osób rozpoczynających 0 zł 100 zł dla osób rozpoczynających 0 zł od 6,75% od 3,75 % dla rozpoczynających 2,00%

13 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Złożenie wniosku z kompletem dokumentów Ocena merytoryczna Analiza ekonomiczno-finansowa Wizytacja u Przedsiębiorcy Rozpatrzenie wniosku Decyzja Rady Funduszu (Urząd Marszałkowski, ARR S.A.) Podpisanie umowy i weksla Ustanowienie zabezpieczeń Wpłata prowizji Wypłata pożyczki Rozliczenie pożyczki Faktury lub inne dokumenty księgowe wraz z dowodami zapłaty Procedura udzielenia pożyczki Decyzja Rady: Razem do 30 dni

14 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY  stałe oprocentowanie  wspieranie nowopowstałych przedsiębiorców  bez opłat za wcześniejszą spłatę  szybkie rozpatrzenie wniosku  pomoc przy sporządzeniu wniosku  przyjazna atmosfera  doradztwo: prawne, księgowe, marketingowe dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą Atuty naszej konkurencyjności to:

15 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Mikropożyczki Dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą  zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,  pracowników naukowych,  studentów,  absolwentów,  bezrobotnych.

16 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY PROMOCJA LFP

17 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Reklama w prasie Gazeta Lubuska Tydzień LubuskiTwójRynek.plREGIONTygodnik KRĄG Biznes Lubuski Głos Przedsiębiorcy MojeMiasto Zielona Góra Gazeta Regionalna (Nowa Sól, Żagań)

18 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Reklama w radio i TV

19 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Urząd Miasta Zielona Góra Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Statystyczny Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Urząd Skarbowy Powiatowe Urzędy Pracy Wojewódzki Urząd Pracy Starostwo Powiatowe Zielona Góra Starostwo Powiatowe Żagań Starostwo Powiatowe Nowa Sól Zakład Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra Lubuski Sejmik Gospodarczy Urzędy Gmin w woj. lubuskim Nasze ulotki można znaleźć:

20 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Nowa Sól Żagań Gorzów Wlkp Obszarem objętym działaniem Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego jest WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Wnioski o pożyczki przedsiębiorcy mogą składać:  w Zielonej Górze, w LFP ul. Chopina 14,  w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Punkcie Informacyjnym ARR S.A.,  w Żaganiu w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 39,  w Nowej Soli - OPZL ul. Inżynierska 8 w siedzibie INTERIOR Sp. z o. o.

21 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY ZESPÓŁ LFP ANALIZY MONITORING I WINDYKACJA PUNKT INFORMACYJNY, PROJEKTY, PROMOCJA, MARKETING Kierownik – Halina Pydzik Z-ca Kierownika – Agnieszka Kozakiewicz Z-ca Kierownika - Mirosława Droń Mariola Dobosz Krzysztof Jurek Mirosława Droń Teresa Leśniak Maria Ropicka Agnieszka Kozakiewicz Marcin Wachulak Monika Urbaniak PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW, WSTĘPNA OCENA Kamila Szwajkowska Renata Szwajkowska

22 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

23 DANE KONTAKTOWE:  Zielona Góra – ul. Chopina 14, tel. 68 329 78 27÷34, e-mail: f.pozyczkowy@region.zgora.pl f.pozyczkowy@region.zgora.pl  Żagań – Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa 39 (I piętro), tel. 68 477 79 05  Gorzów Wlkp. – ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. 95 739 03 16, kom. 698 688 135, e-mail: k.szwajkowska@region.zgora.pl k.szwajkowska@region.zgora.pl  Nowa Sól – ul. Inżynierska 8 tel. 68 411 44 22 tel. 68 411 44 22 e-mail: j.ilnicka@opzl.pl e-mail: j.ilnicka@opzl.pl

24 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę Krzysztof Jurek Lubuski Fundusz Pożyczkowy


Pobierz ppt "LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY LUBUSKI FUNDUSZ PO Ż YCZKOWY 11 lipca 2014r. Gorzów Wlkp. 11 lipca 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google