Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY"— Zapis prezentacji:

1 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY
Gorzów Wlkp. 11 lipca 2014r.

2 wsparcie dla mikro małych
2005 rok pierwsze pożyczki 2014 rok Lubuski Fundusz Pożyczkowy kapitał 3,7 mln kapitał 30 mln wsparcie dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w naszym regionie

3 Źródła pozyskania kapitału do 2008 roku
Sektorowy Programy Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, Kwota dokapitalizowania – 5,0 mln zł, Trwałość projektu została zakończona w sierpniu 2010 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4 Źródła pozyskania kapitału w 2009 roku
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata , Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu, Kwota dokapitalizowania – 10 mln PLN, Realizacja projektu do roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego…

5 Źródła pozyskania kapitału w 2009 roku
Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na uruchomienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców z powiatu nowosolskiego, Kwota: 1,99 mln zł z PARP i 10 tys. zł z Powiatu Nowosolskiego. Projekt zakończono we wrześniu 2012 roku. Udzielane przez Fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia MŚP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MŚP. Instrument wsparcia jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. Pomoc została udzielona przez PARP w wysokości zł oraz przez Powiat Nowosolski za pośrednictwem Województwa Lubuskiego w kwocie zł.

6 Źródła pozyskania kapitału w 2013 roku
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata , Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu, Kwota dokapitalizowania – 4,5 mln PLN, Realizacja projektu do roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego…

7 Źródła pozyskania kapitału w 2013 roku
Projekt 6.2 PO KL Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej „Dodaj pieniądze do pomysłu” Wsparcie szkoleniowo-doradcze; przed i po udzieleniu pożyczki w okresie 12 m-cy. Udzielanie pożyczek w trybie ciągłym 2,2 miliony PLN. Realizacja projektu 30 grudnia 2015 roku. Projekt realizowany w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

8 Pożyczki w ramach Projektów
LRPO SPO-WKP POWIAT NOWOSOLSKI POKL 6.2 400 tys. zł 7 lat 400 tys. zł 7 lat 120 tys. zł 5 lat 50 tys. zł 5 lat łącznie wypłacono 455 pożyczek na kwotę 38 mln zł

9 Dla kogo? mikro województwo lubuskie małe
dla osób zamierzających rozpocząć działalność mikro województwo lubuskie małe średnie Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U nr 173 poz. 1807) (tylko ZUS)

10 zakupy konsumpcyjne oraz finansowanie projektów z dotacją
Cel pożyczki Wykluczenie: zakupy konsumpcyjne oraz finansowanie projektów z dotacją Inwestycyjny Obrotowy Zakup nieruchomości Remont, budowa lub przebudowa nieruchomości Zakup maszyn urządzeń wyposażenia Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem Zakup towarów materiałów surowców

11 Jak długo? Pożyczka inwestycyjna Pożyczka obrotowa
Maksymalnie 400 tys. PLN do 7 lat Maksymalnie 120 tys. PLN na 3 lata Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy Dla rozpoczynających działalność gospodarczą maksymalnie tys. PLN, spłata do 5 lat, karencja w spłacie kapitału do 12 mies.

12 Koszty pożyczki oprocentowanie Prowizja rozpatrzenie wniosku od 6,75%
firmy poniżej roku od 6,75% oprocentowanie firmy powyżej roku od 3,75 % dla rozpoczynających 2,00% Prowizja od 1,0 % do 2,0% kwoty przyznanej pożyczki dla osób rozpoczynających 0% rozpatrzenie wniosku 100 zł dla osób rozpoczynających 0 zł

13 Procedura udzielenia pożyczki
Faktury lub inne dokumenty księgowe wraz z dowodami zapłaty Rozliczenie pożyczki Wypłata pożyczki Wpłata prowizji Ustanowienie zabezpieczeń Wizytacja u Przedsiębiorcy Rozpatrzenie wniosku Decyzja Rady: Razem do 30 dni Podpisanie umowy i weksla Decyzja Rady Funduszu (Urząd Marszałkowski, ARR S.A.) Analiza ekonomiczno-finansowa Ocena merytoryczna Złożenie wniosku z kompletem dokumentów

14 Atuty naszej konkurencyjności to:
stałe oprocentowanie wspieranie nowopowstałych przedsiębiorców bez opłat za wcześniejszą spłatę szybkie rozpatrzenie wniosku pomoc przy sporządzeniu wniosku przyjazna atmosfera doradztwo: prawne, księgowe, marketingowe dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą

15 Dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
Mikropożyczki Dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, pracowników naukowych, studentów, absolwentów, bezrobotnych.

16 PROMOCJA LFP

17 Reklama w prasie Gazeta Lubuska Tydzień Lubuski TwójRynek.pl REGION
Tygodnik KRĄG Biznes Lubuski Głos Przedsiębiorcy MojeMiasto Zielona Góra Gazeta Regionalna (Nowa Sól, Żagań)

18 Reklama w radio i TV

19 Urząd Miasta Zielona Góra
Nasze ulotki można znaleźć: Urząd Miasta Zielona Góra Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Statystyczny Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Urząd Skarbowy Powiatowe Urzędy Pracy Wojewódzki Urząd Pracy Starostwo Powiatowe Zielona Góra Starostwo Powiatowe Żagań Starostwo Powiatowe Nowa Sól Zakład Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra Lubuski Sejmik Gospodarczy Urzędy Gmin w woj. lubuskim

20 Gorzów Wlkp Nowa Sól Żagań Obszarem objętym działaniem
Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego jest WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Wnioski o pożyczki przedsiębiorcy mogą składać: w Zielonej Górze, w LFP ul. Chopina 14, w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Punkcie Informacyjnym ARR S.A., w Żaganiu w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 39, w Nowej Soli - OPZL ul. Inżynierska 8 w siedzibie INTERIOR Sp. z o. o. Gorzów Wlkp Nowa Sól Żagań

21 ZESPÓŁ LFP Kierownik – Halina Pydzik
Z-ca Kierownika – Agnieszka Kozakiewicz Z-ca Kierownika - Mirosława Droń ANALIZY PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW, WSTĘPNA OCENA Agnieszka Kozakiewicz Marcin Wachulak Monika Urbaniak PUNKT INFORMACYJNY, PROJEKTY, PROMOCJA, MARKETING MONITORING I WINDYKACJA Kamila Szwajkowska Renata Szwajkowska Mirosława Droń Teresa Leśniak Maria Ropicka Mariola Dobosz Krzysztof Jurek

22

23 DANE KONTAKTOWE: Zielona Góra – ul. Chopina 14, tel. 68 329 78 27÷34,
Żagań – Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa 39 (I piętro), tel Gorzów Wlkp. – ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel , kom , Nowa Sól – ul. Inżynierska 8 tel

24 Lubuski Fundusz Pożyczkowy
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Krzysztof Jurek Lubuski Fundusz Pożyczkowy


Pobierz ppt "LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google