Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki ankiet przeprowadzonych w Gimnazjum nr 4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki ankiet przeprowadzonych w Gimnazjum nr 4"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki ankiet przeprowadzonych w Gimnazjum nr 4

2 Wyniki ogólne 1. Czy potrafisz podać nazwę chociaż jednego funduszu unijnego? a) tak, wymień… (20% uczniów) b) nie (80% uczniów) 2. Czy znasz chociaż jedną inwestycję lub działanie, które było, bądź jest współfinansowane ze środków unijnych? tak, jakie… (33,5% uczniów) nie (66,5% uczniów) 3. Jak oceniasz rozwój inwestycji w Pile i powiecie? a) pozytywnie (52,9% uczniów) b) negatywnie (47,1% uczniów) 4. Czy zauważyłeś poprawę stanu dróg w mieście i powiecie w ostatnich latach? b) Tak (54,1% uczniów) b) Nie ( 45,9% uczniów) 5. Czy według ciebie nasza szkoła korzysta z funduszy unijnych? Tak (65,9% uczniów) Nie (34,1% uczniów) 6. Jakie inwestycje Twoim zdaniem nasza gmina powinna realizować w najbliższym czasie przy wsparciu środków unijnych? a) os. udzielające odpowiedź – 42,9% b) os. nieudzielające odpowiedzi – 57,1%

3 Wyniki poszczególnych klas – 1a (16 ankiet)
a) 13% uczniów b) 87% uczniów 2. a) 38% uczniów (sos, orliki, szkoły) b) 62% uczniów 3. a) 62% uczniów b) 38% uczniów 4. a) 62% uczniów 5. a) 81%uczniów b) 19% uczniów 6. 2 os. udzieliły odpowiedzi (13%) (drogi, ulica, zakłady pracy) 14 os. nie udzieliło odpowiedzi (87%)

4 1b (22 ankiety) 1.a) 18% b) 82% 2. a) 14% (mosty, orliki) b) 86%
6. 9 osób udzieliło odpowiedzi (41%): drogi, baseny, skateparki, lodowiska, boiska, remonty szkół 10 osób nie udzieliło odpowiedzi

5 1c – 12 ankiet 1.a) 17% (Europejski Fundusz Społeczny) b) 83%
2.a) 25% (MOSiR, Stadion Narodowy, baseny) b) 75% 3.a) 33% b) 67% 4.a) 75% b) 25% 5.a) 67% b) 33% 6. 7 osób udzieliło odpowiedzi (58%): baseny, skateparki, place zabaw, miejsce pracy, drogi, orliki, placówki wychowawcze, remonty domów biednych rodzin, biblioteki, czytelnie, świetlice 5 osób nie udzieliło odpowiedzi (42%)

6 1d – 23 ankiety 1.a) 13% b) 87% 2.a) 13% (szkoły, hale sportowe)
6. 6 osób udzieliło odp. (26%) – skateparki, boiska, komputery, place zabaw, dodatkowe lekcje, chodniki, drogi, parki 17 osób nie udzieliło odpowiedzi (74%)

7 2a – 12 ankiet 1.a) 8% b) 92% 2.a) 33% (autostrady, place zabaw, orliki) b) 67% 3.a) 75% b) 25% 4.a) 73% b) 17% 5.a) 67% b) 33% 6. 6 osób udzieliło odpowiedzi (50%): miejsca dla młodzieży, schroniska, renowacja starych budynków, sadzenie kwiatów, orliki, wycieczki, odbudowa stadionu na ul. Żeromskiego 6 osób nie udzieliło odpowiedzi (50%)

8 2b – 20 ankiet 1.a) 5% b) 95% 2.a) 15% (orliki) b) 85% 3.a) 75% b) 25%
6. 10 osób udzieliło odpowiedzi (50%): skateparki, boiska, aquapark, drogi rowerowe, lotnisko, szpitale, komputery, rzutniki, wesołe miasteczko 10 osób nie udzieliło odp. (50%)

9 2c – 8 ankiet 1.a) 0% b) 100% 2.a) 25% (orlik, szkoły, pola uprawne)
6. 3 os. udzieliły odpowiedzi (38%): plac zabaw, skateparki, drogi, orliki 5 os. nie udzieliło odp. (62%)

10 2d – 15 ankiet 1.a) 0% b) 100% 2.a) 33% (place zabaw) b) 67% 3.a) 47%
6. 5 os. udzieliło odpowiedzi (33%): ławki, krzesła, drogi, place zabaw, wypożyczalnie rowerów, zabytki, remonty 10 os. nie udzieliło odpowiedzi (67%)

11 3b – 20 ankiet 1.a) 75% (Fundusz Rozwoju Regionalnego) b) 25%
2.a) 75% (drogi, orliki) 3.a) 75% 4.a) 50% b) 50% 5.a) 60% b) 40% 6. 16 osób udzieliło odpowiedzi (80%): miejsca pracy, PKP, MZK, drogi, place zabaw 4 osoby nie udzieliły odpowiedzi (20%)

12 3c – 15 ankiet 1.a) 20% b) 80% 2.a) 33% (szkoły) b) 67% 3.a) 80%
6. 6 osób udzieliło odpowiedź (40%): PKP, tereny opuszczone, remonty szkół, place zabaw, wypożyczalnie rowerów, boiska, baseny, parki linowe 9 osób nie udzieliło odpowiedzi (60%)

13 3d - 7 ankiet 1.a) 43% (Erasmus+) b) 57% 2.a) 29% (orliki, drogi)
6. 3 osoby udzieliły odpowiedzi (43%): skateparki, jezioro Płotki, remonty, orliki 4 osoby nie udzieliły odpowiedzi (57%)

14 Unia Europejska Co nam daje?

15 Polska w Unii Europejskiej
W dniu 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do grona rozwijających się państw Unii. Dziś, niemal po dziesięciu latach członkostwa, możemy ocenić korzyści, jakie osiągnął nasz kraj w wyniku przystąpienia do Unii Europejskiej.

16 Korzyści Po pierwsze, korzyści z członkostwa możemy zauważyć w szybkim rozwoju eksportu polskich surowców. Obserwuje się znaczny popyt na wytwarzane w Polsce towary oraz artykuły, a co za tym idzie, możemy mieć pewność, że nasza wytwórczość nie odstępuje od europejskich standardów, a także jest konkurencyjna na rynkach zagranicznych. Pociąga to za sobą rozwój aktywności gospodarczej.

17 Rolnictwo Kolejnym argumentem ukazującym korzyści wynikające z przystąpienia Polski do Wspólnoty jest z całą pewnością postępujący rozwój rolnictwa. W roku do rolniczego budżetu wpłynęło z Europy blisko 7,5 miliarda złotych. Wszystkie świadczenia oraz dotacje, jakie Unia przekazuje polskim rolnikom są ogromne i obejmują: dopłaty bezpośrednie, fundusze na rozwój poszczególnych obszarów wiejskich i fundusze strukturalne na modernizowanie rolnictwa. Dzięki temu rozwija się zarówno przemysł spożywczy, jak i produkcja maszyn rolniczych.

18 Szkolnictwo Należy pamiętać, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się również nowe możliwości dla osób uczących się. Dzięki członkostwu polscy uczniowie mogą bez problemu uczestniczyć w wymianach szkolnych oraz występować o dofinansowania w ramach realizacji swoich planów przyszłościowych. Studia na uczelniach państwowych są darmowe w wielu unijnych krajach, m.in. we Francji, Niemczech, Danii, Grecji.

19 Turystyka Przystąpienie do Wspólnoty pozwala nam lepiej reklamować nasz kraj poza jego granicami, z pewnością jest to kolejny pozytywny aspekt prezentowanego tematu. W wyniku takich działań, Polska stała się krajem rozpoznawalnym na świecie i chętniej odwiedzanym przede wszystkim, ze względu na walory turystyczne oraz kulinarne.

20

21

22 A co zmieniło się w Pile dzięki funduszom z UE?

23 Naprawa dróg w Pile W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu prezydent Piły Piotr Głowski i skarbnik miasta Ewelina Ślugajska podpisali umowę dotyczącą współfinansowania ze środków UE projektu kluczowego dla miasta Piła pod nazwą „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym”.

24 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
W dniu 2 maja 2012 roku Inwest-Park Spółka z o.o. w Pile podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę projektu pn. „Pilski Inkubator Przedsiębiorczości". Dofinansowanie uzyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działanie 1.4 „ Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji" Schemat I: „Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw". Całkowita wartość projektu: ,09 zł Kwota dotacji: ,08 zł

25 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
Autobusy MZK W dniu 8 maja 2009 roku Miejski Zakład Komunikacji Piła Sp. z o.o. złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zakupu 14 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Schemat II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego transportu publicznego.

26

27 Wodociągi Głównym celem projektu było zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na wodę dla miasta Piły. Cel ten wiąże się z utrzymaniem wzrostu społeczno – gospodarczego miasta. Zaspokojenie rosnących potrzeb miasta na dostawy wody wiąże się z zapewnieniem ciągłej podaży wody dla ludności oraz zabezpieczeniem odpowiedniej ilości wody dla potrzeb ogólnokomunalnych.

28

29 turystyczno–rekreacyjna na obszarze 4,6 km szlaku wodnego rzeki Gwdy
Turystyka w Pile Przedmiotem projektu jest budowa markowego produktu turystycznego regionu pn. Pilska Strefa Aktywności Turystycznej. W ramach przedsięwzięcia powstanie w Pile ogólnodostępna infrastruktura turystyczno–rekreacyjna na obszarze 4,6 km szlaku wodnego rzeki Gwdy

30

31 Unia w pilskich szkołach
Galeria fotografii

32 Zespół szkół nr. 2

33

34

35

36

37 Szkoła Podstawowa nr. 7

38

39 Szkoła Podstawowa nr. 5

40

41

42

43

44

45 Co jeszcze czeka na europejskie fundusze?

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Dziękujemy za uwagę! ;-)

60 AUTORKI: ZUZANNA STRUGAŁA Z KLASY ID PATRYCJA GRZECHOWIAK Z KLASY IIC


Pobierz ppt "Wyniki ankiet przeprowadzonych w Gimnazjum nr 4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google