Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA"— Zapis prezentacji:

1 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 10 DZIELNICACH M.ST. WARSZAWY Warszawa, r.

2 System odbioru odpadów komunalnych po 1 sierpnia 2014 r.
Od 1 sierpnia br. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wejdzie w życie w pozostałych 10 dzielnicach Warszawy (Białołęka, Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Targówek, Ursus, Włochy, Wola oraz Żoliborz). Swoim zasięgiem będzie obejmował teren całego m.st. Warszawy. Warszawa, r.

3 Kto będzie odbierał i zagospodarowywał odpady
w 10 dzielnicach Warszawy? Trzyletnie umowy na obsługę poszczególnych obszarów podpisano: dla obszaru I (Bielany i Żoliborz) – z MPO, dla obszaru II (Białołęka i Targówek) – z MPO, dla obszaru III (Mokotów) – z PPHU Lekaro, dla obszaru IV (Ochota, Ursus i Włochy) – z MPO, dla obszaru IX (Wola i Bemowo) – z MPO. Umowy będą obowiązywać do końca lipca 2017 r. Stawki opłaty śmieciowej pozostają bez zmian. Warszawa, r. 3

4 Działania firm do 1 sierpnia 2014 r.
Od podpisania umowy firmy zobowiązane są na terenie 10 dzielnic do: przeprowadzenia inwentaryzacji punktów odbioru odpadów; dostarczenia pojemników do punktów odbioru odpadów; oznakowania już istniejących pojemników; ogłoszenia na swoich stronach internetowych harmonogramu (najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi odbioru); wprowadzenia od 1 sierpnia br. na terenie 10 dzielnic nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Warszawa, r. 4

5 Wywóz we własnym zakresie.
Odbiór odpadów po 1 sierpnia 2014 r. Od 1 sierpnia 2014 r. odbiorem odpadów komunalnych w Warszawie będą się zajmowały wyłącznie firmy które podpisały umowy z m.st. Warszawa (MPO, LEKARO, SITA) Poza systemem: ODPADY Z REMONTÓW, W TYM GRUZ Wywóz we własnym zakresie. Warszawa, r. 5

6 Jak segregujemy odpady w nowym systemie?
System zakłada zbiórkę: łącznie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, oznaczonych jako odpady „segregowane suche”; selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych ze szkła, oznaczonych jako „szkło opakowaniowe”; niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, oznaczonych jako „odpady zmieszane”. Warszawa, r. 6

7 Minimalna częstotliwość odbioru
Regulamin utrzymania czystości i porządku określa minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych: Zabudowa jednorodzinna: odpady zmieszane (odpadki kuchenne etc.): co najmniej raz na dwa tygodnie, odpady segregowane – suche (papier, karton, plastik, kartony po sokach i mleku etc.): co najmniej raz na cztery tygodnie, szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie; Zabudowa wielorodzinna: odpady zmieszane: co najmniej dwa razy w tygodniu; odpady segregowane – suche: co najmniej raz na tydzień; szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie.. 7

8 Odpady zielone i wielkogabarytowe
w nowym systemie Zabudowa jednorodzinna: zbiórka akcyjna odpadów zielonych w okresie od maja do listopada odbywać się będzie od soboty do poniedziałku w każdym tygodniu. Zabudowa wielorodzinna: odbiór odpadów zielonych z terenów zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe odbywać się będzie po wcześniejszym bezpośrednim kontakcie z operatorami. Odpady wielkogabarytowe ze wszystkich typów nieruchomości są odbierane co najmniej raz na cztery tygodnie. Warszawa, r. 8

9 Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odbiór „ELEKTROŚMIECI” - współpraca m.st. Warszawy z ElektroEko Zbiórka ZSEE - w każdej dzielnicy Warszawy w soboty w godzinach 10:00 – 14:00 Więcej na I Warszawa, r. 9

10 Informacja o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
Z początkiem maja br. rozpoczęła się przygotowana przez CKS kampania informująca o podstawowych zasadach nowego systemu. Obejmuje ona: - ogłoszenia w prasie (Metro, Super Expres, Fakt); - spoty radiowe (Radio ESKA Warszawa, Radio Wawa, ESKA Rock Warszawa); - ekrany w środkach komunikacji miejskiej. Od czerwca br. m.in. we współpracy z Urzędami Dzielnic dystrybuowany jest plakat odnośnie do ogólnych zasad systemu. W sierpniu br. zostanie wydana broszura o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Warszawa, r. 10

11 Inwentaryzacja punktów
odbioru odpadów (POO) Przedmiotem inwentaryzacji jest: zlokalizowanie wszystkich POO tj. altanki, komory zsypowe, wydzielone pomieszczenia, wolno stojące pojemniki w Dzielnicach: Wola, Bemowo, Białołęka, Targówek, Żoliborz, Bielany, Ochota, Ursus, Włochy (dla MPO), oraz Mokotów (dla Lekaro). sporządzenie opisu inwentaryzacyjnego POO poprzez określenie: - typu posesji na której znajduje się POO, - ilości i stanu zużycia pojemników (kontenerów) w danym POO, - obecnego właściciela pojemników (kontenerów), - częstotliwości odbioru odpadów z POO, - zapotrzebowania na pojemniki po r., zgodnie z nowym systemem gospodarowania odpadami w m. st. Warszawie. Warszawa, r. 11

12 Inwentaryzacja punktów
odbioru odpadów (POO) Inwentaryzacja umożliwi operatorom stworzenie optymalnych tras dla samochodów odbierających odpady komunalne z POO. Powstałe w ten sposób harmonogramy odbioru odpadów, zostaną udostępnione wszystkim mieszkańcom na stronach internetowych UM (www.czysta.um.warszawa.pl) oraz operatora (www.mpo.com.pl). Nowy system gospodarowania odpadami zakłada zastosowanie pojemników do gromadzenia odpadów, które będą wyposażone w „chipy” RFID, pozwalające określić ich lokalizację oraz masę odbieranych odpadów: - zmieszanych, - segregowanych suchych, szkła opakowaniowego. Warszawa, r. 12

13 Inwentaryzacja punktów
odbioru odpadów (POO) Dla przykładu, proces inwentaryzacji POO w Dzielnicy Śródmieście, polegał najpierw na podziale obszaru na mniejsze sektory, które po kolei odwiedzali pracownicy Spółki MPO w terenie. Warszawa, r. 13

14 Inwentaryzacja punktów
odbioru odpadów (POO) Inwentaryzujący zapisują informacje do tabel, umożliwiających stworzenie bazy danych dla operatora. Warszawa, r. 14

15 Inwentaryzacja punktów
odbioru odpadów (POO) Inwentaryzację POO przeprowadzają wytypowani pracownicy operatorów, legitymujący się identyfikatorami. Listę osób prowadzących inwentaryzację dla MPO można zweryfikować pod numerem Infolinii: i Koniecznością jest stworzenie odpowiednich warunków przez właścicieli nieruchomości do prowadzenia inwentaryzacji poprzez udostępnienie POO oraz udzielanie informacji, związanych z odbiorem odpadów. Inwentaryzujący nie prowadzą kontroli i nie weryfikują deklaracji złożonych przez mieszkańców. Nie mogą pozyskiwać danych osobowych. Mogą prosić o dane kontaktowe w celu poinformowania o terminie podstawienia pojemników lub ewentualnej zmianie harmonogramu. Przedstawiciele firm nie pobierają żadnych opłat od właścicieli nieruchomości z tytułu przeprowadzonej inwentaryzacji. Warszawa, r. 15

16 Pojemniki na odpady Operatorzy przed rozpoczęciem obsługi, dostarczą oznakowane (w odpowiednich kolorach) pojemniki do wszystkich zinwentaryzowanych POO, zgodne z wymogami nowego systemu. Optymalnym byłoby, wcześniejsze dostarczenie pojemników do zasobów nie obsługiwanych dotychczas przez MPO i Lekaro. Na taką możliwość muszą wyrazić zgodę właściciele lub zarządcy nieruchomości, zwłaszcza w zasobach Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Operatorzy muszą zdobyć wiedzę o sposobach gromadzenia odpadów surowcowych i szkła opakowaniowego w zasobach wielolokalowych. Pozwoli to optymalnie zadysponować rozstawienie pojemników i stworzyć harmonogramy do ich opróżniania. Warszawa, r. 16

17 numery Infolinii: Urząd Miasta - 19 115 MPO - 800 413 323
Jolanta Krzywiec p.o. Dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy numery Infolinii: Urząd Miasta MPO


Pobierz ppt "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google