Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość Środki trwałe w budowie, inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne Robert Dyczkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość Środki trwałe w budowie, inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne Robert Dyczkowski."— Zapis prezentacji:

1 rachunkowość Środki trwałe w budowie, inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
Robert Dyczkowski

2 Środki trwałe w budowie
Przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy (wykonane przez jednostkę we własnym zakresie, jak i siłami obcymi), montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wartość początkową środków trwałych w budowie stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia, które zgodnie z przepisami art.28 ust.8 ustawy obejmują ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres: - budowy, - montażu, - przystosowania, - ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.

3 Ulepszenie środka trwałego
Jest to: Przebudowa Rozbudowa Rekonstrukcja Adaptacja Modernizacja O ile w związku z ww. zwiększa się wartość użytkowa środka trwałego (np. obiektu)

4 Ewidencja Konto „środki trwałe w budowie”
Wszelkie bezpośrednie koszty związane z budową (siłami obcymi bądź własnymi) lub montażem nowego środka trwałego Koszty związane z ulepszeniem już istniejącego środka Różne inne koszty pozostające w związku z budową / ulepszeniem Środków trwałych w budowie nie amortyzuje się Ustalenie nowego planu amortyzacji po ulepszeniu środka trwałego

5 Ewidencja Różne inne koszty pozostające w związku z budową / ulepszeniem: Badania geologiczne, dokumentacja projektowa, koszty decyzji i zezwoleń na budowę, przyłączenie mediów, przygotowanie terenu pod budowę (wycinka lasów), odszkodowania z tyt. wysiedlenia osób Obcy nadzór autroski i inwestorski Ubezpieczenie majątkowe Koszty sprzątania i założenia zieleni przed oddaniem do użytkowania środka trwałego Opłaty z tytułu użytkownia gruntu w okresie budowy Koszty odsetek, prowizji i różnic kursowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę za okres realizacji budowy, do momentu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, VAT, jeżeli nie podlega odliczeniu

6 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
MSR 40 – nieruchomości inwestycyjne … posiadane przez jednostkę w celu osiągania korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów w postaci dywidend lub innych pożytków. Odniesienie aktualizacji wartości na pozostałe przychody / koszty operacyjne! Koszty utrzymania -> pozostałe koszty operacyjne Co do zasady brak amortyzacji (zawsze kiedy wycena wg wartości godziwej)


Pobierz ppt "Rachunkowość Środki trwałe w budowie, inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne Robert Dyczkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google