Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE or. net

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE or. net"— Zapis prezentacji:

1 ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE or. warszawa@wam. net
ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE Podsumowanie działalności roku 2009

2 Usprawnienie i ulepszenie Oddziału Regionalnego WAM w Warszawie w służbie publicznej żołnierzom zawodowym Garnizonu Warszawa - nadrzędnym celem działalności Oddziału w roku 2009

3 CELE I ZADANIA ODDZIAŁU W ROKU 2009
OGNISKOWANIE DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH (INWESTYCYJNYCH) I OPERACYJNYCH (BIEŻĄCYCH) NA POTRZEBACH MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - W CELU ZMNIEJSZENIA KOLEJKI RODZIN ŻOŁNIERSKICH, OCZEKUJĄCYCH NA MIESZKANIE W GARNIZONIE WARSZAWA DĄŻENIE DO WYSOKIEGO POZIOMU EFEKTYWNOŚCI POSIADANYCH ZASOBÓW (LOKALOWYCH, TECHNICZNYCH, FINANSOWYCH, LUDZKICH) POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH NA RZECZ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH (MIESZKANIOWYCH, ADMINISTRACYJNYCH) REALIZACJA WNIOSKÓW I POSTULATÓW ŚRODOWISKA WOJSKOWEGO W ZAKRESIE ULEPSZENIA STANDARDÓW ZAMIESZKIWANIA W LOKALACH I INTERNATACH RACJONALIZACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI I FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU ORAZ USPRAWNIANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA/ADMINISTROWANIA BAZĄ KWATERUNKOWĄ AGENCJI (MIESZKANIOWĄ I INTERNATOWĄ), ZLECONEGO SPÓŁCE ZZN WAM

4 INWESTYCJE I MODERNIZACJE W ROKU 2009

5 EFEKTY INWESTYCYJNE I MODERNIZACYJNE
ROKU 2009 R a p o r t z wykonania podstawowych zadań objętych planem inwestycyjnym w zakresie budownictwa mieszkaniowego i ulepszenia (modernizacji) istniejącego zasobu lokalowego: trwa realizacja projektu inwestycyjnego w zakresie budowy 64 lokali mieszkalnych w Rembertowie, a zadowalające zaangażowanie prac wskazuje na osiągnięcie planowanego efektu w roku 2011 w czerwcu br. zakończono i oddano do używania zmodernizowany duży budynek administracyjny w Rembertowie, wyposażając go w specjalistyczne urządzenia techniczne, z przeznaczeniem na ogólnopolskie archiwum WAM zakończono prowadzony dwufazowy remont budynku administracyjnego przy ul. Chałubińskiego zaadaptowano część zbędnych Agencji terenów niezagospodarowanych (podwórkowych) na zorganizowanie bazy dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów mieszkańców ze względów proceduralnych i trudności formalnych oraz projektowanych nowych rozwiązań w zakresie zakwaterowania żołnierzy zawodowych, w połowie roku wstrzymano czasowo budowę nowych lokali mieszkalnych przy ul. Ćhełmżyńskiej i Topograficznej

6 E F E K T Y ROKU 2009 REMONTOWO-USŁUGOWE ZASOBU MIESZKANIOWEGO wyremontowanych lokali mieszkalnych - wymiana stolarki okiennej w 77 lokalach - inne remonty i naprawy konserwacyjne: dachów (np. Kozielska, Frontowa), instalacji elewacji wod.kan (Leżajska), wymiana pieców gazowych, udrażnianie przewodów kominowych, remont klatek schodowych, krat zabezpieczających i innych elementów części wspólnych w budynkach Agencji, naprawa dróg i chodników, itd.

7 DZIAŁALNOŚĆ INTERNATOWA W ROKU 2009 (1)
Ważny element zakwaterowania żołnierzy w Garnizonie Warszawie stanowi baza internatowa (obecnie ok miejsc i wciąż rośnie), obejmująca 7 internatów i ponad 230 kwater internatowych oraz prawie 380 miejsc wynajmowanych na rynku Żołnierze kwaterowani są bieżąco, a Oddział oraz administrator Spółka ZZN WAM dokładają wszelkich starań, aby jakość obsługi była na najwyższym poziomie - troszcząc się o dogodność lokalizacji do miejsca pełnienia służby, dobry standard wyposażenia i stałe utrzymywanie czystości, a także miłą obsługę Między innymi, w tym celu w połowie roku 2009 pozyskano nowych 181 miejsc internatowych w budynku przy ul. Grenadierów, opuszczając tym samym obiekt przy ul. Pirenejskiej, który został przekazany na cele społeczne - Domu Emeryta Wojskowego W roku bieżącym na poprawę jakości usług internatowych, dostosowując standard do potrzeb i oczekiwań żołnierzy - wygospodarowano znaczne środki finansowe na zakup nowego wyposażenia miejsc internatowych, głównie w meble i sprzęt agd.

8 INWESTYCYJNE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI INTERNATOWEJ
ROKU 2009 (2) Kontynuacja modernizacji internatu przy ul. Rakowieckiej, z planowanym terminem zakończenia prac w przyszłym roku – z efektem 91 dodatkowych miejsc noclegowych Poprawa standardu zamieszkiwania żołnierzy przy Ikara w związku z zakończoną modernizacją całego budynku Zintensyfikowanie prac adaptacyjnych części budynku przy ul. Racławickiej w celu pozyskania w pierwszym kwartale przyszłego roku ok. 30 dodatkowych miejsc internatowych Dobra współpraca ze Wspólnotą Mieszkaniową przy Al. Niepodległości 137/141 gwarantem realizacji modernizacji części budynku, z przeznaczeniem na dodatkowe pokoje internatowe dla ok. 40-tu żołnierzy (w połowie roku 2011) Podjęte zostały prace modernizacje budynku internatu wraz z wyposażeniem przy ul. Radiowej, w celu poprawy usług internatowych dla 191 żołnierzy W najbliższym planach inwestycyjnych Oddziału internat przy ul. Hynka zostanie także zmodernizowany i unowocześniony

9 PODSUMOWANIE ROKU 2009 (1) Specyfika uwarunkowań Garnizonu Warszawa ma wpływ na wydolność Oddziału w zaspokajaniu bieżących potrzeb żołnierzy w zakresie zakwaterowania. Dochowanie tempa stałego napływu żołnierzy, w stosunku do możliwości bazy mieszkaniowej - to zadanie priorytetowe Oddziału Zasób mieszkaniowy warszawskiego oddziału WAM przeznaczony na kwatery dla żołnierzy jest wciąż za mały w stosunku do potrzeb. Pomimo działań zwiększających ilość lokali mieszkalnych (w ramach inwestycyjnych możliwości finansowych Agencji) i poprawy efektywności wykorzystania posiadanego zasobu (w związku z ich pozyskiwaniem i remontem), a także odzyskanie (43) lokali w ramach wypłaty ekwiwalentów i (26) z tytułu odpraw mieszkaniowych - liczba żołnierzy oczekujących na lokal utrzymuje się w stosunku do roku poprzedniego, na tym samym poziomie Nowo pozyskiwany zasób (przejęty z inwestycji własnych Agencji - Ząbki, wynajmowany na rynku, otrzymywany od sąsiedniego Oddziału WAM „Mazowsze” oraz z inwestycji WTBS Kwatera (w Legionowie w końcówce roku lokali i planowany w 2010 – 200, w 2011 r. – w Wesołej ) – jest niewystarczający dla szybkiego zlikwidowania obecnej kolejki oczekujących Uzyskanie poprawy racjonalności gospodarowania zasobem mieszkaniowym poprzez: - znaczne przyspieszenie procesów remontowych - ograniczenie okresu procesów zasiedlania lokali do niezbędnego minimum - objęcie stałym monitoringiem lokali mieszkalnych, w celu niedopuszczenia do negatywnych zjawisk w zakresie nieprawidłowego wykorzystywania lokali (np. nielegalnego zamieszkiwania, braku dbałości oraz zakłócania spokoju domowego innym mieszkańcom)

10 PODSUMOWANIE ROKU 2009 (2) Zadowalająca efektywność ekonomiczna podejmowanych działań statutowych Oddziału w sferze zarządzania nieruchomościami, głównie w zakresie gospodarki lokalami użytkowymi (najmu, dzierżawy) i aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Pozwoliło to, na uzyskanie wskaźników efektywności Oddziału na dobrym poziomie Zgromadzone środki z powyższych tytułów zasilą fundusz inwestycyjny Agencji, przeznaczany na pozyskiwanie nowych lokali mieszkalnych Ekonomiczne zagospodarowanie terenów przylegających do budynków wspólnot mieszkaniowych oraz upłynnianie zbędnej infrastruktury technicznej, związanej z energią cieplną oraz gospodarką wodno-ściekową – wpłynęło na ograniczenie kosztów utrzymania zasobu lokalowego, a tym samym na wysokość opłat mieszkaniowych Dekoniunktura na rynku nieruchomości w odniesieniu do transakcji kupna – sprzedaży spowodowała, iż zaplanowane do zbycia w roku 2009 zbędne nieruchomości (dla realizacji celów statutowych Agencji), nadal pozostają w zasobach WAM i wymagają ponoszenia kosztów ich utrzymywania. Oddział będzie kontynuował działania w celu racjonalności gospodarowania tymi nieruchomościami Wdrożenie i rozpowszechnienie programu Agencji „Mieszkajmy bez długów”, umożliwiło wielu mieszkańcom rozwiązać problem zadłużenia lokali mieszkalnych. Użytkownicy programu skorzystali głównie z ratalnej możliwości spłaty zadłużenia i wywiązują się z podjętych deklaracji w stopniu zadowalającym

11 Obszar działań informacyjnych Oddziału w roku 2009
W celu większego włączenia środowiska wojskowego w procesy decyzyjne związane z potrzebami mieszkaniowymi żołnierzy Garnizonu Warszawa, Oddział zorganizował szereg spotkań środowiskowych, w tym przy udziale przedstawicieli Biura Prezesa WAM Wszystkie wizyty w jednostkach wojskowych miały charakter informacyjno-integracyjny, cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony żołnierzy, a poruszane problemy indywidualne, niejednokrotnie były na miejscu rozpatrywane i rozwiązywane Kadra Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, żołnierze: Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, 10-go Pułku Samochodowego oraz Pułku Ochrony - zainteresowani byli w szczególności: - kierunkami zmian nowelizowanej ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych - planowanym, nowym uprawnieniem żołnierzy, wypłacanym w formie świadczenia mieszkaniowego - świadczeniami pieniężnymi (np. ekwiwalentem, odprawą mieszkaniową) - problemem prywatyzacji lokali mieszkalnych - zasadami obliczania opłat mieszkaniowych i opłat internatowych - wykupem garaży na terenie Warszawy - zasadami programu windykacyjnego „Mieszkajmy bez długu” W roku 2010 cykl spotkań z żołnierzami Garnizonu Warszawa zostanie wznowiony już w pierwszym kwartale

12 Z okazji or.warszawa@wam.net.pl Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią Wigilijnej Nocy, - radosnych, spokojnych Świąt oraz pomyślności w nadchodzącym roku życzy Dyrektor Oddziału Regionalnego WAM Warszawa Maria Dykalska wraz z pracownikami Grudzień, 2009


Pobierz ppt "ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE or. net"

Podobne prezentacje


Reklamy Google