Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" prof. dr hab. Ewa Malinowska mgr Krystyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" prof. dr hab. Ewa Malinowska mgr Krystyna."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" prof. dr hab. Ewa Malinowska mgr Krystyna Dzwonkowska-Godula mgr Emilia Garncarek Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki

2 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

3 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

4 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Polityka stanowi ostatni obszar sfery publicznej zdominowany przez mężczyzn, po uzyskaniu przez kobiety dostępu do wykształcenia i pracy zawodowej. Kobiety mają niewielkie możliwości wpływania na kształt uchwalanych ustaw oraz decydowania o polityce państwa.

5 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" KADENCJASEJM (w %)SENAT (w %) 1989-1991137 1991-199398 1993-199713 1997-20011312 2001-20052023 2005-20072013 2007-208 (Za: Lisowska 2008)

6 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Proces socjalizacji przygotowujący kobiety i mężczyzn do odgrywania odmiennych ról. ↓ Wewnętrzne bariery blokujące kariery polityczne kobiet.

7 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Utrudnianie przez mężczyzn dostępu kobiet do władzy: – stawianie im wyższych wymagań; – umieszczanie małej liczby kobiet na listach kandydatów i spychanie ich na dalsze miejsca na listach; – ograniczanie ich udziału w przedwyborczych kampaniach.

8 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Przekonanie, że „mężczyźni bardziej nadają się do uprawiania polityki niż kobiety”. ↓ Niechęć wyborców do kobiet jako polityków.

9 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Trudność pogodzenia przez kobiety ról rodzinnych z rolą polityka. – Konieczna zgoda i wsparcie ze strony rodziny, by kobieta mogła zaangażować się w politykę. – „Rozliczanie” kobiet obecnych w świecie polityki z pełnienia przez nie ról prywatnych.

10 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Społeczne oczekiwanie większego zaangażowania kobiet w politykę. Działania na rzecz osiągnięcia równości płci w świecie polityki: – Zastosowanie prawnych rozwiązań i mechanizmów prowadzących do zrównoważonej reprezentacji płci w wybieralnych i pochodzących z nominacji strukturach władzy. – Przełamywanie stereotypów płciowych i tradycyjnego podziału ról.

11 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

12 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Tradycyjne postrzeganie ról rodzinnych kobiet i mężczyzn – Kobiety nadal postrzegane są jako osoby, które powinny realizować się w życiu jako żony, matki i strażniczki „ogniska domowego”. Funkcjonuje podział na sferę publiczną, będącą domeną męską, oraz sferę prywatną, przypisaną kobiecie.

13 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Dysproporcje między kobietami i mężczyznami w wykonywaniu codziennych obowiązków domowych – Głównie kobiety ponoszą odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi i prace domowe; – Czynności, takie jak: pranie, prasowanie, przygotowywanie posiłków i zmywanie naczyń, sprzątanie oraz codzienne zakupy, w większości domów zazwyczaj wykonują kobiety. Również takie zadania jak opieka nad dziećmi i odrabianie z nimi lekcji, a także opiekowanie się osobami kalekimi lub przewlekle chorymi, mimo iż nie dotyczą wszystkich gospodarstw domowych, w większym zakresie spadają na barki kobiet niż mężczyzn (CBOS 2008).

14 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" – Polskie kobiety poświęcają na prace domowe średnio 4,7 godziny na dobę, a ich partnerzy – 2,5 godziny (OECD 2011); – W Polsce pracujący poza domem mężczyźni zajmują się dziećmi 40 minut na dobę, a niepracujący – 56 minut. Pracujące kobiety robią to przez 67 minut, a niepracujące – przez 157 minut; – Gotowanie i sprzątanie po jedzeniu zajmuje rodzinom średnio ok. 104 minuty (z czego 83 minuty kobietom, natomiast 21 minut mężczyznom); – Podział obowiązków jest podobnie nierówny przy opiece nad osobami starszymi;

15 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" -Nieodpłatna praca stanowi około jednej trzeciej całej przynoszącej korzyści działalności ekonomicznej w krajach OECD (V. Miranda, „Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World”, OECD 2011).

16 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" -Większość prac domowych spada na barki kobiet, natomiast władzę mężczyzn w rodzinie symbolizuje pozostawanie wolnymi od prac domowych (Duch-Krzystoszek 2007). -Współcześnie podział prac domowych jest najczęstszym powodem nieporozumień i konfliktów małżeńskich, a dystrybucja tych prac jest kwintesencją nierówności między kobietami i mężczyznami.

17 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

18 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"


Pobierz ppt "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt „ K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" prof. dr hab. Ewa Malinowska mgr Krystyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google