Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia Blok 1: Rynek, popyt i podaż POPYT Dr Adrianna Łukaszewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia Blok 1: Rynek, popyt i podaż POPYT Dr Adrianna Łukaszewicz."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia Blok 1: Rynek, popyt i podaż POPYT Dr Adrianna Łukaszewicz

2 Czym jest rynek? Rynek to ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych miedzy sprzedawcami a nabywcami Rynek to ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych miedzy sprzedawcami a nabywcami Definicja węższa: rynek to jakiekolwiek miejsce- fizyczne i nie fizyczne- gdzie dokonuje się sprzedaży i zakupu towarów. Definicja węższa: rynek to jakiekolwiek miejsce- fizyczne i nie fizyczne- gdzie dokonuje się sprzedaży i zakupu towarów. Infrastruktura rynkowa- niezbędna do dokonywania transakcji wymiennych Infrastruktura rynkowa- niezbędna do dokonywania transakcji wymiennych

3 Rodzaje rynków: Według kryterium geograficznego wyróżnia się rynek: lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny, międzynarodowy i światowy Według kryterium geograficznego wyróżnia się rynek: lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny, międzynarodowy i światowy Według kryterium przedmiotowego: rynek dóbr i usług, pieniężno-kredytowy, papierów wartościowych (kapitałowy) oraz rynek pracy Według kryterium przedmiotowego: rynek dóbr i usług, pieniężno-kredytowy, papierów wartościowych (kapitałowy) oraz rynek pracy Według zakresu kontroli: rynek wolny i regulowany Według zakresu kontroli: rynek wolny i regulowany Według sytuacji rynkowej: rynek sprzedawcy i nabywcy Według sytuacji rynkowej: rynek sprzedawcy i nabywcy

4 Popyt i wielkość popytu Popyt wyraża ilość towaru, jaką jesteśmy gotowi nabyć przy różnych poziomach cen, przy określonym dochodzie w określonym miejscu i określonym czasie. Popyt wyraża ilość towaru, jaką jesteśmy gotowi nabyć przy różnych poziomach cen, przy określonym dochodzie w określonym miejscu i określonym czasie. Zmiana popytu oznacza przesunięcie się na wyższą lub niższą krzywą popytu Zmiana popytu oznacza przesunięcie się na wyższą lub niższą krzywą popytu Wielkość popytu wyraża ilość towaru, jaką jesteśmy gotowi zakupić po jednej, konkretnej cenie w określonym miejscu i określonym czasie. Wielkość popytu wyraża ilość towaru, jaką jesteśmy gotowi zakupić po jednej, konkretnej cenie w określonym miejscu i określonym czasie. Zmiana wielkości popytu dokonuje się poprzez ruch po krzywej popytu Zmiana wielkości popytu dokonuje się poprzez ruch po krzywej popytu

5 Popyt potencjalny a popyt efektywny- który ważniejszy? Popyt potencjalny – to, co chcemy nabyć po wszystkich cenach, w danym miejscu i czasie lecz na co nas nie stać Popyt potencjalny – to, co chcemy nabyć po wszystkich cenach, w danym miejscu i czasie lecz na co nas nie stać Popyt efektywny- to, co chcemy nabyć po wszystkich cenach, w danym miejscu i czasie i na co nas stać Popyt efektywny- to, co chcemy nabyć po wszystkich cenach, w danym miejscu i czasie i na co nas stać Dla kogo ważny popyt potencjalny, a dla kogo efektywny? Dla kogo ważny popyt potencjalny, a dla kogo efektywny?

6 Determinanty popytu Popyt na dobro X zależy od: Popyt na dobro X zależy od:  Ceny dobra X  Dochodów  Cen dóbr komplementarnych i substytucyjnych  Gustów i preferencji  Mody  Sytuacji demograficznej  Sytuacji politycznej  Akcji marketingowej firm i reklamy

7 Graficzna ilustracja popytu

8 Zmiana popytu

9 Ruch po krzywej popytu i przejście na inną krzywą Ruch po krzywej popytu ZAWSZE spowodowany jest zmianą ceny dobra X Ruch po krzywej popytu ZAWSZE spowodowany jest zmianą ceny dobra X Przejście na wyższą/niższą krzywą popytu spowodowany jest wszelkimi innymi czynnikami poza ceną dobra X Przejście na wyższą/niższą krzywą popytu spowodowany jest wszelkimi innymi czynnikami poza ceną dobra X

10 Rodzaje popytu: W zależności od motywacji nabywców wyróżniamy: W zależności od motywacji nabywców wyróżniamy:  Popyt funkcjonalny  Popyt niefunkcjonalny  Popyt spekulacyjny

11 Popyt niefunkcjonalny Efekt owczego pędu- kupujemy, bo kupują inni Efekt owczego pędu- kupujemy, bo kupują inni Efekt snobizmu- nie kupujemy, gdy kupują inni Efekt snobizmu- nie kupujemy, gdy kupują inni Efekt Veblena- kupujemy wraz ze wzrostem cen- dobra prestiżowe Efekt Veblena- kupujemy wraz ze wzrostem cen- dobra prestiżowe

12 Nietypowe krzywe popytu Popyt sztywny- linia pionowa Popyt sztywny- linia pionowa Popyt doskonale elastyczny- linia pozioma Popyt doskonale elastyczny- linia pozioma Popyt jako funkcja dodatnia Popyt jako funkcja dodatnia  Paradoks Veblena  Paradoks Giffena- efekt dochodowy silniejszy niż efekt substytucyjny  Paradoks spekulacyjny

13 Nietypowe krzywe popytu- ilustracja graficzna


Pobierz ppt "Ekonomia Blok 1: Rynek, popyt i podaż POPYT Dr Adrianna Łukaszewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google