Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI W roku szkolnym 2010/11 realizowany był w naszej szkole Projekt Powiatu Pabianickiego,, Program rozwojowy Powiatowego Zespołu Edukacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI W roku szkolnym 2010/11 realizowany był w naszej szkole Projekt Powiatu Pabianickiego,, Program rozwojowy Powiatowego Zespołu Edukacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI W roku szkolnym 2010/11 realizowany był w naszej szkole Projekt Powiatu Pabianickiego,, Program rozwojowy Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Łódzkim współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki

2 Głównym celem programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, do którego przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, wśród których jednym z nich jest: - upowszechnianie edukacji społeczeństwa przy wzroście jakości usług edukacyjnych i ich powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

3 ZAJĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: 1. KLASY PIERWSZE a) w I semestrze – 273 godziny ( 210 + 63 moduł tylko dla dziewcząt) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego b) w II semestrze – 247 godzin (172 + 75 moduł tylko dla dziewcząt) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego 2. KLASY DRUGIE a) w I semestrze – 312 godzin (240+72 moduł tylko dla dziewcząt) zajęć pozalekcyjnych z matematyki, biologii, fizyki, chemii, języka angielskiego b) w II semestrze – 283 godziny (198+85 moduł tylko dla dziewcząt) zajęć pozalekcyjnych matematyki, biologii, fizyki, chemii, języka angielskiego 3. KLASY TRZECIE a) w I semestrze – 273 godziny (210+63 moduł tylko dla dziewcząt) zajęć pozaszkolnych z języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii b) w II semestrze – 140 godzin (98+42 moduł tylko dla dziewcząt) zajęć pozaszkolnych

4 ZAKUPY W RAMACH PROJEKTU: MATERIAŁYKWOTA FINANSOWA (w zł) Pomoce dydaktyczne dla uczniów 13 208 Gadżety promocyjne dla uczniów (długopisy, teczki, smycze, kalendarze) 2 829 Projektory(2 szt.)+ kserokopiarka + tablica interaktywna 21 496 Materiały biurowe 14 457 Zestawy komputerowe do Sali informatycznej(14 komputerów i 14 monitorów) 46 959

5 RAPORT Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

6 FIZYKA mgr Janina Jakubowska

7 Chemia – mgr Maria Pisarska

8 Sprawdzian diagnostyczny w kl. I sprawdzał wiedzę i umiejętności jej zastosowania do rozwiązywania zagadnień problemowych, umiejętności zapisu wzorów równań reakcji oraz rozwiązywania zadań stechiometrycznych oraz odczytywania, analizy i zastosowania informacji zawartych w tablicach chemicznych. Analiza sprawdzianu na wejściu w kl. I B wykazała, że 1 osoba jest przygotowana do nauki w LO w stopniu zadowalającym, sześć osób ma pewne braki, które można szybko uzupełnić, natomiast 16 osób nie zna podstawowych wzorów chemicznych, nie potrafi zapisać prostych równań reakcji, nie umie zastosować wiedzy do rozwiązywania problemów, gdyż tej wiedzy nie posiada. W związku z tym podjęte zostały następujące działania naprawcze: -Poświęcenie 10 minut każdej lekcji na ćwiczenia zapisu podstawowych wzorów związków i równań reakcji -Tłumaczenie sposobu zapisu oraz sprawdzania równań -Dodatkowe konsultacje Pod koniec roku szkolnego przeprowadzony został drugi test diagnostyczny mający na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności, którą uczniowie nabyli po roku wspólnej pracy.

9 Sprawdzian diagnostyczny w klasie 2A i 2B na początku roku szkolnego sprawdzał wiedzę ucznia, umiejętność jej stosowania do rozwiązywania zagadnień problemowych, sprawdzał umiejętność zapisu wzorów równań reakcji oraz rozwiązywania zadań stechiometrycznych, umiejętność odczytywania, analizy i zastosowania informacji zawartych w tablicach chemicznych. Analiza wykazała, że uczniowie nie opanowali w stopniu zadowalającym materiału z klasy I (problemy z obliczeniami stechiometrycznymi, zapisem wzorów elektronowych oraz równań reakcji) Działania naprawcze: -Systematyczne utrwalanie wiedzy z promieniotwórczości, wiązań chemicznych, wzorów elektronowych -Prace domowe, w których uczniowie mogą ćwiczyć umiejętność zapisu wzorów elektronowych i równań reakcji -Zajęcia dodatkowe

10 MATEMATYKA mgr Dorota Kraska mgr Jolanta Schylling mgr Barbara Antosik

11 Matury próbne – klasa 3A

12 Matury próbne – klasa 3B

13 Testy diagnostyczne zarówno na wejściu jak i na wyjściu w klasach pierwszych i drugich sprawdzały umiejętności matematyczne opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. Przyrost umiejętności ilustruje tabela: STANDARDKLASA 1KLASA 2 WYKORZYSTANIE I TWORZENIE INFORMACJI ++ WYKORZYSTANIE I INTERPRETOWANIE REPREZENTACJI ++ MODELOWANIE MATEMATYCZNE -+ UŻYCIE I TWORZENIE STRATEGII ++ ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA -+

14 WNIOSKI : W wielu pracach raził język matematyczny, jakim posługiwali się uczniowie. Był on często nieporadny, nieprecyzyjny, a stosowanie niewłaściwych symboli matematycznych prowadziło do sprzeczności w rozwiązaniu zadania. Wielu uczniów nie udzielało odpowiedzi zgodnej z warunkami zadania, co wskazuje na to, że nieuważnie czytali treść zadania i bezkrytycznie podchodzili do uzyskiwanych wyników. Poważnym mankamentem była niedostateczna sprawność w przekształcaniu wyrażeń. Często uczniowie poprawnie analizowali warunki zadania, poprawnie zapisywali równania, ale błędy w przekształceniach algebraicznych i błędy rachunkowe uniemożliwiały im rozwiązanie zadania lub prowadziły do niepoprawnych odpowiedzi.

15 WNIOSKI : Analiza poszczególnych zadań pokazuje, że w pracy dydaktycznej z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego, warto zwrócić uwagę na kształcenie takich podstawowych umiejętności jak: ◦ poprawna analiza zadania ◦ czytelne zapisywanie toku myślenia ◦ logiczne wnioskowanie ◦ rozumienie pojęć (a nie opieranie się w rozwiązaniu na znanych algorytmach) ◦ tworzenie prostych modeli matematycznych do zadań praktycznych ◦ sprawne posługiwanie się Zestawem wybranych wzorów matematycznych.

16 W NIOSKI : Ważne jest, aby uczniowie uważnie czytali i analizowali treść zadań, a następnie udzielali zwięzłej i precyzyjnej odpowiedzi, zgodnej z przedstawionym poleceniem. Konieczne jest położenie nacisku w kształceniu matematycznym nie tylko na sprawne operowanie algorytmami, ale i na rozwijanie umiejętności modelowania matematycznego, doboru strategii rozwiązania zadania i umiejętność argumentowania i rozumowania. Ważne jest, aby nie tylko rzetelnie „przerobić” materiał nauczania, przećwiczyć określone zadania, ale i pokazać uczniom różne strategie uczenia się, studiowania matematyki. Należy wspierać w nich naturalną ciekawość i próby poszukiwania nietypowych rozwiązań, budować wiarę we własne możliwości i umiejętności.

17


Pobierz ppt "KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI W roku szkolnym 2010/11 realizowany był w naszej szkole Projekt Powiatu Pabianickiego,, Program rozwojowy Powiatowego Zespołu Edukacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google