Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezrobocie i sposoby przeciwdziałania mu w powiecie żyrardowskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezrobocie i sposoby przeciwdziałania mu w powiecie żyrardowskim."— Zapis prezentacji:

1 Bezrobocie i sposoby przeciwdziałania mu w powiecie żyrardowskim

2 Czym jest bezrobocie? Bezrobocie – to zjawisko społeczne, polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy nie znajduje faktycznego zatrudnienia. W powiatowym Urzędzie Pracy może być jako bezrobotna zarejestrowana osoba, która: -Ukończyła 18 lat -Kobieta, która nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat -Nie nabyła prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej -Nie jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej dwóch hektarów przeliczeniowej -Nie jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia

3 Bezrobotni poszukujący zatrudnienia

4

5 Charakterystyka bezrobocia w powiecie żyrardowskim W 2010r. odnotowano wzrost bezrobocia. Na koniec czerwca 2010 roku w rejestrze urzędu pracy zarejestrowanych było 3578 osób. W ubiegłbym roku zarejestrowało się 2958 osób bezrobotnych. Korzystnym zjawiskiem, które występuje na lokalnym rynku pracy, jest utrzymujący się na tym samym poziomie udział bezrobotnych wyłączonych z powodu podjęcia pracy z ogółu odpływu (48%). Sytuację na lokalnym rynku pracy odzwierciedla wskaźnik stopy bezrobocia. Dla powiatu żyrardowskiego stopa bezrobocia w końcu czerwca 2010r. wyniosła 12,7%. Jest ona o 0,5% wyższa w stosunku do stopy bezrobocia na koniec roku 2009. Stopa bezrobocia w powiecie żyrardowskim jest wyższa od stopy bezrobocia w skali województwa (9%), jak również w skali całego kraju (11,6%).

6 Stopa bezrobocia w poszczególnych województwach w Polsce

7 Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia w powiecie żyrardowskim w roku 2010 Liczba osób w wykształceniem: Wyższym – 257 Policealnym i średnim zawodowym – 697 Średnim ogólnym – 467 Zasadniczym zawodowym – 967 Gimnazjalnym i niższym - 1190

8 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie żyrardowskim stan na dzień ogółemkobietymężczyźniz prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku bezrobotni niepełnospr awni 31.12.20063353166216913313022160 31.12.20072944144614982892655142 31.12.20082516124112753552161135 31.12.20103578161419645583020174

9 Metody przeciwdziałania bezrobociu Problemem przeciwdziałania bezrobociu zajmuje się instytucja specjalnie do tego celu powołana – Powiatowy Urząd Pracy. Publiczne służby zatrudnienia nie mogą w sposób istotny wpłynąć na zmniejszenie luki między podażą pracy a zbyt niskim popytem na nią w wielu kategoriach. Mogą natomiast wpływać istotnie na poprawę struktury tych grup zawodowych, podniesienie poziomu umiejętności zawodowych, ich stałe uaktualnianie i poszerzanie, mogą ułatwić sam proces poszukiwania pracy. Jednymi ze środków mających na celu pomoc bezrobotnym są: -Szkolenia (559 305 zł) -Prace interwencyjne (104 094 zł) -Roboty publiczne (69 276 zł) -Staże (4 226 264 zł) -Przygotowanie zawodowe dorosłych (6 454 zł) -Środki na podjęcie działalności gospodarczej (1 884 937 zł) -Prace społecznie użyteczne (27 526 zł) -Stypendia za kontynuację nauki (20 886 zł)

10 W roku 2010 najliczniej składano oferty w następujących zawodach: sprzedawca pracownik administracyjny kierowca samochodów ciężarowych pakowacz sprzątaczka operator urządzeń magazynier księgowy

11 Wnioski W pierwszej połowie 2010r liczba ofert pracy zgłoszona do urzędu wyniosła 970. Największa liczba ofert pracy skierowana była do osób z wykształceniem średnim. Sytuacja lokalnego rynku pracy jest bardzo złożona i dynamiczna. Lokalny rynek pracy charakteryzuje się nierównowagą. Wzrost zapotrzebowania na pracowników w nowych zawodach i specjalnościach nie nadąża za rosnącym napływem bezrobotnych zawodów tracących rację bytu. Obecny rok jest kolejnym, gdyż swoje warunki mogą dyktować pracownicy. Często decydują o wyborze i zmianach pracodawcy. Niedostateczna rekrutacja pracowników posiadających oczekiwane przez pracowników kwalifikacje zawodowe jest przeszkodą w rozwoju coraz większej liczby firm. Problem z obsadzeniem podstawowych stanowisk pracy jest bardziej dokuczliwy niż brak specjalistów. Zjawisko to nie dotyczy tylko branży budowlanej. Obecnie, największym problemem pracodawców jest pozyskanie i utrzymanie pracowników. Wielu pracodawców nie posiada żadnej strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

12 Autor: Anna Perka Źródła: Materiał o bezrobociu z powiecie Żyrardowskim od Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie


Pobierz ppt "Bezrobocie i sposoby przeciwdziałania mu w powiecie żyrardowskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google