Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

i sposoby przeciwdziałania mu w powiecie żyrardowskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "i sposoby przeciwdziałania mu w powiecie żyrardowskim"— Zapis prezentacji:

1 i sposoby przeciwdziałania mu w powiecie żyrardowskim
Bezrobocie i sposoby przeciwdziałania mu w powiecie żyrardowskim

2 Czym jest bezrobocie? Bezrobocie – to zjawisko społeczne, polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy nie znajduje faktycznego zatrudnienia. W powiatowym Urzędzie Pracy może być jako bezrobotna zarejestrowana osoba, która: Ukończyła 18 lat Kobieta, która nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat Nie nabyła prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej Nie jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej dwóch hektarów przeliczeniowej Nie jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia

3 Bezrobotni poszukujący zatrudnienia

4

5 Charakterystyka bezrobocia w powiecie żyrardowskim
W 2010r. odnotowano wzrost bezrobocia. Na koniec czerwca 2010 roku w rejestrze urzędu pracy zarejestrowanych było 3578 osób. W ubiegłbym roku zarejestrowało się 2958 osób bezrobotnych. Korzystnym zjawiskiem, które występuje na lokalnym rynku pracy, jest utrzymujący się na tym samym poziomie udział bezrobotnych wyłączonych z powodu podjęcia pracy z ogółu odpływu (48%). Sytuację na lokalnym rynku pracy odzwierciedla wskaźnik stopy bezrobocia. Dla powiatu żyrardowskiego stopa bezrobocia w końcu czerwca 2010r. wyniosła 12,7%. Jest ona o 0,5% wyższa w stosunku do stopy bezrobocia na koniec roku Stopa bezrobocia w powiecie żyrardowskim jest wyższa od stopy bezrobocia w skali województwa (9%), jak również w skali całego kraju (11,6%).

6 Stopa bezrobocia w poszczególnych województwach w Polsce

7 Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia w powiecie żyrardowskim w roku 2010
Liczba osób w wykształceniem: Wyższym – 257 Policealnym i średnim zawodowym – 697 Średnim ogólnym – 467 Zasadniczym zawodowym – 967 Gimnazjalnym i niższym

8 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie żyrardowskim
stan na dzień ogółem kobiety mężczyźni z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku bezrobotni niepełnosprawni 3353 1662 1691 331 3022 160 2944 1446 1498 289 2655 142 2516 1241 1275 355 2161 135 3578 1614 1964 558 3020 174

9 Metody przeciwdziałania bezrobociu
Problemem przeciwdziałania bezrobociu zajmuje się instytucja specjalnie do tego celu powołana – Powiatowy Urząd Pracy. Publiczne służby zatrudnienia nie mogą w sposób istotny wpłynąć na zmniejszenie luki między podażą pracy a zbyt niskim popytem na nią w wielu kategoriach. Mogą natomiast wpływać istotnie na poprawę struktury tych grup zawodowych, podniesienie poziomu umiejętności zawodowych, ich stałe uaktualnianie i poszerzanie, mogą ułatwić sam proces poszukiwania pracy. Jednymi ze środków mających na celu pomoc bezrobotnym są: Szkolenia ( zł) Prace interwencyjne ( zł) Roboty publiczne ( zł) Staże ( zł) Przygotowanie zawodowe dorosłych (6 454 zł) Środki na podjęcie działalności gospodarczej ( zł) Prace społecznie użyteczne ( zł) Stypendia za kontynuację nauki ( zł)

10 W roku 2010 najliczniej składano oferty w następujących zawodach:
sprzedawca pracownik administracyjny kierowca samochodów ciężarowych pakowacz sprzątaczka operator urządzeń magazynier księgowy

11 Wnioski W pierwszej połowie 2010r liczba ofert pracy zgłoszona do urzędu wyniosła 970. Największa liczba ofert pracy skierowana była do osób z wykształceniem średnim.   Sytuacja lokalnego rynku pracy jest bardzo złożona i dynamiczna. Lokalny rynek pracy charakteryzuje się nierównowagą. Wzrost zapotrzebowania na pracowników w nowych zawodach i specjalnościach nie nadąża za rosnącym napływem bezrobotnych zawodów tracących rację bytu. Obecny rok jest kolejnym, gdyż swoje warunki mogą dyktować pracownicy. Często decydują o wyborze i zmianach pracodawcy. Niedostateczna rekrutacja pracowników posiadających oczekiwane przez pracowników kwalifikacje zawodowe jest przeszkodą w rozwoju coraz większej liczby firm. Problem z obsadzeniem podstawowych stanowisk pracy jest bardziej dokuczliwy niż brak specjalistów. Zjawisko to nie dotyczy tylko branży budowlanej. Obecnie, największym problemem pracodawców jest pozyskanie i utrzymanie pracowników. Wielu pracodawców nie posiada żadnej strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

12 Autor: Anna Perka Źródła: Materiał o bezrobociu z powiecie Żyrardowskim od Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie


Pobierz ppt "i sposoby przeciwdziałania mu w powiecie żyrardowskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google