Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Programu Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2007/2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Programu Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2007/2008"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Programu Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2007/2008
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mrągowie Realizacja Programu Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2007/2008 Alicja Konwiak asystent promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej MRĄGOWO rok

2 Trzymaj Formę! Zadania zrealizowane przez pracownika pzioz  przedstawienie oferty programowej II edycji dyrektorom szkół gimnazjalnych, opracowanie bazy szkół, które wyraziły pisemną zgodę na przystąpienie do programu do programu przystąpiło: - 6 szkół gimnazjalnych, - 1 szkoła podstawowa

3 Trzymaj Formę! c.d. r- przeprowadzenie szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu- 8 osób Przekazanie: * założeń II edycji programu, * żywienie młodzieży- zbilansowana dieta, * wybrane elementy edukacji konsumenckiej, *GDA- Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą, * aktywność fizyczna

4 Trzymaj Formę! c.d. umieszczenie informacji na stronie internetowej Stacji dystrybucja materiałów edukacyjnych do szkół realizujących program przedstawienie Dyrektorom szkół form klauzul do umów z ajentami szkolnych sklepików, kontakt internetowy telefoniczny ze szkolnymi koordynatorami programu

5 Trzymaj Formę! c.d. przeprowadzenie 2 wizytacji oceniających realizację programu w szkołach, zebranie informacji z realizacji programu ze szkół za rok szkolny 07/08, napisanie sprawozdania zbiorczego z realizacji programu.

6 Trzymaj Formę! Podsumowanie realizacji programu w szkołach na terenie powiatu mrągowskiego: liczba klas, które uczestniczyły w programie: - 55 klas/70 tj.79% liczba uczniów w klasach uczestniczących w programie: - 967 uczniów/ 1698 tj.57%

7 Trzymaj Formę! c.d. metodą projektu program zrealizowały: - 4 szkoły - 3 szkoły zrealizowały program wg harmonogramu

8 Formy działań edukacyjnych:
Trzymaj Formę! Formy działań edukacyjnych: 16 prelekcji dla uczniów, rodziców- łącznie 471 osób, 21 wykładów dla uczniów- łącznie 585 osób, 50 pogadanek dla uczniów- łącznie 872 osoby, 62 ćwiczenia dla uczniów i nauczycieli- łącznie 983 osoby, 9 imprez prozdrowotnych dla uczniów, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości, społeczności miejskiej- łącznie 1955 osób, i wiele innych form

9 Działania i zadania wykonywane przez uczniów w ramach programu:
Trzymaj Formę! Działania i zadania wykonywane przez uczniów w ramach programu: przygotowywanie surówek, sałatek, kanapek, opracowywanie jadłospisów dostosowanych do wieku, płci, i zapotrzebowania energetycznego, przygotowanie piramid zdrowia dowolną techniką, układy ćwiczeń aerobowych, tanecznych, siłowych, przygotowywanie ulotek, plakatów, prezentacji multimedialnych, tablic ogłoszeniowo- informacyjnych, obliczanie wskaźnika BMI, organizowanie wycieczek, zawodów sportowych.

10 Trudności w realizacji programu:
Trzymaj Formę! Trudności w realizacji programu: problem z organizacją spotkań pozalekcyjnych, zbyt mało materiałów edukacyjnych, brak środków finansowych na realizację programu

11 Trzymaj Formę! Podsumowanie: program został oceniony pozytywnie, program przyczynił się do podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, realizatorzy programu wyrażają chęć i potrzebę kontynuacji działań

12 Trzymaj Formę! Realizacja programu Trzymaj Formę! w Gimnazjum w Pieckach pod hasłem: Ruch i dietę wprowadź w życie, będziesz czuł się znakomicie.

13 Trzymaj Formę! Praca nad realizacją programu rozpoczęła się w styczniu 2008 roku. Ustalono harmonogram działań oraz wybrano uczniów i nauczycieli uczestniczących w programie. Założenia programu Trzymaj formę zostały zaprezentowane podczas spotkań wychowawców z rodzicami. W działaniach stosowano metodę projektu.

14 Trzymaj Formę! Do pracy starano się zachęcić jak największą liczbę osób: zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców Od miejscowych firm otrzymano środki finansowe na nagrody. Prace przebiegały od lutego do maja b.r. Efekty prac były prezentowane na bieżąco podczas różnych imprez szkolnych, całość realizowanych projektów zaprezentowana została podczas Dni Otwartych Szkoły.

15 Powołano zespoły zadaniowe w trzech działach tematycznych:
Trzymaj Formę! Powołano zespoły zadaniowe w trzech działach tematycznych: I- Zespół Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta hasło : Zamiast chipsów- zdrowa dieta, będziesz czuł się jak atleta.

16 Trzymaj Formę! Działania: Przed przystąpieniem do realizacji działań uczniowie przygotowali ankietę na temat wiedzy o zdrowym stylu życia i diecie w środowisku uczniowskim i na podstawie tej ankiety zaplanowali swoje działania.

17 Uczniowie zrealizowali następujące zadania:
Trzymaj Formę! Uczniowie zrealizowali następujące zadania: konkurs- wykonanie ulotki informacyjnej „Zasady prawidłowego żywienia”, konkurs- wykonanie Piramidy żywieniowej, akcja „Mówię NIE napojom energetyzującym”, przekazanie informacji o BMI i wspólne w klasach jego obliczanie stworzenie odpowiedniego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia, menu dla osób z otyłością i nadwagą oraz dla osób z niedoborem masy ciała referaty na temat zaburzeń w odżywianiu- bulimia, anoreksja przygotowanie przepisów na zdrowe posiłki w języku polskim i niemieckim

18 Trzymaj Formę! W ankiecie dotyczącej zdrowego trybu życia wzięło udział 68 uczniów Gimnazjum w Pieckach. Wśród nich były zarówno dziewczynki, jak i chłopcy Młodzież pochodziła z I, II oraz III klas gimnazjum.  Niektórzy uczniowie uchylali się czasem od odpowiedzi na jakieś pytanie.  1. Ile razy w ciągu dnia jesz warzywa i owoce? Raz- 5, Dwa razy- 22, Trzy razy- 22, Cztery razy-6, Pięć razy- 3, Więcej – Czy uprawiasz regularnie jakiś sport? TAK – 42, NIE – Ile razy ćwiczysz w ciągu tygodnia? Zero – 9, Raz- 13, Dwa razy – 9, Trzy razy – 10, Cztery razy – 6, Więcej – Czy wiesz, ile kalorii dziennie powinieneś dostarczać organizmowi? TAK – 40, NIE – Czy interesujesz się tajnikami zdrowego żywienia? TAK – 32, NIE Czy kiedykolwiek szukałeś (sam dla siebie) informacji dotyczących zdrowego trybu życia? TAK – 38, NIE- 29 7 Czy uważasz, że posiadasz bogatą wiedzę dotyczącą zdrowego trybu życia? TAK – 37 NIE – 29 8. Czy zażywasz używki? TAK – 21, NIE – 45. 9. Jak sądzisz- czy łatwo jest prowadzić zdrowy tryb życia? TAK – 32, NIE – 33. 10. Czy potrafiłbyś podać jakąś ciekawostkę dotyczącą zdrowego trybu życia? TAK – 33, NIE- 37.  11. Czy uważasz, że prowadzenie zdrowego trybu życia jest ważne? TAK – 58, NIE – 5.  12. Czy sądzisz, że prowadzisz zdrowy tryb życia? TAK – 46, NIE- 45.

19 Prace wykonane podczas akcji „Mówię Nie napojom energetyzującym”
Trzymaj Formę! Prace wykonane podczas akcji „Mówię Nie napojom energetyzującym”

20 Ulotki konkursowe „ Zasady prawidłowego żywienia”
Trzymaj Formę! Ulotki konkursowe „ Zasady prawidłowego żywienia”

21 Zwycięska ulotka konkursu „ Zasady prawidłowego żywienia”
Trzymaj Formę! Zwycięska ulotka konkursu „ Zasady prawidłowego żywienia”

22 Przepisy na zdrowe posiłki napisane w języku niemieckim.
Trzymaj Formę! Przepisy na zdrowe posiłki napisane w języku niemieckim.

23 Trzymaj Formę! Referat na temat anoreksji i bulimii wygłoszony przez uczennice klasy III B.

24 Prace konkursowe „Piramida żywieniowa”.
Trzymaj Formę! Prace konkursowe „Piramida żywieniowa”.

25 Prace konkursowe „ Piramida żywieniowa”.
Trzymaj Formę! Prace konkursowe „ Piramida żywieniowa”.

26 Dzień otwarty w Gimnazjum- podsumowanie akcji
Trzymaj Formę! Dzień otwarty w Gimnazjum- podsumowanie akcji

27 Trzymaj Formę! II- Zespół Wybrane elementy edukacji konsumenckiej hasło: Choć zakupy świetna sprawa, każdy musi znać swe prawa.

28 Trzymaj Formę! Działania: Uczniowie zaplanowali stworzenie prezentacji multimedialnych na temat edukacji konsumenckiej. Gotowe prezentacje posłużyły do powstania większej akcji pt. Konsumujesz więc masz swoje prawa, w ramach której Prawa konsumenta zostały przedstawione młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

29 Trzymaj Formę! Uczniowie przygotowali dwie prezentacje multimedialne na temat edukacji konsumenckiej w której poruszyli takie tematy jak: Prezentacja pierwsza: Kto to jest konsument? Kto to jest świadomy konsument? Podstawowe prawa konsumenta Świadomy konsument podejmując decyzje powinien… Co zrobić kiedy pojawi się problem Co to jest etykieta? Jak czytać etykiety produktów żywnościowych? Przykładowa etykieta produktu spożywczego- deser dla niemowląt Reklamy skierowane do dzieci i młodzieży Informacje podawane przez sprzedającego Reklamacje żywności Jakie prawa ma młody konsument? Zgodność towaru z umową Co to jest gwarancja? Prezentacja druga: Zdrowe żywienie Konsument Etykiety Dodatki do żywności Żywność modyfikowana genetycznie Prawa konsumenta Sprzedawca Podpowiedzi

30 Prezentacja efektów pracy odbywała się na lekcjach
Trzymaj Formę! Prezentacja efektów pracy odbywała się na lekcjach do dyspozycji wychowawcy, informatyki oraz biologii, jak również na spotkaniach z rodzicami w wybranych klasach.

31 W zdrowym ciele- zdrowy duch, chcesz być zdrowy, to się rusz.
Trzymaj Formę! III- Zespół Aktywność fizyczna hasło: W zdrowym ciele- zdrowy duch, chcesz być zdrowy, to się rusz.

32 Trzymaj Formę! Działania:
W trakcie pierwszego spotkania uczniowie podczas burzy mózgów przedstawili sporo pomysłów z których do realizacji projektu wybrano następujące: wprowadzenie ćwiczeń międzylekcyjnych ( rozluźniających i koncentracyjnych) akcja” Roztańczona szkoła”- wspólna nauka wybranych tańców ( uczniowie i nauczyciele) przygotowanie i prezentacja przez uczniów samodzielnie opracowanego układu ćwiczeń ( aerobik, joga i inne) akcja „ Aktywna przerwa”- pobudzanie uczniów do prawidłowej i pozytywnej aktywności ruchowej na przerwach propagowanie aktywnych form spędzania czasu- jazda na deskorolce i rolkach- prezentacja wykonana przez doświadczonych zawodników uczestnictwo w akcji organizowanej przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji- udział w sportowych zajęciach integracyjnych wraz z młodzieżą niepełnosprawną

33 Ćwiczenia międzylekcyjne.
Trzymaj Formę! Ćwiczenia międzylekcyjne.

34 Trzymaj Formę! Akcja „Roztańczona szkoła”

35 Akcja „Aktywna przerwa”.
Trzymaj Formę! Akcja „Aktywna przerwa”.

36 Pokaz umiejętności rolkarzy i deskorolkarzy
Trzymaj Formę! Pokaz umiejętności rolkarzy i deskorolkarzy

37 Hokej na rolkach- nauczyciele kontra uczniowie.
Trzymaj Formę! Hokej na rolkach- nauczyciele kontra uczniowie.

38 Zajęcia sportowe zorganizowanie przez
Trzymaj Formę! Zajęcia sportowe zorganizowanie przez Fundusz Aktywnej Rehabilitacji.

39 Podsumowanie akcji podczas Szkolnych Igrzysk Sportowych
Trzymaj Formę! Podsumowanie akcji podczas Szkolnych Igrzysk Sportowych

40 Trzymaj Formę! Trzymaj formę!

41 W bezpośrednią pracę, w różnych fazach projektów było zaangażowanych:
Trzymaj Formę!   W bezpośrednią pracę, w różnych fazach projektów było zaangażowanych: 175/381 uczniów, 10 nauczycieli, pielęgniarz szkolny 1 nauczyciel z innej szkoły rodzice uczniów, a wśród nich dietetyk.   

42 Dziękuję za uwagę Trzymaj Formę!


Pobierz ppt "Realizacja Programu Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2007/2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google