Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Gmina Sompolno - gmina miejsko - wiejska, położona w północno - wschodniej części powiatu konińskiego, podzielona na 22 sołectwa. Sąsiaduje z następującymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Gmina Sompolno - gmina miejsko - wiejska, położona w północno - wschodniej części powiatu konińskiego, podzielona na 22 sołectwa. Sąsiaduje z następującymi."— Zapis prezentacji:

1

2

3  Gmina Sompolno - gmina miejsko - wiejska, położona w północno - wschodniej części powiatu konińskiego, podzielona na 22 sołectwa. Sąsiaduje z następującymi gminami: Osiek Mały, Kramsk, Ślesin, Wierzbinek i Babiak.  Na terenie gminy znajdują się cztery jeziora: Lubstowskie o pow.87,2 ha, Mąkolno o pow. 82,4 ha, Mostki o pow. 28 h, Szczekawa o pow. 17 ha. Należy dodać, iż ma powstać piąte jezioro w miejscu wyrobiska kopalnianego.  Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. W mieście przecinają się drogi: Ślesin - Izbica Kujawska i Kramsk - Piotrków Kujawski. Wokół miasta wybudowana jest obwodnica. Sompolno oddalone jest od Konina 35 km, natomiast od Koła 28km.  Obok rolnictwa i górnictwa węgla brunatnego na terenie gminy działa 239 podmiotów gospodarczych, głównie firm rodzinnych. Reprezentują one różne branże, głównie: handel, mechaniką pojazdową, transport, a także produkcją.  Na całkowitą powierzchnię gminy Sompolno, która wynosi 13 724 ha, grunty rolne stanowią 8 184 ha, łąki 857 ha, pastwiska 388 ha. Znaczną powierzchnię zajmują sady owocowe, głównie jabłoniowe, z których gmina słynie i przyjęła potoczną nazwę,,ZAGŁĘBIE SADOWNICZE”

4

5  Sompolno to miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, siedziba gminy miejsko- wiejskiej Sompolno.  Według danych z 30 czerwca 2009, miasto liczy 3625 mieszkańców.  Województwo – wielkopolskie  Powiat – koniński  Gmina Sompolno  Rodzaj: miejsko – wiejska  Burmistrz – Tadeusz Tymoteusz Słodkiewicz  Powierzchnia - 6,21km²  Ludność (2009) liczba - 3625 gęstość - 584 os./km²  Kod pocztowy - 62-610

6

7  Szkolnictwo:  Szkoła Podstawowa Ośno 1992-1993  Przedszkole Sompolno 1992  Szkoła Podstawowa Sompolno 1993  Szkoła Podstawowa Lubstów 1994-19996  Sala gimnastyczna Mąkolno 1996-1997  Szkoła Podstawowa Mąkolno  Gimnazjum Mąkolno 1999-2000  Gimnazjum Lubstów 1999-2000  Sala gimnastyczna Lubstów 2000-2001  Sala gimnastyczna Sompolno 2003-2004

8 Gimnazjum, S.P. Lubstów Gimnazjum, S.P. M ą kolno

9 Zespó ł Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Sompolnie

10  Oświata, kultura, życie społeczne  Biblioteka Publiczna w Sompolnie  Remont ratusza w Sompolnie  Budowa przystanku PKS  Budowa komisariatu POLICJI  Place zabaw w Sompolnie  Domy Ludowe:  Nowa Wieś  Stefanowo  Zakrzewek  Mostki  Wierzbie  Ryn  Stadiony:  Sompolno  Lubstów  Lubstówek  Mostki  Wierzbie  Mąkolno – ORLIK

11  Koła Gospodyń Wiejskich Sycewo Mostki Stefanowo Ośno  Ochotnicza Straż Pożarna: Sompolno Mąkolno Lubstów Racięcice Mostki Stefanowo Wierzbie

12 Biblioteka Publiczna Przystanek PKS Komisariat POLICJI Budowa ratusza w Sompolnie

13

14 Domy Ludowe na terenie gm. Sompolno

15 Stadiony na terenie gm. Sompolno Stadion ORLIK w M ą kolnie

16 O.S.P. Sompolno O.S.P. M ą kolno

17  PZW – Polski Związek Wędkarzy  PZHGP – Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych  GKS Sompolno  GTS Mąkolno  Motocross Sompolno  WGM Sompolno  UKS Sompolno, Mąkolno, Lubstów  Klub Caisa

18  Sieć wodociągowa  Drogi utwardzone : asfaltowe  Kanalizacja  Oczyszczalnia ścieków  Oświetlenia uliczne  Chodniki  Plac targowy  Remonty budynków komunalnych  Rewitalizacja Parku w Sompolnie, Mąkolnie  Zakup działek pod budowę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie  Zakup gmachu po byłym internacie i utworzenie siedziby MOPS - u

19  Zebrania z mieszkańcami raz w roku  Biuletyn „Wieści”  Wkładka do gazety lokalnej „Przeglądu Konińskiego”  „Wiadomości Sompolna „- miesięcznik  www.sompolno.pl + BIPwww.sompolno.pl  Zebrania radnych z mieszkańcami miasta  Okólniki wydawane przez sołectwa  „Wiadomości Sompolna” - obecnie wydawane w miarę potrzeb

20  1989-2002  Burmistrz wybierany był spośród radnych gminy, stanowisko burmistrza objął wówczas w naszej gminie p. Stanisław Dunaj - sprawował ten urząd przez dwie kadencje, następnie funkcję tę przejął p. Andrzej Kossowski  Rada gminy składała się z 25 radnych ( 7 z terenu miasta)  Pięcioosobowy zarząd gminy  Absolutorium powierzone zarządowi  2002-  Burmistrz wybierany w sposób bezpośredni, społeczeństwo na sprawowanie tego urzędu ponownie wybrało p. Stanisława Dunaja,a obecnie w gminie Sompolno burmistrzem jest p. Tadeusz Tymoteusz Słodkiewicz  Rada Gminy składa się z 15 radnych ( 5 z terenu miasta)  Funkcje zarządu przejmuje burmistrz  Udzielenie absolutorium burmistrzowi

21  Realizacja uchwał Rady Miasta ( w tym uchwał budżetu)  Inicjatywa ustawodawcza  Proponowanie zmian budżetu  Odpowiada za bezpieczeństwo, porządek, opiekę zdrowotną, socjalną, sportową, oświatę oraz inne sfery życia publicznego

22 Prezentacja oparta na rozmowie z  Przewodniczącym Rady Miasta Sompolno – p. Romanem Bednarkiem  Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i ds. Rodziny – p. Piotrem Pietrzakiem.

23 Dzi ę kuj ę za uwag ę Prac ę wykona ł a Joanna Bierut, ur. 1993r., klasa I B Zespó ł Szkó ł Katolickich im. ks. Jana D ł ugosza we W ł oc ł awku Opiekun mgr Anna Baranowska


Pobierz ppt " Gmina Sompolno - gmina miejsko - wiejska, położona w północno - wschodniej części powiatu konińskiego, podzielona na 22 sołectwa. Sąsiaduje z następującymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google