Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R OZWINIĘCIA OKTALNE UŁAMKÓW P RZYPOMNIJMY SOBIE … W „ NASZYM ” SYSTEMIE ( DZIESIĄTKOWYM ), ROZWINIĘCIA DZIESIĘTNE UŁAMKÓW MOGĄ BYĆ : skończone np. =

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R OZWINIĘCIA OKTALNE UŁAMKÓW P RZYPOMNIJMY SOBIE … W „ NASZYM ” SYSTEMIE ( DZIESIĄTKOWYM ), ROZWINIĘCIA DZIESIĘTNE UŁAMKÓW MOGĄ BYĆ : skończone np. ="— Zapis prezentacji:

1

2 R OZWINIĘCIA OKTALNE UŁAMKÓW

3 P RZYPOMNIJMY SOBIE … W „ NASZYM ” SYSTEMIE ( DZIESIĄTKOWYM ), ROZWINIĘCIA DZIESIĘTNE UŁAMKÓW MOGĄ BYĆ : skończone np. = 0,5 =0,25 =0,125 osiągamy to np. poprzez rozszerzenie ułamka zwykłego do ułamka który w mianowniku ma kolejne potęgi liczby 10 ; nieskończone i okresowe - czyli takie, które nie dają się zamienić na ułamek dziesiętny, np. = 0,(3) = 0,(1) =0,(428571)

4 … A W SYSTEMIE ÓSEMKOWYM WYGLĄDA TO TAK : Ułamek zwykły będzie miał rozwinięcie oktalne skończone, jeśli da się go zapisać jako ułamek o mianowniku będącym potęgą ósemki - 10 (8) Czyli posiada: a) mianowniki które da się rozszerzyć do 10 (8) b) mianowniki które da się rozszerzyć do 100 (8) c) mianowniki które da się rozszerzyć do 1000 (8) itd.

5 A ) UŁAMKI O MIANOWNIKU 10 (8) Zauważmy, że 10 (8) ma tylko dwa dzielniki właściwe 2, 4 Poprzez rozszerzanie, możemy więc do tej postaci doprowadzić tylko ułamki o mianownikach 2 lub 4. 4 = = 0,4 4 2 = = 0,6 2 123456710 11234567 2246 12141620 336111417222530 4410142024303440 5512172431364350 6614223036445260 7716253443526170 10 203040506070100

6 B ) UŁAMKI O MIANOWNIKU 100 (8) Postępujemy analogicznie jak w poprzednim przykładzie 100 2 40 2 20 2 100= 10 2 4 2 2 2 D 100 ={1, 100, 2, 40, 4, 20, 10} 1 dokonujemy rozkładu liczby 1 00 (8) na czynniki pierwsze Jeśli mianownikiem ułamka jest któryś z powyższych dzielników, to da się go rozszerzyć do 100 (8) 123456710 11234567 2246 12141620 336111417222530 4410142024303440 5512172431364350 6614223036445260 7716253443526170 10 203040506070100

7 P RZYKŁADY

8 C ) U ŁAMKI O MIANOWNIKU 1000 (8) Tym razem rozkładamy 1000 (8) na czynniki pierwsze i postępujemy jak w poprzednim przykładzie 1000 2 1000= 400 2 200 2 D 1000 = {1,1000,2,400,4,200,10,100,20,40} 100 2 40 2 20 2 10 2 Jeżeli ułamek posiada którąś z wymienionych powyżej liczb 4 2 w mianowniku, da się go rozszerzyć do 1000 (8) 2 2 1

9 P RZYKŁADY

10 R OZWINIĘCIA NIESKOŃCZONE Istnieją również ułamki zwykłe, które nie dają się zamienić na ułamki oktalne, są to ułamki z rozwinięciem oktalnym nieskończonym i okresowym. Te rozwinięcia otrzymujemy dzieląc licznik przez mianownik. Otrzymujemy wówczas grupę powtarzających się po przecinku cyfr zwanych okresem rozwinięcia.

11 P RZYKŁADY Przykładem ułamka, który ma rozwinięcie nieskończone, okresowe jest ułamek, ponieważ liczby 6 nie da się rozszerzyć do bajta, szacha, mata. 0,65252… 5: 6 50 44 =40 36 =20 14 =40 36 =20 123456710 11234567 2246 12141620 336111417222530 4410142024303440 5512172431364350 6614223036445260 7716253443526170 10 203040506070100

12 P AMIĘTAJMY RÓWNIEŻ, ŻE ISTNIEJĄ UŁAMKI O ROZWINIĘCIACH NIESKOŃCZONYCH, OKRESOWYCH KTÓRE MAJĄ CIEKAWE WŁAŚCIWOŚCI. 0,111… 1:7 10 7 =10 7 =10… W systemie dziesiątkowym: W systemie ósemkowym:

13 J AK NA PODSTAWIE ROZWINIĘCIA OKTALNEGO USTALIĆ ODPOWIADAJĄCY MU UŁAMEK ZWYKŁY ÓSEMKOWY ? Kolejną częścią naszej prezentacji jest problem zamiany rozwinięć ułamków oktalnych na ułamki zwykłe w systemie ósemkowym. Pokażemy, jak tego dokonać w przypadkach: a) rozwinięć skończonych b) rozwinięć nieskończonych i okresowych

14 A) Z AMIANA ROZWINIĘĆ SKOŃCZONYCH Przykład takiego ułamka oktalnego to 0,2. Należy zapisać ten ułamek w postaci ułamka zwykłego, a następnie skrócić. W taki sam sposób zamieniamy wszystkie inne skończone ułamki oktalne, np. ten przykład omówimy w następnym slajdzie

15 Aby zamienić ułamek oktalny 0,124 na ułamek zwykły należy: - zapisać go jako ułamek, który w mianowniku będzie miał liczbę 1000 (8 ), ponieważ po przecinku są trzy liczby - otrzymany ułamek musimy skrócić korzystając z tabliczki mnożenia lub znajdując wspólne dzielniki liczb 124 i 1000, (skorzystamy z rozkładu na czynniki pierwsze) 123456710 203040506070100 15 324764101116133150 20 4060100120140160200 25 5277124151176223250 30 60110140170220250300... ………………….….… 75 172267364461556653750 100 2003004005006007001000 200 40060010001200140016002000

16 Jak zapewne pamiętacie w jednym z pierwszych slajdów rozkładaliśmy 1000 (8) na czynniki pierwsze, skorzystamy teraz z tego rozkładu. Rozłożymy w ten sposób liczbę 124. D 1000 = {1,1000,2,400,4,200,10,100,20,40} D 124 ={1,124,4,25,2,52,7,14} 124 2 NWD(1000,124) = 4 52 2 25 3 7 7 1

17 B)Z AMIANA ROZWINIĘĆ NIESKOŃCZONYCH, OKRESOWYCH Przykładem takiego rozwinięcia jest 0,(5). Oznaczmy odpowiadający temu rozwinięciu ułamek zwykły a : Inny przykład

18 Istnieją również rozwinięcia nieskończone, okresowe, których zamiana na ułamki zwykłe nie jest taka prosta, ponieważ po przecinku znajdują się liczby, nie należące do okresu. Przykładem takiego rozwinięcia jest 0,6(2).

19 C IEKAWOSTKI ! Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki oktalne: kierunek odczytu odczytu 0,2 (10) =0,(1463) (8) Np. = 0,5 (10) 0,5*8=4,0 (8) cz. całkowita cz. ułamkowa DziałanieIloczyn Część ułamkowa Część całkowita 0,2 * 81,60,61 0,6 * 84,80,8 4 0,8 * 86,40,4 6 0,4 * 83,20,2 3 0,2 * 81,60,6 1 0,6 *84,80,8 4 0,8 *86,40.4 6 0,4* 83,20.2 3

20 ĆWICZENIA Życzymy Powodzenia!

21 A BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O SYSTEMIE ÓSEMKOWYM, WARTO SKORZYSTAĆ Z TYCH STRON : http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%93semkowy_system_liczbowy Zamiana liczb z systemu ósemkowego na dziesiątkowy i odwrotnie http://www.math.edu.pl/system-osemkowy Konwersja liczby układu ósemkowego na zapis w systemie o innej podstawie http://www.programuj.com/artykuly/rozne/sysliczb.php Zapis w systemie oktagonalnym http://robert.wojcik.staff.iiar.pwr.wroc.pl/dydaktyka/cop/ipi/ipi_cw 1.pdf Algorytmy konwersji dziesiętno-ósemkowej

22 Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Państwa systemem ósemkowym na tyle, że będą Państwo chcieli poszerzyć swoja wiedzę na ten temat. My dzięki tym zajęciom zaczęliśmy inaczej patrzeć na nasz system i matematykę, pogłębiliśmy naszą wiedzę. Poznaliśmy także wiele nowych metod pracy. My dzięki tym zajęciom zaczęliśmy inaczej patrzeć na nasz system i matematykę, pogłębiliśmy naszą wiedzę. Poznaliśmy także wiele nowych metod pracy.

23 A UTORZY Martyna Rusiecka Sebastian Grabowski Dominika Broś-Załęska

24 M a r t y n a DoSiA S e b a s t i a n


Pobierz ppt "R OZWINIĘCIA OKTALNE UŁAMKÓW P RZYPOMNIJMY SOBIE … W „ NASZYM ” SYSTEMIE ( DZIESIĄTKOWYM ), ROZWINIĘCIA DZIESIĘTNE UŁAMKÓW MOGĄ BYĆ : skończone np. ="

Podobne prezentacje


Reklamy Google