Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metale o właściwościach amfoterycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metale o właściwościach amfoterycznych"— Zapis prezentacji:

1 Właściwości amfoteryczne ważniejszych pierwiastków, tlenków i wodorotlenków
Metale o właściwościach amfoterycznych Tlenki i wodorotlenki o właściwościach amfoterycznych

2 Rozkład właściwości amfoterycznych wybranych metali, tlenków i wodorotlenków
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Be Pierwiastki i ich związki o właściwościach amfoterycznych V Pierwiastki, których związki mają właściwości amfoteryczne Uwaga: Kliknij na wybrany pierwiastek z podkreślnikiem, np. Zn

3 Amfoteryczne właściwości berylu i jego związków
Reakcja berylu z roztworami silnych zasad i kwasami: Be + 2Na+ + 2OH- + 2H2O  [Be(OH)4]2- + 2Na+ + ↑H2 Be + 2H+ + 2Cl-  Be2+ + 2Cl- +↑ H2 Reakcja wodorotlenku berylu z wodnym roztworem silnej zasady i kwasami: Be(OH)2 + 2Na+ + 2OH-  [Be(OH)4]2- + 2Na+ [Be(OH)4]2- + 2Na+  Na2BeO2 + 2H2O (berylan sodu) Be(OH)2 + 2H+ + 2Cl-  Be2+ + 2Cl- + 2H2O Reakcja tlenku berylu z wodnym roztworem silnej zasady i kwasami: BeO + 2Na+ + 2OH- + H2O  [Be(OH)4]2- + 2Na+ BeO + 2H+ + 2Cl-  Be2+ + 2Cl- + H2O Kliknij tu, aby wrócić do slajdu 2

4 Amfoteryczne właściwości glinu i jego związków
Reakcja glinu z roztworami silnych zasad i kwasami: 2Al + 2K+ + 2OH- + 6H2O  2[Al(OH)4]- + 2K+ + ↑3H2 2Al + 6K+ + 6OH- + 6H2O  2[Al(OH)6]3- + 6K+ + ↑3H2 2Al + 6H+ + 6Cl-  2Al3+ + 6Cl- + ↑3H2 Reakcja wodorotlenku glinu z wodnym roztworem silnej zasady i kwasami: Al(OH)3+ K+ + OH-  [Al(OH)4]- + K+ Al(OH)3+ 3K+ + 3OH-  [Al(OH)6]3- + 3K+ [Al(OH)4] - + K+  KAlO2 + 2H2O (metaglinian potasu) 2Al(OH)6]2- + 6K+  K3AlO3 + 3H2O (ortoglinian potasu) Al(OH)3 + 3H+ + 3Cl-  Al3+ + 3Cl- + 3H2O Reakcja tlenku glinu z wodnym roztworem silnej zasady i kwasami: Al2O3 + 2K+ + 2OH- + 3H2O  2[Al(OH)4]- + 2K+ Al2O3 + 6K+ + 6OH- + 3H2O  2[Al(OH)6]3- + 6K+ Al2O3 + 6H+ + 6Cl-  2Al3+ + 6Cl- + 3H2O Kliknij tu, aby wrócić do slajdu 2

5 Amfoteryczne właściwości cynku i jego związków
Reakcja cynku z roztworami silnych zasad i kwasami: Zn + 2K+ + 2OH- + 2H2O  [Zn(OH)4]2- + 2K+ + ↑H2 Zn + 2H+ + 2Cl-  Zn2+ + 2Cl- + ↑H2 Reakcja wodorotlenku cynku z wodnym roztworem silnej zasady i kwasami: Zn(OH)2+ 2K+ + 2OH-  [Zn(OH)4]2- + 2K+ [Zn(OH)4] K+  K2ZnO2 + 2H2O (cynkanian(II) potasu) Zn(OH)2+ 2H+ + 2Cl-  Zn2+ + 2Cl- + 2H2O Reakcja tlenku cynku z wodnym roztworem silnej zasady i kwasami: ZnO + 2K+ + 2OH- + H2O  [Zn(OH)4]2- + 2K+ ZnO + 2H+ + 2Cl-  Zn2+ + 2Cl- + H2O Kliknij tu, aby wrócić do slajdu 2

6 Amfoteryczne właściwości cyny i jej związków
Reakcja cyny z roztworami silnych zasad i kwasami: Sn + 2Na+ + 2OH- + 4H2O  [Sn(OH)6]2- + 2Na+ + ↑2H2 (heksahydroksocynian(IV) sodu Sn + 2Na+ + 2OH- + 2H2O  [Sn(OH)4]2- + 2Na+ + ↑H2 (tetrahydroksocynian(II) sodu ) Sn + 2H+ + 2Cl-  Sn2+ + 2Cl- + ↑H2 Reakcja wodorotlenku cyny(II) z wodnym roztworem silnej zasady i kwasami: (właściwości amfoteryczne wykazuje również Sn(OH)4 Sn(OH)2 + 2Na+ + 2OH-  [Sn(OH)4] Na+ Sn(OH)2 + Na+ + OH-  [Sn(OH)3]- + Na+ (trihydroksocynian(II) sodu ) Sn(OH)2+ 2H+ + 2Cl-  Sn2+ + 2Cl- + 2H2O Tlenk cyny(IV): nie reaguje z wodą, wodnymi roztworami mocnych zasad i kwasami, reaguje z silnymi zasadami po stopieniu SnO2 + 2K+ + 2OH-  K2SnO3 + H2O (cynian(IV) potasu) K2SnO3 + 3H2O  [Sn(OH)6]2- + 2K+ Właściwości amfoteryczne posiada również SnO - tlenek cyny(II) Kliknij tu, aby wrócić do slajdu 2

7 Amfoteryczne właściwości ołowiu i jego związków
Reakcja ołowiu z roztworami silnych zasad i kwasami: Pb + 2K+ + 2OH- + 2H2O  [Pb(OH)4]2- + 2K+ + ↑H2 Pb – ulega roztworzeniu w HNO3  (Pb(NO3)2; CH3COOH  (CH3COO)2Pb; stężonym HCl  powstają związki kompleksowe : H[PbCl3] lub H2[PbCl4]; stężonym H2SO4  Pb(HSO4)2 Reakcja wodorotlenku ołowiu(II) z wodnym roztworem silnej zasady i kwasami: Pb(OH)2+ 2K+ + 2OH-  [Pb(OH)4]2- + 2K+ Pb(OH)2+ 2H+ + 2Cl-  ↓PbCl2 + 2H2O Reakcja tlenku ołowiu(II) z wodnym roztworem silnej zasady i kwasami: (właściwości amfoteryczne wykazuje również PbO2) PbO + 2K+ + 2OH- + H2O  [Pb(OH)4]2- + 2K+ PbO + 2H+ + 2Cl-  PbCl2 + H2O Kliknij tu, aby wrócić do slajdu 2

8 Amfoteryczne właściwości tlenków i wodorotlenków chromu(III) oraz manganu(IV)
Reakcja wodorotlenku chromu(III) z wodnym roztworem silnej zasady i kwasami: Cr(OH)3 + K+ + OH-  [Cr(OH)4] - + K+ Cr(OH)3 + 3K+ + 3OH-  [Cr(OH)6]3- + 3K+ Cr(OH)3 + 3H+ + 3Cl-  Cr3+ + 3Cl- + 3H2O Tlenk chromu(III) wykazuje właściwości amfoteryczne podobnie jak glin, silnie wyprażony nie reaguje z roztworami kwasów i zasad, w stanie stopionym reaguje ze stopionymi wodorotlenkami: Cr2O3 + 2NaOH  2NaCrO2 + H2O (chromian(III) sodu) Tlenek manganu(IV) i wodorotlenek manganu(IV) wykazują bardzo słabe właściwości amfoteryczne – liczba koordynacyjna wynosi 6. Kliknij tu, aby wrócić do slajdu 2

9 Amfoteryczne właściwości tlenków i wodorotlenków miedzi oraz inne tlenki amfoteryczne:
Reakcja wodorotlenku miedzi(II) z wodnym roztworem silnej zasady i kwasami: Cu(OH)2 + 2Na+ + 2OH-  [Cu(OH)4] Na+ Cu(OH)2 + 2CH3COO- + 2H+  Cu2+ + 2CH3COO- + 2H2O Tlenki miedzi(I) i (II) wykazują słabe właściwości amfoteryczne Inne tlenki o właściwościach amfoterycznych: ZrO2, HfO2; V2O5 i VO2, Nb2O5, Ta2O5; ReO2; Fe2O3 i FeO, OsO2; CoO, Ir2O3; PdO2, PtO3, PtO2; Ag2O, Au2O3; Ga2O3 , In2O3; GeO2; As2O3, Sb2O3 i SbO3; TeO2, PoO2. Kliknij tu, aby wrócić do slajdu 2


Pobierz ppt "Metale o właściwościach amfoterycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google