Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Multimedialny przewodnik po wybranych krajach Europy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Multimedialny przewodnik po wybranych krajach Europy”"— Zapis prezentacji:

1 „Multimedialny przewodnik po wybranych krajach Europy”
Projekt przygotowany pod kierunkiem nauczyciela geografii mgr Renaty Cwielong Uczestnikami projektu byli uczniowie klas III i II Publicznego Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich Górach

2 Cele projektu Uczeń interesuje się otaczającym go światem. Uczeń samodzielnie poszukuje, gromadzi, selekcjonuje i przetwarza informacje dotyczące wybranego kraju Europy. Uczeń poznaje środowisko geograficzne wybranego kraju Europy. Uczeń wykonuje proste wykresy danych statystycznych (dot. ludności i gospodarki) wykorzystując program Microsoft Excel. Uczeń potrafi dokonywać obróbki plików graficznych w dostępnych mu programach (np. Picasa, Gimp). Uczeń przedstawia efekty swojej pracy poprzez prezentację w programie Microsoft Power Point, Windows Movie Maker lub wykorzystując metody/edytory tworzenia stron WWW.

3 Krótki opis projektu Projekt dotyczył stworzenia "Multimedialnego przewodnika po wybranych krajach Europy". W początkowej fazie uczniowie klas III po wyborze jednego kraju wyszukiwali na jego temat informacji, które selekcjonowali i przetwarzali wykorzystując wiele narzędzi i programów komputerowych. Dzięki temu tworzyli swe prace w formie prezentacji PowerPoint, filmów, stron WWW czy blogów. Prace uczniów musiały obejmować następujące zagadnienia: wiadomości ogólne (flaga, hymn, waluta, stolica itp.), położenie geograficzne, środowisko przyrodnicze (budowa geologiczna, ukształtowanie terenu, wody, klimat, fauna, flora), zagadnienia demograficzne, gospodarka (rolnictwo, przemysł, usługi), walory turystyczne, kultura, ciekawi ludzie, inne ciekawostki. Spośród 78 prac wyróżniono 26, z których 19 znalazło się na stworzonej w ramach projektu stronie internetowej dołączonej jako podstrona naszej szkoły. Najlepsze prace uczniów zaprezentowane zostały społeczności szkolnej w ramach prezentacji multimedialnej 13 maja 2008 roku. Projekt został wzbogacony o plakaty dotyczące "Walorów turystycznych wybranych krajów Europy" przygotowywane przez uczniów z klas II, z których stworzono wystawę na jednym ze szkolnych korytarzy.

4 Narzędzia i programy komputerowe (1)
przeglądarki internetowe (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox) – wyszukiwanie i zbieranie materiałów programy graficzne (CorelDRAW Graphics Suite, Paint Shop Pro Photo, IrfanView, Paint, Picassa, Kodak EasyShare, Gimp) – przeglądanie i obróbka graficzna zdjęć multimedia (Nero, Windows Media Player, Windows Movie Maker, Winamp) – przeglądanie i edycja plików filmowych, nagrywanie pakiety biurowe (Microsoft Office, Open Office) – tworzenie prezentacji, edycja tekstu, tworzenie wykresów i diagramów tworzenie stron WWW ( PHP - język programowania dynamicznych stron internetowych, Pajączek - edytor HTML) – edycja stron internetowych inne (Adobe Acrobat Reader 7.0CE, HP Scanning Document, Total Commander, WinRAR – archiwizer,) – obróbka dokumentów, skanowanie materiałów, archiwizacja plików, umieszczanie plików w Internecie

5 Narzędzia i programy komputerowe (2)
Spośród rozlicznych źródeł informacji, które zostały wykorzystane wymienić należy zasoby Internetu, liczne przewodniki turystyczne, czasopisma, pozycje encyklopedyczne (w tym multimedialne), atlasy, książki popularno-naukowe, a także zdjęcia autorskie uczniów. W projekcie niezbędne były nośniki informacji (płytki CD, DVD, dyskietki, pendrive), aparaty fotograficzne. Uczniowie poza pracą na swoich komputerach, skanerach, drukarkach korzystali z zasobów szkolnej pracowni komputerowej, biblioteki, wykorzystany został również rzutnik multimedialny.

6 Organizacja pracy Uczestnicy projektu W projekcie brali udział (indywidualnie) uczniowie klas trzecich (78 osób przygotowujących prezentację, film, stronę WWW, blog) oraz uczniowie klas drugich (22 osoby przygotowujące plakaty). Uczniowie dokumentowali efekty swojej pracy w formie elektronicznej jak również w ramach cotygodniowych konsultacji i spotkań doraźnych. Przygotowywali spisy wykorzystywanej literatury, programów i narzędzi informatycznych, listy stron WWW. Spośród tak wielu prac wybrano najlepsze (wg wcześniej ustalonych kryteriów) i stworzono z nich multimedialny przewodnik w formie strony internetowej (przy udziale nauczyciela informatyki oraz uczniów zainteresowanych tworzeniem witryn). Kryteria oceny 1. Poprawność merytoryczna. 2. Stopień i poziom wykorzystania narzędzi informatycznych. 3. Twórcze podejście do działań, wkład własny, pomysłowość. 4. Estetyka wykonania. 5. Terminowość i zaangażowanie w realizacji zadań, ilość przedstawionych informacji.

7 Rola nauczyciela Przygotowanie i realizacja projektu 1. Wybór i wstępne przygotowanie projektu. 2. Przygotowanie planu i harmonogramu realizacji projektu. 3. Pomoc w przygotowaniu karty oceny projektu i ustaleniu kryteriów oceny. 4. Pomoc w selekcji materiałów. 5. Korekta wstępnych prac uczniów. 4. Ocena pracy uczniów wg ustalonych kryteriów Pomoc w wyborze prac do przyszłej prezentacji na forum szkoły. 4. Ocena pracy uczniów wg ustalonych kryteriów Mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy. Prezentacja efektów pracy 1. Ustalenie terminu publicznej prezentacji Przygotowanie scenariusza publicznej prezentacji. 2. Pomoc w stworzeniu wystawy prac plastycznych (plakatów). 3. Pomoc w wyborze najlepszych prac do publikacji na stronie internetowej szkoły. 4. Pomoc w stworzeniu strony internetowej „Multimedialnego przewodnika wybranych krajów Europy” i jego publikacji w Internecie.

8 Działania uczniów (1) Wybór sposobu prezentacji (prezentacja PowerPoint, film, strona WWW, blog) – kl. III Wybór programów i narzędzi komputerowych do pracy nad prezentacją – kl. III Współpraca z nauczycielem w przygotowaniu karty oceny projektu i ustaleniu kryteriów oceny – kl. III Analiza dostępnej literatury i źródeł informacji związanych z przydzielonym losowo krajem Europy - kl. III. Wyszukiwanie, gromadzenie oraz selekcjonowanie informacji i materiałów. Bieżące konsultacje z nauczycielem – kl. III Przygotowanie wstępnych prezentacji (prawidłowe formatowanie tekstu, obróbka graficzna, dodawanie i usuwanie hiperłączy, wstawianie plików dźwiękowych i filmowych, animacja slajdów, tworzenie wykresów i diagramów, tworzenie prostych filmów, stosowanie języka PHP w tworzeniu stron internetowych, zastosowanie blogów) – kl. III

9 Działania uczniów (2) Ostateczna korekta prac/prezentacji – kl. III
Nagrywanie i przesyłanie prac nauczycielowi (nośniki informacji np. płyty CD, DVD, pendrive, poczta elektroniczna) – kl. III Współpraca z nauczycielem w wyborze najlepszych prac do przyszłej prezentacji na forum szkoły – kl. III Przygotowanie plakatów w ramach wystawy plastycznej „Walory turystyczne wybranych krajów Europy” – kl. II Wybór najlepszych plakatów i przygotowanie wystawy na terenie szkoły – kl. II Przygotowanie ogłoszenia/plakatu informującego o prezentacji najlepszych prac projektu na forum szkoły – kl. III Współpraca z nauczycielem w tworzeniu scenariusza publicznej prezentacji projektu – kl. III Współpraca z nauczycielem w przygotowaniu strony internetowej najlepszych prac projektu – kl. III

10 Rezultaty pracy uczniów
Spośród 78 prac wyróżniono 26 Klasa IIIa Adamek Rafał - PORTUGALIA - prezentacja Lak Mateusz - HOLANDIA - prezentacja Mirosławski Piotr - UKRAINA - prezentacja Maliszak Patrycja – WŁOCHY – prezentacja Klasa IIIb Banaś Justyna - AUSTRIA - film Kowolik Paweł - DANIA - prezentacja Zając Jakub - FRANCJA - prezentacja Lipka Żaneta - BUŁGARIA - prezentacja Klasa IIIc Czempik Adam - NIEMCY - prezentacja Aksamitowska Agnieszka - WĘGRY - prezentacja Pocentek Paulina - GRECJA - prezentacja Smol Anna - FRANCJA - prezentacja Florek Katarzyna - WŁOCHY - prezentacja

11 Przykład prezentacji, w której wykorzystano pliki dźwiękowe, film, umieszczono wykresy, fotografie, mapki. Autor – Rafał Adamek kl. IIIa

12 Przykład prezentacji w formie filmu wykonanego przez Justynę Banaś z klasy III b w programie Windows Movie Maker. - do zobaczenia pod adresem

13 Rezultaty pracy uczniów (2)
Klasa IIId Kłosek Marta - HISZPANIA - blog Ksol Beata - GRECJA - blog Pauly Wojciech - FRANCJA – prezentacja Klasa IIIe Lizurej Magda - ISLANDIA - prezentacja Masczyk Marta - GRECJA - prezentacja Nowak Sandra - NORWEGIA - prezentacja Paca Paulina - FINLANDIA - strona WWW Psiuk Maciej - CHORWACJA - strona WWW Sikora Krystian - SŁOWACJA - prezentacja Ziemba Piotr - FRANCJA - strona WWW Żurek Cezary - IRLANDA - strona WWW Kalinowska Wioletta - SZWECJA - prezentacja Plaza Karolina – WIELKA BRYTANIA - prezentacja

14 Przykład strony internetowej do zobaczenia pod adresem http://www
Przykład strony internetowej do zobaczenia pod adresem Autor – Maciej Psiuk kl. IIIe

15 Przykład prezentacji wykorzystującej ciekawe menu nawigacyjne i liczne łącza do poszczególnych slajdów. Autor – Wioletta Kalinowska kl. IIIe

16 Przykład prezentacji w formie bloga. Autor – Marta Kłosek kl. IIId

17 Rezultaty pracy uczniów c.d.
Plakaty "Walory turystyczne wybranych krajów Europy" - klasy II Pląskowska Danuta IIc - HOLANDIA Kroczek Karolina IIb - NORWEGIA Dziuk Anna IIb - WŁOCHY Sojka Anna IId - CZECHY Zagórska Sandra IId - NORWEGIA Ganc Magdalena IIb - HOLANDIA Seweryn Paula IId - PORTUGALIA Masek Tomasz IIb - NIEMCY Chyrzyńska Katarzyna IId - WIELKA BRYTANIA Helińska Aleksandra IIe - WŁOCHY Ścigała Karolina IId - SZWAJCARIA Zych Agata IIb - DANIA

18 Prezentacja publiczna projektu
Założenia projektu i najlepsze prace uczniów zaprezentowane zostały społeczności szkolnej w ramach prezentacji multimedialnej r. Wybrane prezentacje przedstawione zostaną również szerszej publiczności 14 czerwca w ramach corocznego Święta Patrona Szkoły, na które zaproszeni są rodzice i władze gminne. „Tyle roboty!” „Aż tyle prezentacji?!” „Jak im się chciało?” CIEKAWE KOMENTARZE „Super film!” „My też tak chcemy!” „A w przyszłym roku co?” Wprowadzenie nauczyciela – omówienie celów projektu, sposobu realizacji Zapraszamy… Prezentacja najlepszych prac

19 Wnioski Wypowiedzi uczniów:
„Poznałam wiele ciekawych animacji niestandardowych.” - Ania „Pisanie stron WWW to super sprawa.” - Krystian „Wykorzystam nowe umiejętności w szkole średniej.” - Adam „Największy problem to dotrzymywanie terminów.” - Piotrek „W końcu nauczyłam się wstawiać muzę do prezentacji.” - Patrycja „Zajmę się w przyszłości tworzeniem stron WWW na poważnie.” - Czarek „Było wiele pracy ale było warto.” - Sandra

20 Moje doświadczenia i wnioski na przyszłość
Praca metodą projektu wymagała od nauczyciela i uczniów samodyscypliny, cierpliwości i dobrej organizacji pracy. Praca nad projektem pozwoliła mi doskonalić swe umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną. Ograniczenia czasowe bardzo dyscyplinowały mnie i moich uczniów w realizacji zadań projektu. Przez systematyczne konsultacje z uczniami można było nawiązać z nimi lepszy kontakt. Dzięki projektowi znów potwierdziła się zasada, że nie ma rzeczy niemożliwych i wszystko jest do przejścia.


Pobierz ppt "„Multimedialny przewodnik po wybranych krajach Europy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google