Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podsumowanie realizacji projektu Czas nowych możliwości na koniec 2009 roku Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podsumowanie realizacji projektu Czas nowych możliwości na koniec 2009 roku Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach."— Zapis prezentacji:

1 1 Podsumowanie realizacji projektu Czas nowych możliwości na koniec 2009 roku Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD PRACY

2 2 Nazwa programu: PO KL 2007 - 2013 Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Obszar wdrażania: powiat wadowicki Okres realizacji: 01.04.2008 – 31.12.2013 Nazwa programu: PO KL 2007 - 2013 Priorytet: VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Obszar wdrażania: powiat wadowicki Okres realizacji: 01.04.2008 – 31.12.2013 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 3 Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w powiecie Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CEL PROJEKTU

4 4 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Konieczność wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy poprzez kompleksowe działania, których rezultatem jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz umożliwienie im nabycia doświadczenia zawodowego i podniesienia kwalifikacji zawodowych

5 5 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ADRESACI PROJEKTU wszystkie osoby zarejestrowane w PUP Wadowice jako osoby bezrobotne w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne młodzież do 25 roku życia osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia osoby niepełnosprawne osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie

6 6 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozpoczęcie udziału w roku 2009 Zakończenie udziału w roku 2009 w tym: osoby długotrwale bezrobotne młodzież do 24 roku życia osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata osoby niepełnosprawne osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie Wartość planowana 6837057918412432 187 Wartość osiągnięta 663*7102013309345264 ADRESACI PROJEKTU cd. * W 2009 r. zrekrutowano 683 osoby, 20 osób powróciło do projektu po zakończonym bądź przerwanym udziale w projekcie

7 7 FORMY WSPARCIA UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU IPD Poradnictwo zawodowe Szkolenia zawodowe Szkolenia organizowane na wniosek osoby bezrobotnej Staż Przygotowanie zawodowe Prace interwencyjne Przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 8 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 9 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIA LICZBA UCZESTNIKÓW Samodzielny kreator i twórca kompozycji dekoracyjnych20 Specjalista ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy pomocowych z UE10 Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1kv10 Kosmetyka z elementami wizażu i stylizacji paznokci10 Specjalista ds. kadr i płac + program Symfonia10 Księgowość komputerowa z obsługą programów użytkowych10 Magazynier-profesjonalny pracownik hurtowni i magazynu z obsługą komputera i kasy fiskalnej10 Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem, olejem, gazem10 Spawanie metodą MIG i TIG10 Spawanie metodą MIG i MAG10 Grafik komputerowy na potrzeby agencji reklamowej10 Sprzedawca-handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i komputera20 Kelner-barman 10 Własna firma-zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej30 Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci10 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie10 Kucharz-kuchnia regionalna10 Operator koparki jednonaczyniowej 0,8 m kl. III10 INDYWIDUALNE 25 GRUPOWE SZKOLENIA ZAWODOWE

10 10 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY PROJEKTU Rezultaty twarde dla 124 osób zostały opracowane Indywidualne Plany Działań 240 osób podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach 26 osób ukończyło przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 311 osób ukończyło staż 53 osób zakończyło udział w pracach interwencyjnych 86 b.o. rozpoczęło działalność gospodarczą Rezultaty miękkie umiejętność określania oraz identyfikowania własnych walorów, potrzeb, predyspozycji podniesienie poziomu samooceny oraz wiary we własne siły zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy nabycie umiejętności samodzielnego i skutecznego poszukiwania dalszych możliwości rozwoju zawodowego

11 11 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSPARCIE TOWARZYSZĄCE zwrot kosztów dojazdu na szkolenia grupowe stypendia szkoleniowe stypendia za okres odbywania stażu

12 12 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MONITORING Przez cały okres realizacji projektu prowadzone były działania kontrolne, których celem jest niwelowanie wszelkich nieprawidłowości oraz określenie rezultatów zaplanowanych działań poprzez: ankiety przeprowadzane wśród beneficjentów ostatecznych w momencie przystąpienia do projektu, w trakcie wizyt kontrolnych oraz na zakończenie udziału w projekcie wizyty kontrolne podczas realizacji form wsparcia okresową sprawozdawczość

13 13 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BUDŻET PROJEKTU

14 14 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTU 99,71 %


Pobierz ppt "1 Podsumowanie realizacji projektu Czas nowych możliwości na koniec 2009 roku Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google