Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usłyszysz dwukrotnie… pierwsza część sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego to nie tylko słuchanie Małgorzata Brodzisz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usłyszysz dwukrotnie… pierwsza część sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego to nie tylko słuchanie Małgorzata Brodzisz."— Zapis prezentacji:

1 Usłyszysz dwukrotnie… pierwsza część sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego to nie tylko słuchanie Małgorzata Brodzisz

2 Co już wiemy o sprawdzianie szóstoklasisty z języka angielskiego. rok 2015 4 części: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji i środków językowych, rozumienie tekstów pisanych test umiejętności językowych na poziomie A1 czas 45 minut

3 wynik w % forma pisemna 35-45 zadań zamkniętych warunek ukończenia szkoły podstawowej nie można go nie zdać

4 Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 Centralna Komisja Egzaminacyjna

5 ok. 35% w wyniku sumarycznym ROZUMIENIE ZE SŁUCHU ok. 35% ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH ok. 20% ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH ok. 15% ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH ok. 30%

6 dr Magdalena Szpotowicz Cechą, która wyróżnia uczniów w młodszym wieku, jest nierównomierny rozwój czterech sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania i pisania). We wczesnych etapach edukacji językowej najszybciej rozwija się umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, a później umiejętność rozumienia tekstu pisanego. Umiejętności wypowiedzi ustnej i pisemnej rozwijają się w wolniejszym tempie i pod koniec szkoły podstawowej obserwuje się nadal dysproporcję pomiędzy umiejętnością rozumienia języka (ze słuchu lub tekstu) a użyciem języka (w mowie czy w piśmie).

7 CECHY ZADAŃ ZE SŁUCHU NA SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLSISTY polecenia w języku polskim polecenia w języku polskim Usłyszysz dwukrotnie …: - jeden/trzy/pięć dialogów lub tekstów, Usłyszysz dwukrotnie …: - jeden/trzy/pięć dialogów lub tekstów, zadania oparte na materiale ikonograficznym zadania oparte na materiale ikonograficznym Zadanie 1. (0–3) Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1.–3.). Do każdego z nich dopasuj miejsce którym się on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.

8 zamknięty charakter zadań, zamknięty charakter zadań, Uczniowie rozwiązują zadania poprzez: Uczniowie rozwiązują zadania poprzez: - wpisanie X w kratkę, - wpisanie odpowiedniej litery w kratkę obok odpowiedzi, 1. 2. 3. brak dźwięków w tle nagrania (background noises), brak dźwięków w tle nagrania (background noises), jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu/tekstu (opcja). jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu/tekstu (opcja).

9

10 Uwagi uczniów na temat zadań ze słuchu/nagrań Dziwne były te dźwięki Dziwne były te dźwięki Nagrania były inne niż na lekcjach, polecenia w języku polskim Nagrania były inne niż na lekcjach, polecenia w języku polskim Głos mówiącego był głosem osoby dorosłej a nie dziecka Głos mówiącego był głosem osoby dorosłej a nie dziecka Za mało czasu na myślenie Za mało czasu na myślenie Nie rozumiałem obrazków Nie rozumiałem obrazków Dlaczego to takie długie? Dlaczego to takie długie?

11 Jak pomóc uczniom w jak najlepszym rozwiązaniu zadań ze słuchu. SŁUCHANIE ZACZYNA SIĘ NA DŁUGO PRZED WYSŁUCHANIEM NAGRANIA

12 Ćwiczenia WALKING – TALKING (Teacher: How are you? Whats up?, Whats new?, Why are you sad? Students give one word, you give the opposite) FIND FOR TOMORROW … (Google tłumacz) LETS SING (1910 FRUITGUM CO.- SIMON SAYS - tryb rozkazujący) CD DICTATION INTERNET WORKS FOR YOU: - MP3 converter (fairy tales, news, conversations) - websites

13 Internet works for you www.bbc.co.uk/bitesize/primary/

14 Internet works for you learnenglishkids.britishcouncil.org/en

15 Short tests, lesson exercises (teksty znane i nowe) Short tests, lesson exercises (teksty znane i nowe)

16

17 Co to znaczy słyszeć, a co to znaczy słuchać? a co to znaczy słuchać? SŁYSZENIE TO BIERNY PROCES, NIEZALEŻNY OD NAS, PODCZAS KTÓREGO REJESTRUJEMY DŹWIĘKI. SŁUCHANIE TO AKTYWNY PROCES NADAWANIA WERBALNYM I NIEWERBALNYM ELEMENTOM ZNACZENIA.

18 Zanim wysłuchasz tekstu KONCENTRACJA NA ZBLIŻAJACYM SIĘ ZADANIU Echo Echo Kilka sekund nagrania Kilka sekund nagrania Nastawiamy uszu Nastawiamy uszu

19 ANALIZA POLECENIA I ZADANIA Wspólna analiza treści polecenia Wspólna analiza treści polecenia Samodzielna analiza treści polecenia Samodzielna analiza treści polecenia

20 ANTYCYPOWANIE/DEKODOWANIE uczniowie podają słowa/zwroty ZADANIE 4.5 Three boys A ball T-shirtsGlassesGrass Black hair They are playing football.

21 Atycypowanie dekodowanie nauczyciel podaje słowa/zwroty Atycypowanie dekodowanie nauczyciel podaje słowa/zwroty tree Why dont we … tree Why dont we … dog I like reading dog I like reading under Look, it is under under Look, it is under rain It is near the door rain It is near the door school I put it on the chair school I put it on the chair door Hurry up. door Hurry up. on I dont make it. on I dont make it. garden You cant see… garden You cant see… flowers Lets go … flowers Lets go … book Its going to rain. book Its going to rain. near Ill get it. near Ill get it.

22 W trakcie słuchania RED WORDS: not, no/yes, often/never, Tenses RED WORDS: not, no/yes, often/never, Tenses Skup się na wysłuchiwanej treści, Skup się na wysłuchiwanej treści, Nie denerwuj się, jeżeli czegoś nie rozumiesz, ignoruj nieznane słowa, Nie denerwuj się, jeżeli czegoś nie rozumiesz, ignoruj nieznane słowa, Rób notatki, Rób notatki, Słuchaj nagrania do końca – odpowiedź często jest na końcu, Słuchaj nagrania do końca – odpowiedź często jest na końcu, Ostatecznie strzelaj Ostatecznie strzelaj

23 PO WYSŁUCHANIU TEKSTU SPRAWDZANIE ODPOWIEDZI Close your eyes … and say (dokończ zdanie) Close your eyes … and say (dokończ zdanie) I only know / I want to say (Wiem, ale nie powiem) I only know / I want to say (Wiem, ale nie powiem) Voting Voting Dokończ historyjkę Dokończ historyjkę Szła dzieweczka do laseczka Szła dzieweczka do laseczka

24 PO WYSŁUCHANIU TEKSTU PRACA ZE SKRYPTEM analiza notatek i tekstu analiza notatek i tekstu wypełnij luki (wyrazy, frazy) wypełnij luki (wyrazy, frazy) podkreśl trudne wyrazy/frazy podkreśl trudne wyrazy/frazy szatkownica szatkownica

25 BIBLIOGRAFIA

26 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Usłyszysz dwukrotnie… pierwsza część sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego to nie tylko słuchanie Małgorzata Brodzisz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google