Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzaminy pisemne Niemiecki08. 05. 2014 (180 Min) Matematyka 13. 05. 2014 (135 Min) Pierwszy język obcy ( angielski) 15. 05.2014 (45 Min)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzaminy pisemne Niemiecki08. 05. 2014 (180 Min) Matematyka 13. 05. 2014 (135 Min) Pierwszy język obcy ( angielski) 15. 05.2014 (45 Min)"— Zapis prezentacji:

1 Egzaminy pisemne Niemiecki08. 05. 2014 (180 Min) Matematyka 13. 05. 2014 (135 Min) Pierwszy język obcy ( angielski) 15. 05.2014 (45 Min)

2 Egzaminy ustne Pierwszy język obcy (rozpoczęty najpóźniej w 7 klasie31.03.-04.04.14 angielski, polski, rosyjski, francuski, hiszpański... 2. Dodatkowy dobrowolny egzamin w wybranego przedmiotu poza niemieckim, matematyką i językiem obcym – wniosek od 17.06.14 - egzamin23./24.06.14 3. Dobrowolny dodatkowy egzamin z matematyki lub / i niemieckiego, jeśli poprzez to może być możliwe przjeście do następnej klasy lub uzyskanie lepszego wyniku Wniosek po informacji o wynikach egzaminu,17.06.14 Egzamin23./24.06.14

3 Egzamin pisemny z języka niemieckiego Treści z klas od 7 do 10 Treści z klas od 7 do 10 Zadania z Ministerstwa Rozumienie tekstu czytanego Wiedza o języku oraz świadomość językowa Umiejętność wypowiedzi pisemnych Szkoła zawodowa: 6 kompelksowych zadań (brak wyboru zadań) Gimnazjum: 3 kompleksowe zadania z wyborem tematu przy wypowiedzi pisemnej (wybór jednego z dwóch tematów)

4 Egzamin pisemny z matematyki Treści z klas 7 do 10 Treści z klas 7 do 10 Zadania z Ministerstwa Szkoła zawodowa: od 7 do 9 zadań Szkoła zawodowa: od 7 do 9 zadań Gimnazjum: od 5 do 7 zadań Wszystkie zadania są zadaniami obowiązkowymi – wszystkie zadania muszą być rozwiązane.

5 Egzamin ustny Treści z klas od 7 do 10 Przygotowywane przez nauczycieli przedmiotów Język obcy: egzamin grupowy – maksymalnie 4 uczniów Brak czasu na przygotowanie Czas egzaminu – maksymalnie 20 minut Inne przedmioty: Egzamin indywidualny Czas przygotowania: 15 min. Czas egzaminu: 15 min.

6 Nieobecność / Dodatkowy termin w przypadku choroby - do godz. 8.00 w dniu egzaminu telefon do szkoły i zaświadczenie lekarskie!!! - w przeciwnym wypadku nieobecność nieusprawiedliwiona – ocena 6 (wg. systemu niemieckiego ocen) - do godz. 8.00 w dniu egzaminu telefon do szkoły i zaświadczenie lekarskie!!! - w przeciwnym wypadku nieobecność nieusprawiedliwiona – ocena 6 (wg. systemu niemieckiego ocen) - Spóźnienia: Koniecznie zadzwonić!!! Decyzja komisji egzaminacyjnej - Dodatkowe terminy egzaminów: Ustalone przez szkołę Ustalone przez szkołę Zadania przygotowane przez nauczycieli przedmiotów Zadania przygotowane przez nauczycieli przedmiotów Brak możliwości wyboru zadań Brak możliwości wyboru zadań Brak powtarzania zadań, które były już centralnie przygotowane Brak powtarzania zadań, które były już centralnie przygotowane

7 Wyliczenie oceny końcowej Matematyka/Niemiecki/inny przedmiot: Ocena roczna 60% Matematyka/Niemiecki/inny przedmiot: Ocena roczna 60% Egzamin 40% Przy dobrowolnym dodatkowym egzaminie matematyka/niemiecki: Ocena roczna 50 % Egzamin pismeny 25% Egzamin ustny 25% Angielski: - kiedy egzamin pisemny i ustny Ocena roczna 60%, egzamin pisemny 20%, ustny 20% Ocena roczna 60%, egzamin pisemny 20%, ustny 20% - gdy tylko egzamin pisemny: ocena roczna 80% - gdy tylko egzamin pisemny: ocena roczna 80% egzamin pisemny 20% egzamin pisemny 20%

8 Przejście do kolejnego etapu wg. wymagań dla liceów - Ze wszystkich przedmiotów należy mieć oceny conajmniej dostateczne - Conajwyżej 1 ocena mierna, która może być wyrównana poprzez jedną ocenę zadowalającą (z odpowiedniej grupy przedmiotów) Grupa 1: matematyka, niemiecki, angielski, 2 język obcy Grupa 1: matematyka, niemiecki, angielski, 2 język obcy Grupa 2: wszystkie pozostałe przedmioty Grupa 2: wszystkie pozostałe przedmioty FOR – kolejny etap po szkole zawodowej (po 10. klasie szkoły zawodowej): Wszystkie osiągnięcia w stopniu dostetecznym, maksymalnie 2 oceny mierne, które mogą być skomepnsowane przez 2 oceny dostateczne EBR (wykształcenie zawodowe) Wszystkie osiągnięcia na poziomie dostatecznym, maksymalnie 2 oceny mierne bez możliwości wyrównania innymi ocenami W pozostałych przypadkach: zwykły dyplom zawodowy Ukończenie/Przejście na kolejny etap wg. wymagań dla liceów


Pobierz ppt "Egzaminy pisemne Niemiecki08. 05. 2014 (180 Min) Matematyka 13. 05. 2014 (135 Min) Pierwszy język obcy ( angielski) 15. 05.2014 (45 Min)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google