Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁ PROJEKTÓW Program DoktoRIS. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski WŚL i Uniwersytet Śląski Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁ PROJEKTÓW Program DoktoRIS. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski WŚL i Uniwersytet Śląski Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego projekt."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁ PROJEKTÓW Program DoktoRIS

2 Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski WŚL i Uniwersytet Śląski Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego projekt realizuje DZIAŁ PROJEKTÓW Program stypendialny dla doktorantów zamieszkujących województwo śląskie. Cel programu to wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu. Co to jest Program DoktoRIS?

3 1. Roczne stypendia naukowe dla doktorantów z woj. śląskiego: 2. Szkolenia dla stypendystów programu z zakresu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej prawa patentowego i ochrony własności intelektualnej autoprezentacji i wystąpień publicznych 3. Kursy na platformie e-learningowej 4. Usługi doradcze Punktu Konsultacyjnego Co można zyskać dzięki Programowi DoktoRIS?

4 Punkt Konsultacyjny Świadczy dla doktorantów z województwa śląskiego dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi informacyjno-doradcze z zakresu: pozyskiwania środków na prowadzenie badań ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego finansowania własnych projektów technologicznych komercjalizacji wiedzy

5 konsultacje telefoniczne (32 359 15 21) konsultacje mailowe (pkdoktoris@us.edu.pl) konsultacje osobiste w punkcie: Punkt mieści się w Rektoracie UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 12 / II p. / pok. 150 Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 Jak uzyskać informacje?

6 DZIAŁ PROJEKTÓW Bądź innowacyjny!

7 Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego: innovare = "tworzenie czegoś nowego". Innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania: zastosowanie nowej wiedzy w praktyce. Źródło nowej wiedzy to m.in. działalność badawcza Innowacja

8 Źródła krajowe Źródła zagraniczne, w tym UE Finansowanie badań

9 Programy badawcze UE: HORIZON 2020 Fundusze strukturalne UE Fundusze szwajcarskie Projekty ERA-NET Programy edukacyjne UE Finansowanie badań ze źródeł zagranicznych

10 HORYZONT 2020 1.Horyzont 2020 to największy program badawczo-innowacyjny UE z budżetem w wys. ok. 70 miliardów euro na 7 lat: 2014-2020 2.Instrument finansowy wdrażający Innowacyjną Unię – inicjatywę Europy 2020 nakierowaną na zabezpieczenie europejskiej konkurencyjności. 3.Cel: stymulowanie innowacji i wzrostu gospodarczego.

11 Kto może uczestniczyć w programie? Jednostki publiczne Centra badawcze Instytucje szkolnictwa wyższego Stowarzyszenia Organizacje międzynarodowe Przedsiębiorstwa Indywidualni naukowcy Kraje członkowskie UE Kraje stowarzyszone i kandydujące Kraje trzecie - pozaeuropejskie

12

13 I. Doskonała baza naukowa 1. FET – Future and Emerging Technologies (Przyszłe i Powstające Technologie) 2. Działania Marii Skłodowskiej-Curie 3. Infrastruktury badawcze 4. Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

14 Działania Marii Skłodowskiej-Curie Indywidualne i instytucjonalne projekty badawczo-szkoleniowe wymiana personelu badawczego; międzysektorowa oraz międzynarodowa współpraca Wszystkie dziedziny są akceptowane A)Innovative Training Networks (ITN) – 4 letnie projekty składane przez konsorcja na szkolenia (3-36 miesięcy) młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych naukowców w dowolnej tematyce B)Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – międzynarodowa i międzysektorowa wymiana pracowników naukowych, administracyjnych, technicznych i kadry zarządzającej C)Individual Fellowships – stypendia indywidualne w UE, do UE i poza UE

15 Infrastruktury badawcze Finansowanie dostępu do największych infrastruktur badawczych: możliwość przeprowadzenia bezpłatnie badań w najlepszych europejskich ośrodkach.

16 Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) Granty ERC finansują ambitne, nowatorskie badania przez okres do 5 lat. Projekt musi być realizowany w instytucji goszczącej w kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 przez młode lub doświadczone zespoły kierowane przez Lidera: 1.Starting Grants: 2-7 lat po uzyskaniu tytułu doktora 2.Consolidator Grants: 7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora 3.Advanced Grants: naukowiec o ugruntowanej pozycji naukowej Dofinansowanie: 1,5-2 mln EUR Wszystkie dziedziny są akceptowane, ceniona jest interdyscyplinarność

17 II. Wiodąca pozycja w przemyśle 1. Badania w zakresie technologii przemysłowych i wspomagających 2. Dostęp do finansowania ryzyka 3. Innowacje w MŚP

18 Badania w zakresie technologii przemysłowych i wspomagających LEIT 1. Nanotechnologie 2. Nowe materiały produkcyjne 3. Biotechnologia 4. Mikro i nanoelektronika 5. Fotonika 6. Zaawansowane systemy wytwarzania 7. Technologie informacyjno-komunikacyjne 8. Przestrzeń kosmiczna Wnioski składane są w odpowiedzi na wezwanie konkursowe

19 III. Wyzwania społeczne Wnioski składane są w odpowiedzi na wezwanie konkursowe 1.Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2.Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna 3.Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 4.Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 5.Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami 6.Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 7.Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

20 Warunki udziału i dofinansowanie

21 III. Upowszechnienie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa Wyrównanie różnic między lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE Twinning – wzmocnienie jednostki w obszarze badań przez współpracę z min. 2 wiodącymi instytucjami Teaming – tworzenie szerokiej współpracy, oczekiwanie współfinansowania ze środków krajowych, współpraca z klastrami ERA Chairs – stworzenie zespołu badawczego przez zatrudnienie naukowca, który go zbuduje, podnosząc potencjał jednostki

22 IV. Nauka z udziałem i dla społeczeństwa Integracja społeczeństwa z zagadnieniami nauki i innowacji

23 Gdzie szukać informacji? Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal

24 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA w europejskich programach badawczych pozyskanie środków na badania naukowe nawiązanie cennych kontaktów międzynarodowych wymiana wiedzy i doświadczeń z naukowcami z zagranicy promocja własnych osiągnięć badawczych dostęp do infrastruktury na światowym poziomie otwieranie się na dalsze kontakty i nowe projekty

25 EURAXESS Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców Europejska baza ofert pracy i stypendiów w tym oferty Marie Curie i ERC http://ec.europa.eu/euraxess

26 Zostań ekspertem KE Jeżeli: Masz wyższe wykształcenie Masz wiedzę ekspercką w dziedzinie badań lub innowacji w dowolnym obszarze, w tym w zakresie aspektów zarządzania Dysponujesz czasem, umożliwiającym podjęcie okazjonalnych, krótkoterminowych zobowiązań zawodowych zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

27 Pytania?

28 DZIAŁ PROJEKTÓW Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego Programu DoktoRIS Ewelina Doluk i Maciej Sojka Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego


Pobierz ppt "DZIAŁ PROJEKTÓW Program DoktoRIS. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski WŚL i Uniwersytet Śląski Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google