Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub wi ę cej uczestników ruchu drogowego bierze udzia ł w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub wi ę cej uczestników ruchu drogowego bierze udzia ł w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego."— Zapis prezentacji:

1

2 Zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub wi ę cej uczestników ruchu drogowego bierze udzia ł w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego zosta ł ranny lub dosz ł o do jego ś mierci.

3

4 Prowadzenie pojazdu pod wp ł ywem alkoholu i ś rodków odurzaj ą cych. Niestosowanie pr ę dko ś ci do warunków ruchu. Nieprzestrzeganie pierwsze ń stwa przejazdu. Nieprawid ł owe zachowanie w stosunku do pieszego.

5 Ubiór w spokojnych szaro-czarnych kolorach. Brak przy odzie ż y wierzchniej elementów odblaskowych. Wtargni ę cia na jezdnie.

6 W 2013 r. (wg wst ę pnych danych) odnotowano 9 474 wypadków z udzia ł em pieszych, w których zgin ęł y 1136 osoby, a 8 790 zosta ł o rannych. Blisko 34% wszystkich ofiar ś miertelnych wypadków to piesi. Oznacza to, ż e polskie drogi s ą dla pieszych bardzo niebezpieczne. Liczba zabitych ogó ł em i pieszych w latach 2008 -2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008

7 W 2012 roku rowerzyści byli sprawcami 1 714 wypadków, co stanowi 5,7% wszystkich zdarzeń na drodze. Z ich winy zginęły 152 osoby, ranne zostały 1 631. To więcej niż wypadków, którymi sprawcami są motocykliści!

8

9 W sezonie 2013 motocykli ś ci uczestniczyli w 2210 wypadkach, których w 967 przypadkach byli sprawcami. W wyniku tych zdarze ń zgin ęł y 253 osoby (w tym 242 kieruj ą cych motocyklami i 11 ich pasa ż erów), a 2075 zosta ł o rannych (1808 to kieruj ą cy, 267 to pasa ż erowie).

10

11 13- letnia dziewczynka zmar ł a na skutek potr ą cenia przez samochód osobowy na przej ś ciu dla pieszych przed szko łą Trzy osoby ponios ł y ś mier ć na skutek wypadku, do którego dosz ł o w dzielnicy Cisowa w Gdyni. W ś ród ofiar jest dziecko. Prowadzona przez 23-letni ą kobiet ę honda potr ą ci ł a ch ł opczyka, który szed ł z mam ą wzd ł u ż Empire Boulevard na Brooklynie. (…) Dopiero chwil ę pó ź niej wróci ł a, jednak dziecka nie uda ł o si ę ju ż uratowa ć...

12 W 2013 Polsce wydarzy ł o si ę 35385 wypadków drogowych w wyniku których ś mier ć ponios ł o 3291 osób a rannych zosta ł o 43471 osób.

13

14 Pami ę taj o nich i u ż ywaj kiedy ty, lub kto ś w twoim otoczeniu naprawd ę potrzebuje pomocy!

15


Pobierz ppt "Zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub wi ę cej uczestników ruchu drogowego bierze udzia ł w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google