Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca realizację projektu „ Dobry staż ” w ramach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca realizację projektu „ Dobry staż ” w ramach"— Zapis prezentacji:

1

2 Konferencja podsumowująca realizację projektu „ Dobry staż ” w ramach
Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez AIP UO.

3 Okres realizacji projektu: 1 październik 2008 - 31 styczeń 2010r.
Wartość projektu: ,53 zł Osoby (Beneficjenci Ostateczni) do których skierowany był projekt : - pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni, - doktoranci, - absolwenci, - studenci uczelni.

4 Dotyczyło to pracowników:
Grupę docelową do której adresowany był projekt stanowili pracownicy naukowo- dydaktyczni Uniwersytetu Opolskiego. Dotyczyło to pracowników: – Wydziału Ekonomicznego, – Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, – Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, - Wydziału Chemii.

5 Celem głównym projektu
„Dobry staż” było wzmocnienie transferu wiedzy i innowacji pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami działającymi w Województwie Opolskim.

6 Cel główny został osiągnięty poprzez cele szczegółowe projektu :
1) nawiązanie lub wzmocnienie stałej współpracy między Uniwersytetem Opolskim a przedsiębiorstwami, 2) uzyskanie przez uczelnię informacji nt. zapotrzebowania na innowacje i nowe technologie wśród przedsiębiorstw w regionie, 3) umożliwienie pracownikom naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Opolskiego zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych w przedsiębiorstwach, 4) podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry naukowo- dydaktycznej, 5) komercjalizacja wiedzy, 6) rozwój postaw kreatywnych i przedsiębiorczych wśród pracowników naukowych

7 W ramach projektu osiągnięte zostały następujące rezultaty:
- staże dla 46 pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego w 30 –tu przedsiębiorstwach WO, - szkolenia z zakresu możliwości rozwoju i zakładania firm typu spin – off i spin - out dla 125-iu pracowników , studentów i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego oraz stworzenie warunków do powstawania tego typu firm , - wypracowanie zasad zakładania firm typu spin-off i spin- out, - opracowanie platformy współpracy naukowo-badawczej Uniwersytetu Opolskiego z przedsiębiorstwami ,

8 W ramach projektu osiągnięte zostały następujące rezultaty:
- spotkania doradcze dla studentów, absolwentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych w zakresie powstawania i zakładania przedsiębiorstw odpryskowych (tzw.spin-off lub spin-out), - opracowanie koncepcji utworzenia pierwszego przedsiębiorstwa spin off na Uniwersytecie Opolskim poprzez opracowanie założeń prawnych, organizacyjnych i instytucjonalnych funkcjonowania takiego przedsiębiorstwa oraz przygotowanie podstaw do współpracy .

9 Przedsiębiorstwa w których pracownicy naukowo- dydaktyczni Uczelni uczestniczyli w stażach:
EKONCEPT Marcin Rybotycki w Kędzierzynie-Koźlu Zakład Usług Położniczo-Pielęgniarskich „Zdrowa Rodzina” S.C w Opolu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu Górażdże Cement S.A, Heidelberg Cement Group w Opolu Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych Piotr Konieczko w Górażdżach Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno- Usługowe Ciepłownictwa MEGATERM S.A. w Opolu Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. w Opolu Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu Firma Usługowa „NEMO” w Opolu Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie - Koźlu

10 Przedsiębiorstwa w których pracownicy naukowo-
dydaktyczni Uczelni uczestniczyli w stażach: Zakład Produkcyjny „Cukrownia Cerekiew” w Polskiej Cerekwi Szpital Wojewódzki w Opolu Teatr EKO STUDIO w Opolu PROEKO SERWIS w Opolu Impel Security Polska Sp. z o.o. Oddział w Opolu Kancelaria Radcy Prawnego – Dariusz Mucha Zakład Urządzania Terenów Zielonych FLOR-BUD Sp. z o.o. w Czarnowąsach AHLERS-POLAND Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe - Wojciech Brzozowski w Opolu Centrum Językowe Expert w Nysie Cementownia „ODRA” S.A.

11 Przedsiębiorstwa w których pracownicy naukowo-
dydaktyczni Uczelni uczestniczyli w stażach: Bartoszko Andrzej - Kancelaria adwokacka w Brzegu PPRHU „Imprema” Sp. z o.o. NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalna Stacja Hydrologiczno- Meteorologiczna w Opolu Intersilesia McBride Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich Firma Bartosz Wiśniewski DIAGNOSTYKA ODDZIAŁ OPOLE Sp. z o.o. Sp.k. PHUP HOLPONA Sp. z o.o. OPOLTEL Tomasz Lisek w Luboszycach

12 Biuro Projektu: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego Collegium Civitas 9 Katowicka 89, Opole Telefon : Strona internetowa :


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca realizację projektu „ Dobry staż ” w ramach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google