Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ż yciu codziennym cz ę sto znajdujemy si ę w sytuacji, gdy musimy jak ąś cało ść podzieli ć na cz ęś ci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ż yciu codziennym cz ę sto znajdujemy si ę w sytuacji, gdy musimy jak ąś cało ść podzieli ć na cz ęś ci."— Zapis prezentacji:

1

2

3 W ż yciu codziennym cz ę sto znajdujemy si ę w sytuacji, gdy musimy jak ąś cało ść podzieli ć na cz ęś ci.

4 Jedna cało ść - jedna druga Jaka to cz ęść ? POKA Ż - jedna czwarta

5 - trzy czwarte - jedna druga - dwie czwarte Jaka cz ęść figury jest zamalowana? POKA Ż

6 Połowa, czyli, powstaje z podziału całości na dwie równe części i wyodrębnieniu jednej z tych części. licznik ułamka kreska ułamkowa mianownik ułamka POKA Ż

7 Jaka cz ęść figur na rysunku jest zamalowana ? POKA Ż

8 3 z 5, to 2 z 6, to Jaki to ułamek? POKA Ż

9 Ułamek jako iloraz Podzielmy dwa batony mi ę dzy 3 dzieci tak, aby ka ż de dziecko otrzymało tyle samo. Ka ż de dziecko otrzyma 2 kawałki, czyli POKA Ż dwie trzecie.

10 Iloraz dwóch liczb naturalnych mo ż na zapisa ć w postaci ułamka. Dzielna jest licznikiem, dzielnik mianownikiem, a kreska ułamkowa zast ę puje znak dzielenia. Zapisujemy 2 : 3 = POKA Ż

11 1 : 3 = 3 : 4 = 2 : 3 = 5 : 7 = Ile to jest ? POKA Ż

12 Ułamki wła ś ciwe i niewła ś ciwe POKA Ż

13 Ułamek, w którym licznik jest mniejszy od mianownika, nazywamy ułamkiem wła ś ciwym. Na przykład: Ułamki wła ś ciwe s ą mniejsze od POKA Ż jedno ś ci

14 Ułamek, w którym licznik jest wi ę kszy lub równy mianownikowi, nazywamy ułamkiem niewła ś ciwym. Na przykład: Ułamki niewła ś ciwe s ą wi ę ksze lub równe jedno ś ci. Ułamki niewła ś ciwe przedstawione w powy ż szej postaci nazywamy POKA Ż liczbami mieszanymi.

15 Jaki to rodzaj ułamka ? Ułamki wła ś ciwe Ułamki niewła ś ciwe POKA Ż

16 ZAPAMI Ę TAJ ! 1. Ułamek to liczba odpowiadająca na pytanie:jaka część ? 2. Iloraz dwóch liczb naturalnych można zapisać w postaciułamka. 3. Dzielna jestlicznikiem,dzielnikmianownikiem, a kreska ułamkowa zastępuje znakdzielenia. 4. Ułamki właściwe są mniejsze od POKA Ż mianownik. 5. Ułamki niewłaściwe są większe lub równe mają licznik mniejszy niż 1 ; mają licznik większy lub równymianownikowi. The end


Pobierz ppt "W ż yciu codziennym cz ę sto znajdujemy si ę w sytuacji, gdy musimy jak ąś cało ść podzieli ć na cz ęś ci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google