Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody i formy pracy z 6l w klasie I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody i formy pracy z 6l w klasie I"— Zapis prezentacji:

1 Metody i formy pracy z 6l w klasie I
czyli na podstawie czego i jak organizować edukację dziecka młodszego w szkole?

2 Motto „Ludzie uczą się mądrości nie z książek, lecz z nieba, ziemi, dębów i buków; To oznacza, że muszą uczyć się poznawać rzeczy same w sobie, a nie świadectwo i obserwacje poczynione przez innych o rzeczach”. Comenius

3 Zanim o metodach.... Ważne pytania Ważne twierdzenia

4 Ważne pytania: Jak myślisz …
po co uczeń idzie do szkoły? po co Ty idziesz? PO CO JEST SZKOŁA?

5 czy raczej będziemy wspierać naukę
Ważne pytania: czy chcemy przygotowywać młodych Polaków do roli kreatywnych, innowacyjnie myślących twórców czy raczej będziemy wspierać naukę „po śladzie” i nagradzać tych, którzy potrafią powielać znane schematy i najlepiej się dostosować?

6 Czy celem edukacji jest wychowanie ludzi umiejących wyrażać własne,
Ważne pytania Czy celem edukacji jest wychowanie ludzi umiejących wyrażać własne, czy cudze myśli?

7 Czy szkoła ma ograniczać się do przekazywania informacji,
Ważne pytania Czy szkoła ma ograniczać się do przekazywania informacji, czy powinna również rozwijać kreatywność, umiejętność pracy w grupie, zdolność wyszukiwania i selekcji informacji?

8 Ważne pytania Czy chcemy rozwijać u uczniów jedynie tzw. twarde kompetencje, które łatwo sprawdzić za pomocą testów, czy również te miękkie, o które coraz głośniej dopominają się pracodawcy?

9 czy uczeń rozwinął w szkole swoje zainteresowania
Ważne pytania Czy miarą sukcesu edukacyjnego powinna być liczba zdobytych na teście punktów, czy raczej to, czy uczeń rozwinął w szkole swoje zainteresowania i zachował chęć do nauki?

10 Jak uczy się dziecko – czyli 6latek?
Ważne pytania Jak uczy się mózg? Jak uczy się dziecko – czyli 6latek? „Konia można doprowadzić do wodopoju, ale napić się musi on już sam” „Mózgu nie można zmusić do nauki”

11 „Nie można przekazywać wiedzy i umiejętności bezpośrednio
Ważne twierdzenia: „Nie można przekazywać wiedzy i umiejętności bezpośrednio do czyjegoś umysłu, są one i powinny być wynikiem własnej aktywności uczących się”. (teoria konstruktywizmu)

12 jeśli chce rozwijać odpowiedzialnych
Ważne twierdzenia szkoła jeśli chce rozwijać odpowiedzialnych i kreatywnych młodych ludzi, musi pozwolić im odkrywać, eksperymentować, projektować i tworzyć, wynurzyć się z kultury błędu.

13 ale jeszcze inne talenty, które związane są między innymi
Ważne twierdzenia Człowiek to nie tylko umiejętności posługiwania się językiem i liczenia, ale jeszcze inne talenty, które związane są między innymi z ekspresją artystyczna, muzyczną czy ruchową. (Howard Gardner Teoria inteligencji wielorakich)

14 Indywidualizacja „Różnorodność jest skarbem ludzkości” A.Toffler Uwzględnianie w działaniach pedagogicznych profilu inteligencji zapewnia każdemu dziecku poczucie sukcesu w jakiejś dziedzinie = podwyższona samoocena, zaangażowanie, motywacja, potrzeba rozwoju poznawczego.

15 Ważne twierdzenia „…nie uda się indywidualizować ani dostosowywać czegokolwiek do dziecka bez diagnozy wstępnej jego kompetencji, która następnie wymusi zróżnicowanie materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla poszczególnych uczniów; nie da się także traktować ich podmiotowo przy stosowaniu jednego podręcznika dla wszystkich”. Dorota Klus-Stańska „Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej”

16 „Aby uczeń nigdy nie był narażony na konieczność uczenia się tego,
Ważne twierdzenia „Aby uczeń nigdy nie był narażony na konieczność uczenia się tego, co już potrafi i zna oraz tego, co jest daleko poza SNR”. Dorota Klus-Stańska „Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej”

17 Ważne twierdzenia przejście dziecka z przedszkola do szkoły to trudny moment. Próg. - nowe otoczenie, zadania, wymagania, obowiązki, dobry start w szkole kształtuje stosunek do szkoły i nauczycieli często na całe życie: udany – motywacja, sukcesy, rozwój.. nieudany – trudności, brak motywacji, niepowodzenia, wyuczona bezradność, agresja..

18 6 latek w szkole… Na fotografii M. Montessori

19 6 latek w szkole - Jaki jest?
Jeszcze silna potrzeba aktywności zabawowej, opartej na: wewnętrznej motywacji poznawczej głębokim zainteresowaniu przedmiotem/ zjawiskiem atrakcyjności działań, ciekawość (emocja), radość możliwości manipulacji, ruchu, doświadczania, eksperymentowania „Doświadczenie towarzyszy nam przez całe życie, jednak jest dominującą formą poznawania świata w okresie dzieciństwa” (A. Brzezińska)

20 Jeśli.... to.... czyli o metodach w pracy z dzieckiem 6 letnim
Jakie najlepsze? uwzględniające specyfikę uczenia się dziecka 6 letniego odpowiadające indywidualnym potrzebom i możliwościom dziecka dające szansę skutecznego przyswajania wiedzy/ osiągania sukcesu Zróżnicowane!

21 Formy organizacyjne i metody PRESJA czy OFERTA?
Rys. D. Waloszek

22 Zalecane formy organizacyjne
praca w grupach, zespołach (rzadziej frontalna) Zabawy, gry wycieczki warsztaty w środowisku Nie „ukrzesłowienie”

23 Zalecane metody (techniki)
Aktywizujące – angażujące umysł i emocje np. Metoda projektu Metoda projektowania okazji edukacyjnych Techniki: mapy mentalne burza mózgów

24 Wspierające naukę czytania i pisania np.
Zalecane metody Wspierające naukę czytania i pisania np. Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz) Wspierające edukację matematyczną gry (z kostką, planszowe, origami, tangramy)

25 „Jeśli dziecko nie uczy się w sposób w jaki nauczasz,
Zamiast podsumowania „Jeśli dziecko nie uczy się w sposób w jaki nauczasz, wtedy musisz nauczać je w ten sam sposób w jaki się uczy”. Rita Dunn Nie będzie możliwe, aby nauczyciel powiedział - nauczyłem ich dobrze, ale on/ona nie potrafi posiąść tej wiedzy.

26 do potrzeb i możliwości swojej „klasy”
Zamiast podsumowania Czego uczyć, kiedy, jakimi metodami to decyzja (odpowiedzialna) nauczyciela. Nauczyciel: odważna postawa spojrzenia na swoją pracę (refleksyjny), znający (diagnoza) możliwości i potrzeby uczniów, budujący własną praktykę, wykorzystujący dostępną wiedzę o metodyce do potrzeb i możliwości swojej „klasy”

27 Dziękuję za uwagę  Janina Huterska-Górecka
W prezentacji wykorzystano zdjęcia i fragmenty tekstów dostępne w Internecie oraz zasoby własne.


Pobierz ppt "Metody i formy pracy z 6l w klasie I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google