Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7 Cudów Ś wiata Prace wykona ł : Miko ł aj Igny ś.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7 Cudów Ś wiata Prace wykona ł : Miko ł aj Igny ś."— Zapis prezentacji:

1 7 Cudów Ś wiata Prace wykona ł : Miko ł aj Igny ś

2 Prezentacja dotyczy jednego z cudów ś wiata- Piramidy Cheopsa W prezentacji dowiecie si ę krótkich informacji o egipskiej piramidzie W prezentacji tej zobaczycie równie ż kilka zdj ęć Piramidy Cheopsa

3 o Piramida Cheopsa-ogólnie Piramida Cheopsa-ogólnie o Wn ę trze piramidy Cheopsa Wn ę trze piramidy Cheopsa o Wymiary Wymiary o Herodot o piramidzie Herodot o piramidzie

4 Egipska Piramida Cheopsa, znajduj ą ca si ę w Gizie nieopodal Kairu wzniesiona zosta ł a oko ł o 2560r.p.n.e. prawdopodobnie wg projektu Hermona. Stanowi ą ca w staro ż ytno ś ci miejsce pochówku faraona Cheopsa.

5

6

7 Legenda: A - Wej ś cie g ł ówne B - Komnata królowej C - Komnata króla D - Korytarz E - Tunele wychodz ą ce w stron ę ś wi ę tych gwiazd dla Egipcjan F - Komnata nad komnat ą królewsk ą G - Tunel wykopany prawdopodobnie przez z ł odziei H - Ś lepy tunel I - Fa ł szywa komnata dla oszukania z ł odziei

8 Pierwotna d ł ugo ść boku podstawy wynosi ł a 230 m, wysoko ść 146,6 m, k ą t nachylenia ś cian 51 stopni i 50 sekund. Ś ciany piramidy Cheopsa by ł y ob ł o ż one licówk ą z polerowanego bia ł ego wapienia, a wierzcho ł ek czarnym diorytem.

9

10 O budowie piramidy pisa ł ju ż Herodot: Cheops na wystawienie piramidy potrzebowa ł dwudziestu lat. Wszystkim Egipcjanom kaza ł na siebie pracowa ć. Jednym rozporz ą dzono z ł omów kamienia w górach arabskich w ł óczy ć ska ł y do Nilu, innym sprowadzone na ł odziach przez rzek ę kaza ł odbiera ć. Pracowa ł o tak bez przerwy do stu tysi ę cy ludzi. Budowano za ś piramid ę w kszta ł t schodów.

11 Piramida Cheopsa pomimo up ł ywu lat nadal jest atrakcyjnym miejscem dla turystów. Jej pi ę kno i wyj ą tkowo ść sprawiaj ą ż e jest ona zabytkiem który ka ż dy chce zobaczy ć.

12 Prace wykona ł : Miko ł aj Igny ś klasa IG nr. 9


Pobierz ppt "7 Cudów Ś wiata Prace wykona ł : Miko ł aj Igny ś."

Podobne prezentacje


Reklamy Google