Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy; rozdział II – definicje; rozdział III – opodatkowanie dochodu;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy; rozdział II – definicje; rozdział III – opodatkowanie dochodu;"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe

2 Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy; rozdział II – definicje; rozdział III – opodatkowanie dochodu; rozdział IV – opodatkowanie majątku; rozdział V – metody unikania podwójnego opodatkowania; rozdział VI – postanowienia szczególne; rozdział VII – postanowienia końcowe.

3 Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy

4 Struktura UM-OECD Rozdział II – definicje

5 Pojęcia Ogólne osoba (person) spółka (company) przedsiębiorstwo (enterprise) działalność gospodarcza (business)

6 Pojęcia Ogólne przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ( enterprise of a Contracting State) transport międzynarodowy (international traffic) właściwa władza (competent authority ) obywatel (national)

7 Pojęcia szczególne rezydent (resident ) zakład (Permanent Establishment)

8 Rezydent Rezydent (w polskich ustawach o podatkach dochodowych :osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie i podlegająca w tym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości dochodów)

9 Rezydent Kryteria rezydencji : miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedziba zarządu Kryteria rozstrzygające konflikt rezydencji : stałe ognisko domowe ( permanent home ) ; ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych – center of vital interests); miejsce, gdzie osoba zazwyczaj przebywa (habitual abode); Obywatelstwo; wzajemne porozumienie Umawiających się Państw

10 Rezydent Osoba prawna – konflikt rezydencji Jeżeli zgodnie z prawem Umawiających się Państw osoba prawna ma siedzibę w obu państwach rozstrzyga miejsce faktycznego zarządu

11 Rezydent Tie-breaker rules – zasady w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które rozstrzygają konflikt rezydencji dla celów umowy, inaczej : określają rezydencję podatnika na gruncie umowy w przypadku podwójnej rezydencji

12 Struktura UM-OECD rozdział III – opodatkowanie dochodu; rozdział IV – opodatkowanie majątku; Obejmują normy rozgraniczające, które stanowią istotę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

13 Rodzaje norm rozgraniczających Normy nakazujące opodatkowanie określonych rodzajów dochodów tylko w jednym umawiającym się państwie

14 Rodzaje norm rozgraniczających normy przyzwalające na opodatkowanie określonych rodzajów dochodów w obu umawiających się państwach, czyli żadnemu z nich nie przyznają wyłączności

15 Rodzaje norm rozgraniczających specyficzna redakcja językowa. określone dochody,,mogą być opodatkowane w (may be taxed in) określone dochody,,podlegają opodatkowaniu tylko w (shall be taxable only in)

16 Struktura UM-OECD rozdział V – metody unikania podwójnego opodatkowania; Metoda wyłączenia ( exemption method) Metoda kredytu podatkowego (Tax credit method)

17 Metody Unikania Podwójnego Opodatkowania Metoda wyłączenia – państwo rezydencji podatnika zwalnia od opodatkowania dochody, które uzyskał on w państwie źródła

18 Metody Unikania Podwójnego Opodatkowania Metoda kredytu podatkowego – państwo rezydencji opodatkowuje dochody uzyskane przez podatnika w państwie źródła, ale zezwala na odliczenie podatku zapłaconego w państwie źródła do wysokości podatku krajowego

19 Struktura UM-OECD rozdział VI – przepisy szczególne Równe traktowanie Procedury wzajemnego porozumiewania się Wymiana informacji Pomoc w poborze podatków ( fakult.) Członkowie misji dyplomatycznych lub stałych przedstawicielstw i urzędów konsularnych

20 Struktura UM-OECD rozdział VII – postanowienia końcowe Wejście w życie Wypowiedzenie


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy; rozdział II – definicje; rozdział III – opodatkowanie dochodu;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google