Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU PROMOCJA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

2 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zawarty jest w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

3 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU Na lata 2007-2013 przygotowany został Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest dokumentem strategicznym i wyznacza orientacyjne kierunki działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w latach 2007-2015.

4 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU Jest to dokument określający zasady komunikacji w ramach Programu z uwzględnieniem spójnej wizualizacji i przekazu. Wyznacza kierunki komunikacji dla wszystkich instytucji i podmiotów, które z racji pełnionych funkcji lub realizowanych przedsięwzięć mają obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w tym zakresie.

5 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w tym dokumencie jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w działania informacyjne i promocyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU Integralną częścią Planu komunikacji PO KL są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu. Wytyczne określają zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności wymagania związane z oznaczeniem projektu.

7 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU Zgodnie z w/w wymaganiami konieczne jest: - oznaczanie pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, - oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu, - informowanie o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu, - oznaczanie publikacji oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,

8 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU - przekazywanie informacji o współfinansowaniu podczas konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, targów i innych imprez promocyjnych, - przekazywanie informacji o współfinansowaniu uczestnikom projektu/grupie docelowej projektu, - oznaczanie wszelkich dokumentów dotyczących realizacji projektu.

9 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU Wytyczne opisują również jak stosować logotypy PO KL i UE w latach 2007-2015 i precyzują sposoby oznaczania poszczególnych materiałów, dokumentów i innych produktów oraz działań projektu. Wzory jednolitego systemu oznaczania projektu: MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU, będą sukcesywnie przekazywane do FILII BIUR PROJEKTU.

10 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU Wszelkich informacji udziela koordynator ds. public relation - Jolanta Bednarska Kontakt: e-mail: jolanta.bednarska@ciz.walbrzych.pl tel. 74 843 42 47


Pobierz ppt "Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google