Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymogi dotyczące promocji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymogi dotyczące promocji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Wymogi dotyczące promocji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Łódź, czerwiec 2008 r.

3 Obowiązek promocji projektów wynika z: rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z r., str. 25) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z r., str. 4) Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Działania prowadzone w ramach informacji i promocji powinny być zgodne z następującymi dokumentami: Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Pośredniczącej II stopnia

5 wypełnienie wymagań związanych z oznaczaniem projektu promocja Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rekrutacja uczestników projektu Działania informacyjno-promocyjne powinny zostać opisane w pkt. 3.2 Działania Wniosku o dofinansowanie projektu, jako jedno z zadań w ramach projektu. Koszty związane z realizacją działań informacyjno-promocyjnych to koszty kwalifikowalne – bezpośrednie (zadanie: Promocja i informacja projektu). Cele działań informacyjno- promocyjnych:

6 Instrumenty informacyjno-promocyjne plakaty, broszury, ulotki, gadżety publikacje i narzędzia komunikacji audiowizualnej ogłoszenia w prasie, artykuły sponsorowane, wkładki do gazet konferencje rozpoczynające i podsumowujące projekt, imprezy promocyjne strona internetowa oznaczanie pomieszczeń, w których realizowany jest projekt oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu informacja o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu oznaczenie korespondencji prowadzonej w sprawach projektu informacja o współfinansowaniu przekazywana uczestnikom projektu. oraz BAZA PROJEKTÓW na stronie internetowej WUP w Łodzi

7 Informacja o współfinansowaniu przekazywana uczestnikom projektu materiałach szkoleniowych, w tym prezentacjach i publikacjach multimedialnych zaproszeniach korespondencji z uczestnikami, także w formie elektronicznej certyfikatach, zaświadczeniach, dyplomach itp. potwierdzających zakończenie lub udział w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jeśli nie ma możliwości zamieszczenia informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach (np. świadectwa na drukach MEN) informacje o współfinansowaniu powinny znaleźć się na umowach szkoleniowych lub w formie dodatkowego zaświadczenia z informacją o współfinansowaniu Wszyscy uczestnicy projektu powinni być świadomi, że uczestniczą w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informacja o współfinansowaniu szkoleń/doradztwa itp. powinna znaleźć się co najmniej na:

8 Ogólne zasady oznaczania materiałów informacyjno-promocyjnych Wszystkie instrumenty informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu powinny zawierać: logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki logo Europejskiego Funduszu Społecznego logo Unii Europejskiej Logotypy powinny mieć zachowane właściwe proporcje. Należy pamiętać również o zachowaniu pola podstawowego i pola ochronnego logo. opis w postaci: Projekt (tytuł projektu) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania/Poddziałania (numer Działania/Poddziałania) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cel Europejskiego Funduszu Społecznego: Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

9 nazwę Działania/Poddziałania (na materiałach drukowanych typu: plakaty, ulotki, ogłoszenia, artykuły prasowe, banery oraz na materiałach audiowizualnych) logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy z podpisem: Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia (na materiałach drukowanych typu: plakaty, ulotki, ogłoszenia, banery oraz na materiałach audiowizualnych) – logo WUP nie może znajdować się przy informacji o współfinansowaniu wraz z nazwą Beneficjenta (zamiast nazwy można ewentualnie stosować logo Beneficjenta) należy stosować podpis: Realizator projektu – logo beneficjenta nie może znajdować się przy informacji o współfinansowaniu Logo Beneficjenta (z podpisem: Realizator projektu) nie może być większe od logo EFS, UE, PO KL i WUP w Łodzi. w przypadku materiałów drukowanych typu: plakaty, ulotki, ogłoszenia, artykuły prasowe, banery oraz w przypadku materiałów audiowizualnych – w stopce drobnym drukiem należy stosować opis w postaci: Ogłoszenie (lub inny typ publikacji) współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dane teleadresowe biura projektu

10 Informacja o współfinansowaniu NIE POWINNA zawierać : Innych logotypów, w szczególności: logotypów instytucji realizującej projekt, partnerów Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących 2 stopnia logotypu przyjętego dla projektu Nazw: beneficjenta Instytucji Pośredniczących Skrótów np.: EFS zamiast Europejski Fundusz Społeczny PO KL zamiast Program Operacyjny Kapitał Ludzki logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki logo Europejskiego Funduszu Społecznego logo Unii Europejskiej opis w postaci: Projekt (tytuł projektu) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania/Poddziałania (numer i ewentualnie nazwa Działania/Poddziałania) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informacja o współfinansowaniu POWINNA zawierać :

11 Zestawienie logotypów W zestawieniach z innymi znakami znak Programu znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony.

12 Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGA ! Formę uzupełniającą znaku - można stosować wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.

13 Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 Logo PO KL - stosowanie tła Podstawowym tłem dla znaku PO KL jest tło w kolorze białym. Dopuszcza się aplikację znaku na tle kolorowym, czarnym oraz srebrnym. *Należy stosować kolory określone w Wytycznych

15 Dopuszcza się stosowanie znaku w wariantach jednobarwnych – monochromatycznych, ale tylko w obrębie przedstawionej kolorystyki. Logo PO KL – wariant monochromatyczny na tle programu Dopuszczalne wersje kolorystyczne teł pełnych – jednorodnych w systemie kolorystycznym CMYK.

16 Zasady stosowania logo Unii Europejskiej w celu użycia logo UE na stronach internetowych najlepiej jest używać kolorów RGB

17 Logo Unii Europejskiej - kolorystyka W przypadku koloru niebieskiego tło powinno być wydrukowane w maksymalnym nasyceniu tym kolorem, z pozostawionymi na tle białymi gwiazdami. Jeśli zaistniała konieczność dokonania reprodukcji znaku na kolorowym tle, należy najpierw umieścić wokół prostokąta biały pasek o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta. W przypadku koloru czarnego prostokąt powinien posiadać czarną obwódkę i czarne na białym tle.

18 Logo Europejskiego Funduszu Społecznego wersja podstawowa wersja z podpisem Logo nie powinno być mniejsze (wysokość) niż 1cm. logo z podpisem nie może być węższe niż 23mm Wykorzystując logo Europejskiego Funduszu Społecznego należy zwrócić uwagę, aby: proporcje logo pozostały niezmienione przy powiększaniu lub pomniejszaniu powyżej i poniżej logo pozostało wolne miejsce szerokości, co najmniej połowy wysokości litery E po bokach pozostało wolne miejsce na szerokość litery S kiedy nie ma możliwości zamieszczenia logo we wzorze dokumentu można je zamieścić w postaci naklejki lub pieczątki (granatowej, lub czarnej).

19 Logo Europejskiego Funduszu Społecznego – warianty kolorystyczne

20 Logo Europejskiego Funduszu Społecznego – otaczanie znaku W przypadku umieszczania symbolu w pełnej wersji kolorystycznej na dowolnym kolorze tła można zastosować cieniowanie tła. Proponowane rozwiązanie pozwoli zachować przejrzystość symbolu i tła w zgodzie z zasadami stosowania pola ochronnego. Należy stosować taką grafikę tła, aby logo znajdowało się na jednym z dozwolonych kolorów. W oryginalnych pismach czarnobiałych stosujemy znak graficzny EFS w wersji czarnej (nie wolno stosować logo EFS w odcieniach szarości). W przypadku konieczności powielenia kolorowych dokumentów dopuszczalne jest stosowanie kserokopii.

21 Najczęstsze błędy pojawiające się przy oznaczaniu projektów:

22 Najczęstsze błędy pojawiające się przy oznaczaniu projektów:

23 Dokumentacja podejmowanych przedsięwzięć informacyjno - promocyjnych Oprócz dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (faktury, rachunki) należy bezwzględnie przechowywać egzemplarze artykułów informacyjnych, między innymi: - egzemplarz gazety, w której ukazało się ogłoszenie prasowe lub artykuł sponsorowany - nagrany na płytę DVD lub kasetę VHS program telewizyjny prezentujący projekt - egzemplarze gadżetów promocyjnych - egzemplarze ulotek, plakatów

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Punkt Informacyjny EFS Łódź, ul. Wólczańska 49 budynek A, parter, pokój 6 i 7 tel. (42) wew. 119, 120 fax (42) Możliwość przesyłania materiałów promocyjnych do konsultacji:

25 Informacja do Bazy projektów: BAZA PROJEKTÓW W PO KL na stronie internetowej WUP w Łodzi jako źródło informacji dla osób zainteresowanych udziałem w projektach oraz jako forma promocji projektu i instytucji go realizującej Obowiązek beneficjenta: - zgłoszenie i aktualizacja informacji o realizowanych projektach Opis projektu według następującego schematu: Tytuł: Realizator: Cel projektu: Do kogo projekt jest skierowany: Co projekt oferuje: Rekrutacja do projektu: Okres realizacji projektu: należy przesyłać na adres poczty elektronicznej:

26

27


Pobierz ppt "Wymogi dotyczące promocji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google