Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia (§5-6, §9-14) Zarządzenie Dziekana … w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Uchwała Nr 69/2013 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie oceny jakości kształcenia oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia dla jednostek prowadzących kształcenie w UKSW w Warszawie Uchwała Nr 46/2014 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 69/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie oceny jakości kształcenia oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia dla jednostek prowadzących kształcenie w UKSW w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ZALECENIA WYKONANIE i PROPOZYCJE ZMIAN Schemat działania WSZiDJK (WKJK, WKD i in.) PODJĘCIE DECYZJI PROCES DYDAKTYCZNY ZALECENIA OCENA OCENA WSZiDJK

5 Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała Nr 69/2013 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie oceny jakości kształcenia oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia dla jednostek prowadzących kształcenie w UKSW w Warszawie Priorytetowe działania na rok 2013/2014 Przykład: 6) Objęcie studiów doktoranckich systemem zapewniania jakości kształcenia i wprowadzenie do ich programu kształcenia większej liczby zajęć specjalistycznych, takich jak seminaria i konwersatoria. PROCES DYDAKTYCZNY - STUDIA DOKTORANCKIE

6 Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PROCES DYDAKTYCZNY OCENA Ocena zgodności zakładanych efektów kształcenia z efektami zatwierdzonymi przez Senat – matryce efektów kształcenia – i ich okresowa weryfikacja Kontrola zawartości kart przedmiotów Kontrolowanie sposobu organizacji praktyk Kontrola przyporządkowania liczby ECTS Monitoring prowadzonych badań naukowych pod względem zgodności ich tematyki z wykładanymi przedmiotami Analiza dostosowania kwalifikacji absolwenta do potrzeb rynku pracy (Biuro Karier) Okresowa kontrola infrastruktury dydaktycznej

7 Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura WKD: osobne podkomisje dla każdego instytutu, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych (WKD WFCh = 5 podkomisji) Skład podkomisji: przewodniczący – dyrektor instytutu lub kierownik studiów; członkowie – przedstawiciele nauczycieli akademickich, przedstawiciele studentów, przedstawiciele doktorantów, przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych (pracodawców) Przykład: PDIF WFCh – przewodniczący (dyrektor IF) + 4 nauczycieli akademickich (w tym planiści i osoba odpowiedzialna za praktyki zawodowe) + 2 przedstawicieli studentów + 2 przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych = 9 osób Harmonogram spotkań: 2 posiedzenia w roku akademickim – październik/listopad i marzec/kwiecień 1 posiedzenie: ustalenie harmonogramu i terminarza prac na cały rok akademicki (na podstawie wytycznych WKJK i spraw bieżących) 2 posiedzenie: ocena stopnia realizacji harmonogramu prac i jego aktualizacja Między posiedzeniami indywidualna praca członków podkomisji i ustalenia bieżące drogą elektroniczną Dokumentacja: protokół posiedzenia wraz z załącznikami; lista obecności Koordynacja działań WKD i WKJK – uczestnictwo przewodniczącego WKJK w posiedzeniach podkomisji jako koordynatora WSZiDJK

9 Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Skład komisji: przewodniczący; członkowie – przedstawiciele nauczycieli akademickich; przedstawiciel studentów; przedstawiciel doktorantów Przykład: WKJK WFCh – przewodniczący (prodziekan ds. jakości kształcenia) + 4 nauczycieli akademickich (w tym prodziekan ds. studenckich i przedstawiciele wszystkich instytutów) + przedstawiciel studentów (przewodniczący WRD, członek RW) + przedstawiciel doktorantów (członek RW) = 7 osób Harmonogram spotkań: 2 posiedzenia w roku akademickim – wrzesień/październik i luty/marzec 1 posiedzenie: ustalenie harmonogramu i terminarza prac na cały rok akademicki (na podstawie wytycznych UKJK i bieżącej oceny procesu dydaktycznego) 2 posiedzenie: ocena stopnia realizacji harmonogramu prac i jego aktualizacja Między posiedzeniami indywidualna praca członków podkomisji i ustalenia bieżące drogą elektroniczną Dokumentacja: protokół posiedzenia wraz z załącznikami; lista obecności Koordynacja działań z UKJK: przewodniczący WKJK jest członkiem UKJK

10 Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google