Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA MARKETINGOWA Opracowali: Grzegorz Moskwa Jan Jędrasik Rok.3 Sem.V.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA MARKETINGOWA Opracowali: Grzegorz Moskwa Jan Jędrasik Rok.3 Sem.V."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA MARKETINGOWA Opracowali: Grzegorz Moskwa Jan Jędrasik Rok.3 Sem.V

2 Marketingowy system informacji Informacja marketingowa to wszelka informacja wykorzystywana w procesie marketingowego zarządzania firmą, która pozwala redukować niepewność decyzji związanych z realizacją marketingu strategicznego (cele firmy, marketingowe strategie działania). Aby informacje mogły stać się podstawą procesów decyzyjnych muszą być: dokładne, wiarygodne, trafne, spójne, porównywalne, aktualne, odpowiednio zredagowane, przekazywane w prostej formie.

3 Marketingowy system informacji Każde przedsiębiorstwo wykorzystuje zestawy różnych informacji. Kryteria stosowanych podziałów informacji mogą być różne (np. miejsce powstawania, źródła, częstotliwość aktualizacji, horyzont czasowy, stopień dokładności). Stosując jako kryterium klasyfikacji miejsce powstawania informacji, można wyróżnić następujące typy informacji: Główne typy informacji według miejsca ich powstawania Typ informacji Przykłady informacji Wewnętrzne Zewnętrzne Wspólna - wielkość sprzedaży przedsiębiorstwa przekroju produktów, rynków, nabywców, - wielkość realizowanych dostaw przekroju produktów, rynków, dostawców, - poziom i struktura zapasów, - wielkość sprzedaży konkurentów, - wielkość i struktura kosztów konkurentów, - pojemność różnych segmentów rynku, - zachowania nabywców na rynku, - udział w rynku, - udział w kosztach obsługi danego rynku,

4 Szczególną rolę przy podejmowaniu decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie pełnią informacje zewnętrzne. Są to informacje znajdujące się w bliższym i dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa. Marketingowy system informacji Przedsiębiorstwo Popularność firmy, konkurencyjność, obrót, koszty, sprawność instrumentów marketingowych(cena, dystrybucja, promocja, itd.) Produkt Nabywcy Konkurenci Liczba i wielkość grup nabywców, siła nabywcza, lokalizacja przestrzenna, stosunek nabywców do oferty przedsiębiorstwa Mocne i słabe strony produktu, image, fazy cyklu życia produktu, możliwości rozwoju produktu (nowości) Rynek Otoczenie Segmenty rynku, kanały rynku, tendencje zmian rynku (wielkość, struktura, dynamika, udział własnego przedsiębiorstwa w rynku) Liczba konkurentów, intensywność konkurencji, image konkurentów, podobieństwa i różnice oferty konkurentów(produkt, cena, kanał dystrybucji) Tendencje rozwojowe gospodarki (wzrost, ceny, opodatkowanie, itd.), rozwój techniczny, system wartości w społeczeństwie (stosunek do przemysłu, ochrony środowiska, itd.), polityka gospodarcza państwa, rozwój infrastruktury rynku. Przykładowe rodzaje informacji z głównych źródeł zewnętrznych

5 Marketingowy system informacji to sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół ludzi, urządzeń, i procedur, służących gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu potrzebnych informacji dla osób podejmujących decyzje marketingowe. Zadania systemu informacji: wspieranie procesu decyzyjnego, wyeliminowanie błędnych decyzji, zmniejszenie strat informacyjnych, efektywne wykorzystanie dostępnej informacji, zwieszenie szybkości analizy problemów i podejmowania decyzji, dostarczeniu wiedzy o otoczeniu, spełnienie roli środka komunikacji z otoczeniem. Marketingowy system informacji Struktura marketingowego systemu informacji

6 W strukturze marketingowego systemu informacji można wyodrębnić dwie powiązane ze sobą grupy podsystemów: Podsystem gromadzenia informacji, Podsystem wspierania decyzji. Podsystem gromadzenia informacji obejmuje trzy podstawowe części systemu, tj. : Podsystem informacji operatywnej, Podsystem wywiadu marketingowego, Podsystem badań marketingowych. Podsystem wspierania decyzji obejmuje : Bazę danych, Podsystem analityczny marketingu. Marketingowy system informacji

7 Metody zdobywania informacji Niezależnie od typu badanej zbiorowości istnieją określone sposoby zdobywania informacji od poszczególnych obiektów badania. Są to: OBSERWACJA - postrzeganie badanych obiektów w ich naturalnych warunkach. WYWIAD - rozmowa w której badający chce uzyskać od udzielającego odpowiedzi określone informacje. ANKIETA – może mieć charakter pytań zamkniętych czy otwartych. EKSPERYMENT – polega na badaniu zjawisk wywołanych przez badającego w kontrolowanych przez niego warunkach. TEST – celem jest dotarcie do osobowości, postaw i motywów działania badanych osób na podstawie tego co mówią i piszą o innych ludziach.

8 Literatura J.Altkorn, Podstawy marketingu, Wydanie III zmienione i poszerzone, Kraków 1998, K.Karcz, Z.Kędzior, Marketing w firmie, Podstawy teoretyczne – studia przypadków, Katowice 1999, Marketingowy system informacji


Pobierz ppt "INFORMACJA MARKETINGOWA Opracowali: Grzegorz Moskwa Jan Jędrasik Rok.3 Sem.V."

Podobne prezentacje


Reklamy Google