Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA MARKETINGOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA MARKETINGOWA"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA MARKETINGOWA
Opracowali: Grzegorz Moskwa Jan Jędrasik Rok.3 Sem.V

2 Marketingowy system informacji
Informacja marketingowa to wszelka informacja wykorzystywana w procesie marketingowego zarządzania firmą, która pozwala redukować niepewność decyzji związanych z realizacją marketingu strategicznego (cele firmy, marketingowe strategie działania). Aby informacje mogły stać się podstawą procesów decyzyjnych muszą być: dokładne, wiarygodne, trafne, spójne, porównywalne, aktualne, odpowiednio zredagowane, przekazywane w prostej formie.

3 Marketingowy system informacji
Główne typy informacji według miejsca ich powstawania Każde przedsiębiorstwo wykorzystuje zestawy różnych informacji . Kryteria stosowanych podziałów informacji mogą być różne (np. miejsce powstawania , źródła, częstotliwość aktualizacji, horyzont czasowy, stopień dokładności). Stosując jako kryterium klasyfikacji miejsce powstawania informacji, można wyróżnić następujące typy informacji: Typ informacji Przykłady informacji Wewnętrzne Zewnętrzne Wspólna - wielkość sprzedaży przedsiębiorstwa przekroju produktów, rynków, nabywców, wielkość realizowanych dostaw przekroju produktów, rynków, dostawców, poziom i struktura zapasów, wielkość sprzedaży konkurentów, wielkość i struktura kosztów konkurentów, pojemność różnych segmentów rynku, zachowania nabywców na rynku, udział w rynku, udział w kosztach obsługi danego rynku,

4 Przykładowe rodzaje informacji z głównych źródeł zewnętrznych
Marketingowy system informacji Przykładowe rodzaje informacji z głównych źródeł zewnętrznych Szczególną rolę przy podejmowaniu decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie pełnią informacje zewnętrzne. Są to informacje znajdujące się w bliższym i dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Popularność firmy, konkurencyjność, obrót, koszty, sprawność instrumentów marketingowych(cena, dystrybucja, promocja, itd.) Mocne i słabe strony produktu, image, fazy cyklu życia produktu, możliwości rozwoju produktu (nowości) Produkt Nabywcy Liczba i wielkość grup nabywców, siła nabywcza, lokalizacja przestrzenna , stosunek nabywców do oferty przedsiębiorstwa Segmenty rynku, kanały rynku, tendencje zmian rynku (wielkość, struktura, dynamika, udział własnego przedsiębiorstwa w rynku) Rynek Liczba konkurentów, intensywność konkurencji, image konkurentów, podobieństwa i różnice oferty konkurentów(produkt, cena, kanał dystrybucji) Konkurenci Tendencje rozwojowe gospodarki (wzrost, ceny , opodatkowanie, itd.), rozwój techniczny, system wartości w społeczeństwie (stosunek do przemysłu, ochrony środowiska, itd.), polityka gospodarcza państwa, rozwój infrastruktury rynku. Otoczenie

5 Marketingowy system informacji
Struktura marketingowego systemu informacji Marketingowy system informacji to sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół ludzi, urządzeń, i procedur, służących gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu potrzebnych informacji dla osób podejmujących decyzje marketingowe. Zadania systemu informacji: wspieranie procesu decyzyjnego, wyeliminowanie błędnych decyzji, zmniejszenie strat informacyjnych, efektywne wykorzystanie dostępnej informacji, zwieszenie szybkości analizy problemów i podejmowania decyzji, dostarczeniu wiedzy o otoczeniu, spełnienie roli środka komunikacji z otoczeniem.

6 Marketingowy system informacji
W strukturze marketingowego systemu informacji można wyodrębnić dwie powiązane ze sobą grupy podsystemów: Podsystem gromadzenia informacji, Podsystem wspierania decyzji. Podsystem gromadzenia informacji obejmuje trzy podstawowe części systemu, tj. : Podsystem informacji operatywnej, Podsystem „wywiadu” marketingowego, Podsystem badań marketingowych. Podsystem wspierania decyzji obejmuje : Bazę danych, Podsystem analityczny marketingu.

7 Metody zdobywania informacji
Marketingowy system informacji Metody zdobywania informacji Niezależnie od typu badanej zbiorowości istnieją określone sposoby zdobywania informacji od poszczególnych obiektów badania. Są to: OBSERWACJA - postrzeganie badanych obiektów w ich naturalnych warunkach. WYWIAD - rozmowa w której badający chce uzyskać od udzielającego odpowiedzi określone informacje. ANKIETA – może mieć charakter pytań zamkniętych czy otwartych. EKSPERYMENT – polega na badaniu zjawisk wywołanych przez badającego w kontrolowanych przez niego warunkach. TEST – celem jest dotarcie do osobowości, postaw i motywów działania badanych osób na podstawie tego co mówią i piszą o innych ludziach.

8 Marketingowy system informacji
Literatura J.Altkorn, „Podstawy marketingu”, Wydanie III zmienione i poszerzone, Kraków 1998, K.Karcz, Z.Kędzior, „Marketing w firmie”, Podstawy teoretyczne – studia przypadków, Katowice 1999,


Pobierz ppt "INFORMACJA MARKETINGOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google