Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W www.spzglobien.pl Prezentacja dla Rodziców Sześciolatek w szkole Sześciolatek w szkole Zgłobień 03.04.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W www.spzglobien.pl Prezentacja dla Rodziców Sześciolatek w szkole Sześciolatek w szkole Zgłobień 03.04.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 w www.spzglobien.pl Prezentacja dla Rodziców Sześciolatek w szkole Sześciolatek w szkole Zgłobień 03.04.2014 r.

2 www.spzglobien.pl Nowe podstawy prawne – od 18 stycznia 2014 r. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7)

3 www.spzglobien.pl Art. 18 ust. 1 pkt 1 (u.s.o.) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

4 W roku szkolnym 2014/2015 ; 1. Dzieci pięcioletnie ( ur. 2009 ) podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym ( zerówka ) 2. Naukę w I klasie ( obowiązek szkolny ) rozpoczynają dzieci sześcioletnie ( ur. pomiędzy 01.01.2008 a 30.06.2008r. oraz dzieci siedmioletnie ( ur. 2007 ).

5 KARTY ZGŁOSZEŃ : ZERÓWKA ( 15 dzieci ) Ur. od 01.07.2008 – 31.12.2008 sześciolatki ; 3 dzieci Ur. 2009 pięciolatki ; 12 dzieci ( w tym 2 dzieci spoza obwodu szkolnego )

6 KARTY ZGŁOSZEŃ : I KLASA ( 30 dzieci ) Ur. od 01.01.2008 – 30.06.2008 sześciolatki ; 10 dzieci Ur. 2007 siedmiolatki ; 20 dzieci ( w tym 4 dzieci spoza obwodu szkolnego )

7 Publiczne szkoły podstawowe (art. 20e ust.1,3 ): 1. do szkoły z wyznaczonym obwodem, dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmuje się z urzędu 2. przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodzica 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły przyjmuje się na wolne miejsca w danej szkole na wniosek rodziców

8 www.spzglobien.pl Art. 61 ust. 3 (u.s.o.) od 01.09.2014 r.: Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

9 WNIOSEK DO ORGANU PROWADZĄCEGO 24.03.2014 r. 1. Zerówka 2. Klasa I a i I b

10 www.spzglobien.pl Art. 4 ust. 1 Ustawy z dn.30.08.2013 r. o zmianie u.s.o W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.

11 Sześciolatek w szkole Nasza szkoła zapewnia dziecku : budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi, minimalizację kontrastów między przedszkolem i szkołą, przekształcenie środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte i przyjazne, wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji,

12 Sześciolatek w szkole Nasza szkoła zapewni dziecku : przyjazny klimat umożliwiający adaptację do warunków funkcjonowania szkoły, opiekę przyjaznych, dobrze przygotowanych nauczycieli, opiekę w świetlicy, dobór programów nauczania dostosowanych do możliwości uczniów, warunków społecznych i bazy.

13 Sześciolatek w szkole Nasza szkoła zapewni wybór pomocy dydaktycznych umożliwiających efektywną i atrakcyjną dla dziecka realizację podstawy programowej twórcze metody pracy z dzieckiem, wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie, naukę języka obcego i zajęcia pozalekcyjne, rozwój zdolności i zainteresowań dziecka,

14 Sześciolatek w szkole NASI NAUCZYCIEL E tak jak dotychczas : będą współpracować z nauczycielami przedszkola, zapoznają się z diagnozą swoich uczniów i ich środowiskiem ( IV.2014 r.) wybiorą odpowiedni program nauczania dla swoich uczniów, właściwie zorganizują czas pracy i odpoczynku,

15 Sześciolatek w szkole NASI NAUCZYCIELE zadbają o bezpieczną i twórczą atmosferę, zainteresują dzieci tematem, zorganizują zabawy i zajęcia, które oddziaływać będą na wszystkie zmysły, pozwolą dziecku doświadczać, poznawać i zrozumieć otaczający je świat,

16 Sześciolatek w szkole NASI NAUCZYCIELE Będą stosować aktywizujące formy działania: integracyjne, służące lepszemu współdziałaniu, pozwalające zapomnieć o stresie, dyskusyjne, uczące rozwiązywania problemów, negocjowania i argumentowania,

17 Sześciolatek w szkole NASI NAUCZYCIELE Będą rozwijać: twórcze myślenie kreatywność, zdolność do obrazowego myślenia. Będą stosować: różnorodne metody nauczania: dramę, inscenizację, pantomimę, różnorodne formy plastyczne.

18 Sześciolatek w szkole NASI NAUCZYCIELE Będą planować czynności swoje i dziecka w czasie i przestrzeni poprzez: zabawę, prace użyteczne, kontakty okolicznościowe, spacery i wycieczki, uroczystości, zajęcia dydaktyczne,

19 Sześciolatek w szkole NASI NAUCZYCIELE Będą stosować aktywizujące formy działania: integracyjne, służące lepszemu współdziałaniu, pozwalające zapomnieć o stresie, dyskusyjne, uczące rozwiązywania problemów, negocjowania i argumentowania.

20 Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej: potrafi wyobrazić sobie co było wcześniej i co będzie później (zna pojęcia czasowe wczoraj, jutro), posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni (potrafi wskazać prawą, lewą rękę, rozumie treść poleceń typu: zaznacz w lewym górnym rogu, określa położenie przedmiotów nad, pod, na),

21 Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej: jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, rozbieranie, mycie, potrzeby fizjologiczne, właściwe zachowanie przy stole podczas posiłków), oraz w sytuacji zadaniowej (wykazuje inicjatywę, podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę),

22 Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej: dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji zagrożenia, wie gdzie można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić), jest sprawne pod względem ruchowym i manualnym (łapie piłkę, buduje z drobnych klocków, lepi z plasteliny, poprawnie trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami).

23 Dlaczego warto, by sześciolatek rozpoczął naukę w szkole? Program dostosowany do możliwości dziecka, szkoła gotowa na przyjęcie sześciolatków. Zgodnie z nową podstawą programową w szkole zachowane są proporcje pomiędzy nauką w ławce, a nauką poprzez zabawę.

24 Dlaczego warto, by sześciolatek rozpoczął naukę w szkole? Jak najwcześniejsze objęcie dziecka zorganizowaną edukacją zapewnia mu szybszy rozwój, wcześniejsze odkrywanie jego talentów i korygowanie ewentualnych deficytów. W większości krajów europejskich naukę podejmują dzieci sześcioletnie i młodsze np.: od 4. roku życia w Irlandii Północnej i Luksemburgu; od 5. roku życia w Anglii, Holandii, Szkocji, Walii, na Łotwie i na Węgrzech; od 6. roku życia w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Niemczech, na Litwie i we Włoszech.

25 Sześciolatek w szkole Szkoła Podstawowa w Zgłobniu; Daje szansę dziecku na nowe przyjaźnie. Wykorzystuje naturalny zapał dziecka do zdobywania nowych umiejętności. Rozwija samodzielność, odpowiedzialność.

26 Sześciolatek w szkole Nasza szkoła od kilku lat realizuje programy ministerstwa dedykowane 6 latkom w I klasie: Radosna szkoła, ( 2009 sala zabaw, 2013 – nowy plac zabaw ) Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych, ( 2010-2013 ) MAMY DOŚWIADCZENIA W PRACY Z 6- LATKAMI W I KLASIE.

27 CERTYFIKAT 2013

28 www.spzglobien.pl Dziękuję za uwagę Bartłomiej Wisz


Pobierz ppt "W www.spzglobien.pl Prezentacja dla Rodziców Sześciolatek w szkole Sześciolatek w szkole Zgłobień 03.04.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google