Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest samorząd uczniowski?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest samorząd uczniowski?"— Zapis prezentacji:

1 Czym jest samorząd uczniowski?

2 Czym jest samorząd uczniowski?
Szkolny panel Dyskusyjny r.

3 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991, Dz.U z 1991 roku, Nr 95, poz. 425: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dn. 15 II 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. (Dz. U. z dnia 23 lutego 1999 r . ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.) 1. W

4 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH cd…
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania (…) w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 13 września 2004 r.) Rezolucja Praw Człowieka 2005/44 KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 1673) Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982,z póżniejszymi uzupełnieniami

5 Samorząd Uczniowski Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy

6 Nasz Samorząd Uczniowski

7 Samorząd Uczniowski… jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone. reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

8 Nasz Samorząd Uczniowski

9 Jak to robią inni… np. Brytyjczycy
Parlament Młodych (PM) w Wielkiej Brytanii jest instytucją, zrzeszającą reprezentantów samorządów uczniowskich z różnych szkół z całej Wielkiej Brytanii. Parlament ma na celu pomóc młodym ludziom w wykorzystaniu ich energii i kreatywności, aby mogli oni zmieniać świat na lepsze Prowadzony przez młodych i dla młodych jednoczy ludzi od roku życia, którzy chcą mieć czynny wkład w kształtowanie swojego otoczenia.

10 Samorządy w W. Brytanii mają w programie swej działalności:
Wielokulturowość - Brytyjski Parlament Młodych przykłada dużą wagę do szerzenia tolerancji i nakłania młodych do przełamywania stereotypów kulturowych, które często bywają krzywdzące. Młodzież w Wielkiej Brytanii już od najwcześniejszych lat uczona jest o różnorodności kultur oraz o konsekwencjach podtrzymywania w mediach negatywnych stereotypów na temat społeczeństwa. Poruszając temat wielokulturowości młodzi Brytyjczycy organizują w szkołach imprezy nawiązujące do sztuki innych narodowości - włączając w to taniec, muzykę, przedstawienia teatralne i pokazy mody. Propagowanie tego typu wydarzeń kulturalnych pomaga zwalczyć ksenofobię i stereotypowe postrzeganie niektórych mniejszości /imigrantów , osób szukających azylu politycznego, Romów/ .

11 Samorządy w W. Brytanii mają w programie swej działalności:
Sport – parlamentarzyści zachęcają uczniów do aktywnego spędzania czasu - tym, którym nie odpowiada piłka nożna czy siatkówka, starają się umożliwić jak najwięcej alternatyw. Podejmują współpracę z miejskimi ośrodkami sportowymi, by po obniżonych kosztach umożliwiały uczniom korzystanie z oferty, m.in. z basenu, ścianki wspinaczkowej czy nauki jazdy konno. Kampanie informacyjne – młodzi Brytyjczycy uważają, że znajomość realiów politycznych i społecznych jest niezwykle ważnym elementem wykształcenia, dlatego organizują zajęcia podczas których młodzież, która dopiero wchodzi w dorosłość uczy się o tym, jak odnaleźć się w roli obywatela kraju demokratycznego. Parlamentarzyści organizują zajęcia w szkołach (debaty, dyskusje, warsztaty), w trakcie których poruszane są różne zagadnienia .

12 Samorządy w W. Brytanii mają w programie swej działalności:
ustroje polityczne -prezentacja głównych form rządzenia, omówienie strategii najbardziej wpływowych partii politycznych; edukacja seksualna – rozmowy z seksuologiem, polegające raczej na dyskusji specjalisty z uczniami zamiast na przeprowadzeniu sztywnej pogadanki; uzależnienia - do dyskusji zaprasza się specjalistów, lekarzy, pracowników ośrodków uzależnień, którzy podają także kontakty do poradni, ośrodków uzależnień, numery telefonów zaufania; sprawy zdrowia fizycznego i psychicznego - zwracanie uwagi na prawidłowe żywienie, planowanie posiłków etc., informowanie o chorobach związanych z żywieniem, takich jak np. niepełnosprawność - poza imprezami mającymi przybliżyć uczniom inne kultury zachęcamy do wprowadzania zajęć oswajających młodzież z problemem niepełnosprawności, tak by w zetknięciu z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością młodzi nie czuli zakłopotania. Parlamentarzyści brytyjscy proponują naukę podstaw języka migowego, zapoznanie się z alfabetem Breila, wspólne z zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi;

13 Samorządy w W. Brytanii mają w programie swej działalności:
przedsiębiorczość – wprowadzanie do szkół zajęć, które uczą gospodarowania pieniędzmi i planowania wydatków. Przydaje się to nie tylko przy oszczędzaniu oraz wydawaniu kieszonkowego, ale w zrozumieniu wartości pieniądza; ochrona środowiska - temat omawiany w szkołach często marginalnie i bez przekonania. Brytyjscy młodzi działacze promują i uczą jak segregować śmieci, oszczędzać energię czy wodę, wykorzystywać źródła odnawialnej energii czy papier ekologiczny; prawa dziecka i ucznia – młodzi parlamentarzyści informują swoich rówieśników o prawach młodych ludzi, po to by Brytyjczycy wiedzieli kiedy są one łamane i mogli się o nie upomnieć. Poznając swoje prawa, uczniowie stają się świadomymi członkami społeczeństwa, w którym żyją. Przynajmniej częściowo poznają swoje miejsce w świecie dorosłych.

14 Porady członków Samorządów Uczniowskich z Wielkiej Brytanii
Bądź SUPER zorganizowany. Planuj swój czas, wywiązuj się z zobowiąząń, ale nie pozwól by ucierpiała na tym nauka. Nie nadwyrężaj się. Zawsze możesz odmówić. Tylko ty wiesz kiedy nagromadzi się za dużo obowiązków, więc nie bierz ich na siebie więcej niż to konieczne. Odwagi! Czasem sytuacja będzie wymagać od ciebie wystąpienia przez wielka publicznością. Nie bój się i spróbuj. Czerp przyjemność z tego co robisz.  Porady  Natalie Baw się! Bycie w samorządzie to poważna sprawa, ale w gruncie rzeczy i wspaniała przygoda. Noś przy sobie organizator. Rozmawiaj ze swoimi kolegami. Nie każdy myśli jak ty, więc aby zaspokoić potrzeby innych czasem przydałoby się dokonać małego rozeznania. Prowadź swoja własną dokumentację. W ciągu roku tyle się dzieje, ze warto to uwiecznić. Potem będzie co wspominać.

15 Porady członków Samorządów Uczniowskich z Wielkiej Brytanii
Porady James’ a Nie musisz organizować kampanii na skalę krajową. Czasem równie ważne jest zaprowadzenie zmian w najbliższym otoczeniu. Nie narzucaj sobie zbyt wielu zadań naraz. Lepiej działać małymi kroczkami i dopiąć wszystko na ostatni guzik niż gonić w piętkę. Bądź zorganizowany. Staraj się jak najszybciej udzielać odpowiedzi na maile ludzi, z którymi masz współpracować. Zapisuj w punktach wszystko, co masz do zrobienia i do kiedy. Dobra organizacja to podstawa! Pamiętaj, że wypowiadasz się nie tylko w swoim, ale i w interesie większej grupy uczniów. Nawet jeśli nie do końca wierzysz w ich sprawę powinieneś wspierać ich poglądy i zapotrzebowania.

16 Porady członków Samorządów Uczniowskich z Wielkiej Brytanii
James Greenhalgh (Straffordshire) Po dwukrotnej elekcji zaangażował się w wiele kampanii, w tym w akcję przeciwko płatności wyższego szkolnictwa. Przeprowadzał badania na skalę krajową, które wykorzystał do napisania raportu i petycji, skierowanej do polityków niższego i wyższego szczebla Złożył też pismo z prośba o udzielenie mu wsparcia finansowego na przeprowadzenie kampanii. Jak do tej pory ego największym sukcesem było doprowadzenie do obniżenia czesnego o jedna trzecią. Jego zdaniem nie trzeba się porywać na wielkie projekty W najbliższym otoczeniu zazwyczaj jest tyle palących spraw, którymi warto się zająć zanim rzuci się siebie na głęboką wodę.

17 Nasz Samorząd Uczniowski

18 A to ciekawe… tradycje samorządności w naszej szkole sięgają prawie początków jej działalności… Konstytucja uczniowska z 1935 r. była prawdziwą lekcją demokracji i samorządności ówczesnej młodzieży Była wyrazem ukształtowania się podstaw współodpowiedzialności za losy najbliższego otoczenia

19 Konstytucja Uczniowska
Konstytucja skupiała w swej treści odbicie przeszłości i wyraz dążeń szkoły do nowoczesności

20 Samorząd Uczniowski dziś

21 Nasza działalność Samorząd Uczniowski organizuje wiele imprez
szkolnych. „ Mam talent u Czarniecczyków”, „1000 w rozumie” , konkurs :„ Co wiem o szkole i jej patronie” to tylko niektóre pomysły na ciekawe działania Wybory do Samorządu, debaty, festiwale, spotkania są dla nas wyzwaniami, którym zawsze potrafimy podołać

22

23

24

25 O nas… Jesteśmy grupą młodych i ambitnych osób, mających różne pasje , łączy nas chęć niesienia pomocy innym i pomysłowość Cechuje nas otwartość na świat i ludzi oraz dystans do samych siebie

26

27 Na zakończenie…. Opracowanie na podstawie materiałów CEO i Jednodniówki szkolnej z 2007 r /artykuł p.prof.Katarzyny Koziak/ Weronika Bilnik i Angelika Weberman z kl.IIc


Pobierz ppt "Czym jest samorząd uczniowski?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google