Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym
Gmina Biała Podlaska – dawniej i dziś Samorząd Gminny

2 Zmiany samorządowe Rok 1989 przyniósł w Polsce ogromne zmiany polityczne i społeczne. W roku 1990 odbyły się wybory Prezydenta i władz samorządowych. Wybór władz samorządowych całkowicie zmienił sposób zarządzania lokalnego. Decyzje podejmowane wcześniej centralnie w uzgodnieniu z władzami partyjnymi zostały oddane do podejmowania władzom samorządowym. Nowo utworzona i wybrana władza samorządowa była władzą dwustopniową. Pierwszym stopniem samorządu terytorialnego była gmina z radą gminy wybieraną w wyborach powszechnych. Drugim stopniem samorządu terytorialnego był sejmik wojewódzki rekrutujący się z delegatów powołanych przez radę gminy. Zmiana podziału administracyjnego w roku 1999 pociągnęła ze sobą zmianę struktur samorządu terytorialnego. Pierwszym stopniem samorządu w nowej strukturze powstała gmina z radą gminy wybieraną w wyborach powszechnych. Drugim stopniem samorządu terytorialnego został powiat z radą powiatu wybraną również w wyborach powszechnych. Trzecim stopniem samorządu terytorialnego zostało województwo z radą województwa też z wyboru powszechnego Wszystkie te samorządy otrzymały ogromne kompetencje w zakresie zarządzania podlegającym sobie terenom ze znajdującymi się na nim jednostkami użyteczności publicznej.

3 Gmina Biała Podlaska jest gminą wiejską
Gmina Biała Podlaska jest gminą wiejską. Położona jest w północnej części województwa lubelskiego na granicy Europy Zachodniej i Wschodniej. Gmina ta jest największą obszarowo gminą powiatu bialskiego i jedna z największych w Polsce. Jest ona gminą typowo rolniczą. Na przestrzeni ostatniego 20-lecia powstało kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oraz dwa gospodarstwa ekologiczne. Od 2000 roku w gminie notuje się niebywałe przyspieszenie inwestycyjne, których celem było zlikwidowanie opóźnień cywilizacyjnych i poprawa warunków życia mieszkańców. W ciągu 2-3 lat nakłady wzrosły do poziomu 40% każdorocznego budżetu.

4 Oświata W gminie Biała Podlaska funkcjonuje 9 szkół podstawowych i dwa gimnazja w których uczy się 1394 uczniów.

5 Budowa obiektów sportowych w gminie Biała Podlaska
Hala sportowa w Ciciborze Dużym Hala sportowa w Sworach

6 Budynki szkół podstawowych przeszły generalne remonty
Inwestycje oświatowe Budynki szkół podstawowych przeszły generalne remonty

7 Szkoły w Sworach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sworach 2002 - 2005
Szkoła Podstawowa w Sworach

8 Gminny Ośrodek Kultury
W gminie Biała Podlaska bardzo prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury, w strukturze którego funkcjonuje 8 Klubów Kultury, 5 Pracowni Ginących Zawodów Pracy i Gminna Biblioteka z sześcioma filiami oraz jednym punktem bibliotecznym. Na przestrzeni 20 lat powstało 13 zespołów twórczych, obrzędowych, tanecznych i wokalnych. Ważnym działaniem w rozwoju naszej gminy jest rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich. Nasza gmina jako jedyna w Polsce otrzymała dotację (130 tys. zł) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Świetlice modernizowane są również z własnych środków.

9 Kultura

10 Gospodarka wodna Na przestrzeni ostatnich lat gmina aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Łączna kwota około 2,4 mln zł oraz na rozbudowę systemu wod-kan 1,7 mln zł. Wiele inwestycji wykonujemy za fundusze własne. O ile w roku 1998 wodociąg posiadała 1 miejscowość to w ciągu ostatnich 10-ciu lat sieć zaopatruje mieszkańców w wodę w 30 wsiach. Obecnie bez przyłączy długość w sieci wynosi 165 km. Posiadamy 33 km sieci kanalizacyjnej. Wybudowano 300 przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontynuowana jest w b. r. budowa sieci wodociągowej w zachodniej części gminy o łącznej długości 50 km i budowa 100 przydomowych oczyszczalni ścieków – 9 mln zł.

11 Modernizacja dróg

12 Zakwalifikowanie w 2009 roku wójta gminy Pana Wiesława Panasiuka do Złotej Dziesiątki najlepszych wójtów w Polsce świadczy bardzo korzystnie o władzach samorządowych gminy, szczególnie o jej gospodarzu

13 Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie gminy działa 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających około 500 strażaków ochotników. Cztery jednostki są zrzeszone w Krajowym Systemie Ratowania Gaśniczego. Od 2 lat wójt Wiesław Panasiuk pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP odnawia tabor samochodowy jednostek.

14 Powyższe działania Rady Gminy na czele z wójtem Wiesławem Panasiukiem wskazują na wielki rozmach inwestycyjny a jednocześnie na dużą i coraz większą skuteczność pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Ta działalność, w zdecydowany sposób zmienia oblicze gminy przyczyniając się do jej rozwoju, a w konsekwencji jest coraz bardziej dostrzegana. W 2004 roku Gmina Biała Podlaska otrzymała prestiżowe wyróżnienie regionalne „Wawrzyn Podlasia” w kategorii „Gospodarna Gmina”. W projekcie „Kompetentna Gmina” Badającym najlepiej rozwijające się gminy województwa lubelskiego – nasza gmina zajęła 4 miejsce

15 Generalnie należy stwierdzić, że skupiając swoją uwagę na kluczowych dla rozwoju gminy kwestiach, stworzone zostały podstawy do sprawnego, skutecznego i efektywnego zarządzania gminą zarówno w krótkim i dłuższym horyzoncie czasowym. Zbudowano także fundamenty pod optymalne wykorzystanie własnych i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych. Ponadto władze gminy prowadzą szeroko zakrojoną działalność promocyjną

16 Aneta Kardynalska 1994, IIIa
Dziękujemy za uwagę Przygotowały: Aneta Kardynalska 1994, IIIa Agata Michalak 1996, Id Anna Michalak 1994, IIIa Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym Opiekun: Ewa Szewczyk Wywiadu udzielili: Wójt gminy Wiesław Panasiuk Dyrektor SAPO Grażyna Majewska Dyrektor GOK Bożena Pawlina Maksymiuk Dyrektorzy szkół Radny Gminy w latach Jarosław Michalak Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google