Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZPO w Kijach 20 lat wspólnie Samorząd Gminny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZPO w Kijach 20 lat wspólnie Samorząd Gminny."— Zapis prezentacji:

1 ZPO w Kijach 20 lat wspólnie Samorząd Gminny

2 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Katarzyna Jabłczyńska kl. III ”a”; Katarzyna Ciszowska Agnieszka Smelcerz kl. III ”a”; OPIEKUN:Bogdan Skrobisz Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

3 Katarzyna Jabłczyńska
Cele konkursu Głównym celem konkursu „20 lat wspólnie” jest przedstawienie jak rozwijały się poszczególne jednostki samorządowe. Od kiedy powstały samorządy wiele się zmieniło w funkcjonowaniu gmin czy też powiatów. Dzięki tej prezentacji chcemy przedstawić, co się zmieniło w Gminie Kije w przeciągu ostatnich 20 lat. Katarzyna Jabłczyńska

4 Mieszkańcy o Gminie Kije
Po przeprowadzeniu ankiet wśród mieszkańców Gminy Kije można stwierdzić, że przez dwadzieścia ostatnich lat nastąpiły wielkie zmiany. Świadczą o tym wyniki ankiety.

5 Ogólne wiadomości o Gminie Kije, położenie, powierzchnia, liczba mieszkańców
Gmina Kije jest to gmina wiejska, położona w południowej części województwa świętokrzyskiego w obrębie powiatu pińczowskiego. W latach gmina położona była w województwie kieleckim. Obecnie sąsiaduje ona z: od północy z Sobkowem i Morawicą, od wschodu z Chmielnikiem, od południa z Pińczowem, od zachodu z Imielnem. Ma obszar 99,26 km² w tym 70% użytków rolnych i 19% użytków leśnych. W Gminie Kije mieszka obecnie 4643 osoby.

6 Oświata Dawniej Dziś W ramach centralnego hasła” 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego” wybudowano budynek szkolny w Kijach. Jego wygląd się zmieniał. W czasie uzyskania samorządności... W roku 2004 do budynku szkoły została dobudowana część przeznaczona dla szkoły podstawowej. Natomiast rok później rozpoczęto budowę nowoczesnej hali sportowo-rekreacyjnej. Hala służy społeczności gminnej. Szkoła została ocieplona i odnowiona elewacja budynku.

7 Drogi Dawniej Dziś Przed 20 laty w Gminie Kije większość dróg było nieutwardzonych. Zazwyczaj były to tylko wytyczone ścieżki, które pokrywała zlepiona glina i piasek. Powierzchnia dróg nie była tak wytrzymała na duży ciężar samochodów i warunki atmosferyczne, łatwo ulegały zniszczeniu. Gmina Kije ma również dobrą sieć dróg lokalnych. W 2006 roku do użytku została oddana obwodnica, która znacznie ułatwiła przemieszczanie się na terenie gminy oraz poprawiła bezpieczeństwo.. Gminę Kije ze wschodu na zachód przecina droga Krajowa Nr 78 Chmielnik – Jędrzejów, która jest ważnym szlakiem komunikacyjnym wschód – zachód.

8 Kultura Dawniej Dziś Publiczna Biblioteka w Kijach istnieje od 1947 roku. Początkowo mieściła się ona w niewielkim pomieszczeniu budynku szkoły podstawowej. Księgozbiór liczył zaledwie 150 woluminów. Służyła przede wszystkim do wypożyczania i przeglądania książek. Na obszarze Gminy Kije funkcjonuje nowoczesna Biblioteka Publiczna w Kijach z dostępem do internetu i działającej przy niej filie w Stawianach, Kliszowie, Czechowie oraz trzy świetlice wiejskie w Gartatowicach, Stawianach i Samostrzałowie. Od niedawna, bo przeszło roku na terenie gminy istnieje także „Wolna Strefa”-klub młodzieżowy. Dzieci z pobliskich wsi doskonalą tu swoje talenty i pasje.

9 Gospodarka wodna Dawniej Dziś
20 lat temu ludność wiejska pozyskiwała wodę dzięki swoim studniom. W tamtych czasach gmina nie posiadała sieci wodociągów. Jedynie studnie znajdujące się tuż przy gospodarstwie dawały dostęp do wody pitnej. Na terenie całej naszej gminy zmodernizowano sieć wodociągową i zbudowano mechaniczną, biologiczną oczyszczalnię ścieków w Umianowicach do dnia 5 stycznia 2007 roku. Inwestorem tej inwestycji jest sama gmina.

10 Ośrodek rehabilitacyjny
Przy budynku szkoły w Kijach funkcjonuje także ośrodek rehabilitacyjny działający od 2006 roku.


Pobierz ppt "ZPO w Kijach 20 lat wspólnie Samorząd Gminny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google